Searched for: author%3A%22van+Drongelen%2C+J.%22
(1 - 2 of 2)
document
van Drongelen, J. (author), Vos, P.H. (author)
In 1996 is stapsgewijs de geheel vernieuwde Arbeidstijdenwet in werking getreden. In 1997 zal deze wet voor iedere werkgever en werknemer gelden. De Arbeidstijdenwet vervangt alle bestaande wet- en regelgeving op het terrein van de arbeids- en rusttijden. Deze uitgave licht de regels en voorschriften van de Arbeidstijdenwet toe. Daarbij wordt...
report 1997
document
TNO Arbeid (author), van Drongelen, J. (author), Vos, P.H. (author)
report 1996