Searched for: author%3A%22van+Duivenbooden%2C+J.C.%22
(1 - 4 of 4)
document
TNO Arbeid (author), van der Molen, H.F. (author), Hulshof, C.T.J. (author), Sluiter, J.K. (author), van Duivenbooden, J.C. (author), Vink, P. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author)
Eén van de kerntaken van de bedrijfarts is het verstrekken van individuele en collectieve preventief medische adviezen aan werknemers en werkgevers. Het is echter nog maar de vraag in hoeverre de adviezen werkzaam zijn en in hoeverre deze adviezen ook in de praktijk (kunnen) worden opgevolgd. Adviezen worden veelal gegeven om gedragsverandering...
article 2007
document
van der Molen, H.F. (author), Sluiter, J.K. (author), Hulshof, C.T.J. (author), Vink, P. (author), van Duivenbooden, J.C. (author), Holman, R. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
The objective of this study was to examine the effect of a participatory ergonomics (PE) implementation strategy on the use of ergonomic measures reducing the physical work demands of construction work. The ergonomic measures consisted of adjusting working height (two measures) and mechanising the transport of materials (two measures). In a...
conference paper 2006
document
van Duivenbooden, J.C. (author), van der Molen, H.F. (author), Broersen, J.P.J. (author), Rovekamp, A.J.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
NIA TNO TNO Arbeid TNO Preventie en Gezondheid (author), van Duivenbooden, J.C. (author), van der Molen, H.F. (author), Broersen, J.P.J. (author), Rovekamp, A.J.M. (author)
bookPart 1997
Searched for: author%3A%22van+Duivenbooden%2C+J.C.%22
(1 - 4 of 4)