Searched for: author%3A%22van+Emmerik%2C+M.%22
(1 - 14 of 14)
document
Tompa, E. (author), Mofidi, A. (author), van den Heuvel, S. (author), van Bree, T. (author), Michaelsen, F. (author), Jung, Y. (author), Porsch, L. (author), van Emmerik, M. (author)
Background. Estimates of the economic burden of work injuries and diseases can help policymakers prioritize occupational health and safety policies and interventions in order to best allocate scarce resources. Several attempts have been made to estimate these economic burdens at the national level, but most have not included a comprehensive list...
article 2021
document
van Emmerik, M. (author)
In deze factsheet wordt het onderzoeksthema Ontwikkelingen gezond en veilig werken beschreven. Een evenwichtig en effectief stelsel op het terrein van Gezond en Veilig werken staat aan de basis van het MAPA programma. De opgedane kennis rondom effectiviteit van beleid en bedrijfsinterventies wordt gebruikt om het stelsel te innoveren. Daarnaast...
other 2019
document
Tompa, E. (author), Mofidi, A. (author), van den Heuvel, S. (author), van Bree, T. (author), Michaelsen, F. (author), Jung, Y. (author), Porsch, L. (author), van Emmerik, M. (author)
Insight into the financial consequences of work-related injuries and diseases provides governments, policy makers and employers’ organisations with relevant data for the purpose of developing OSH policies and agreements. Also, insight into these costs will help to raise awareness of the magnitude of the problem and will contribute to a more...
other 2019
document
Tompa, E. (author), Mofidi, A. (author), van den Heuvel, S. (author), van Bree, T. (author), Michaelsen, F. (author), Jung, Y. (author), Porsch, L. (author), van Emmerik, M. (author)
The need to improve working life in the European Union (EU) is still urgent today. In 2016, approximately 2.4 million non-fatal accidents requiring at least 4 days of absence from work and 3,182 fatal accidents were reported in EU Member States. In addition to these accident rates, figures from 2013 show that 7.9 % of the workforce suffered from...
report 2019
document
van Emmerik, M. (author), Dinesen, C. (author), van Rijk, R. (author), Bird, M. (author), Wester, M. (author), Hansen, L.J. (author), Vinther-Larsen, L. (author), Padron, C. (author), Boswinkel, R. (author), van de Ven, J. (author)
There is an increased focus on the need for collaboration between first responders and the general public. This type of collaboration requires soft skills that are not necessarily included in more traditional command and control trainings for first responders. Learning to collaborate with the general public requires different didactics than...
report 2016
document
Polstra, L. (author), Vanschoren, J. (author), van Berkel, R. (author), van Emmerik, M. (author)
Op basis van deze uitgevoerde onderzoeken onder klanten, klantmanagers, re-integratiecoaches van sociale werkvoorzieningen en werkgevers zijn de onderzoekers tot het inzicht gekomen dat naast vakinhoudelijke kenns en vaardigheden generieke vaardigheden een even belangrijke rol spelen bij het versterken van het vakmanschap. Generieke vaardigheden...
book 2014
document
van Wijk, E. (author), van Emmerik, M. (author)
Dit is de formele rapportage van fase 1 van deelonderzoek 2 in het PROreact Onderzoeksprogramma ‘Versterking van de professionaliteit in de re-integratiedienstverlening’. Het programma bestaat uit twee deelonderzoeken die in samenhang met elkaar worden uitgevoerd en elk uit twee fasen bestaan. In deelonderzoek 1 ligt de focus op re...
report 2013
document
Brouwer, A.M. (author), de Vries, A. (author), Caljouw, C. (author), Broekman, C. (author), Bloeme, D. (author), Veldhuis, G. (author), Visschedijk, G. (author), Stubbé, H. (author), Kerstholt, J. (author), de Koning, L. (author), 't Hart, M. (author), van Emmerik, M. (author)
De publicatie is een combinatie van de resultaten van TNO projecten over crisiscommunicatie en zelfredzaameheid van burgers. Wat doe je als er in je omgeving iets gebeurt? Een overstroming, een opstootje of een ongeluk? Of als de stroom langdurig uitvalt, gas of water afgesloten raken in een strenge winter? En wat als er in je huis of kantoor...
report 2012
document
Brouwer, A.M. (author), de Vries, A. (author), Caljouw, C. (author), Broekman, C. (author), Bloeme, D. (author), Veldhuis, G. (author), Visschedijk, G. (author), Stubbé, H. (author), Kerstholt, J. (author), de Koning, L. (author), 't Hart, M. (author), van Emmerik, M. (author)
This publication is a combination of results of TNO projects on crisis communication and self reliance. What do you do when something happens in your neighbourhood? What if there’s a flood, a riot, an accident? What if the power fails for days, or gas and water are shut off during a harsh winter? And what if there is a fire in your home or...
report 2012
document
Giesen, F. (author), Huijs, J. (author), Fermin, B. (author), Piek, P. (author), van Emmerik, M. (author)
Werkzoekenden vanuit de bijstand hebben een drempel naar de arbeidsmarkt en vinden vaak lastig werk. Ze voldoen veelal niet direct aan het gevraagde competentieprofiel van een werkgever en missen recente werkervaring. Om deze doelgroep aan werk te helpen, treffen gemeentelijke diensten, UWV en dienstverleners in de re-integratiebranche...
report 2011
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), Roza, M. (author), van Emmerik, M. (author), Voogd, J.M. (author)
The REVVA methodology, developed in the WEAG THALES Joint Program 11.20, provides a framework for verification and validation activities resulting in an acceptance recommendation for data, models and simulations. The core of the methodology is the decomposition of the 'intended purpose' into acceptability criteria (AC). The V&V effort focuses on...
conference paper 2006
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), Masys, A.J. (author), van Emmerik, M. (author)
With the advent of complex coupled systems and the evolutionary introduction of new technology, the application of Modelling and Simulation (M&S) activities has increased throughout industry, academia and military domains. M&S has flourished as an enabling technology facilitating effective training opportunities from procedural training to full...
conference paper 2006
document
Kappé, B. (author), van Emmerik, M. (author), van Winsum, W. (author), Rozendom, A. (author), TNO Technische Menskunde (author)
conference paper 2003
document
TNO Human Factors Research Institute (author), Korteling, J.E. (author), van Emmerik, M. (author)
The present study was conducted to gain insight in the effects of different forms of continuous haptic information (CHI) to operator performance of an unmanned platform equipped with a camera-monitor system. In a simulator experiment, subjects had to track a moving target keeping a simulated disturbed platform as well as possible straight above...
report 1996
Searched for: author%3A%22van+Emmerik%2C+M.%22
(1 - 14 of 14)