Searched for: author%3A%22van+Dril%2C+A.W.N.%22
(1 - 20 of 42)

Pages

document
Oliveira Machado dos Santos, C. (author), van Dril, A.W.N. (author)
This report describes the current situation for SABIC’s large volume organic chemicals (LVOC) production at Chemelot industrial complex, in Geleen, The Netherlands. The report also explores the options and conditions for its decarbonisation. There are two steam crackers (OLEFINS 3 and OLEFINS 4) owned by SABIC at the Chemelot cluster. The total...
report 2021
document
Wong, L. (author), van Dril, A.W.N. (author)
Shell Nederland Chemie (SNC) B.V. Moerdijk operates a naphtha cracker and several downstream processes, including the fractionation of olefins and benzene, and the production of ethylene oxide, ethylene glycols, ethylbenzene, styrene monomer and propylene oxide. The Moerdijk site is linked by pipelines to the Shell refinery site in Rotterdam
report 2020
document
Khandelwal, M. (author), van Dril, A.W.N. (author)
This report describes the current status of the Dutch biofuel production industry and assesses the possible options to decarbonise them. This study is part of the MIDDEN project (Manufacturing Industry Decarbonisation Data Exchange Network). MIDDEN aims to support industry, policy makers, analysts and the energy sector in their common efforts to...
report 2020
document
Block, T. (author), Gamboa Palacios, S. (author), van Dril, A.W.N. (author)
This MIDDEN report covers the production of chemicals at the Pernis location of Shell Nederland Chemie (SNC). The scope excludes the Shell refinery, which is covered by the MIDDEN report related to the Dutch refineries (Oliveira & Schure, 2020). The table below shows the different products, processes, feedstocks and capacities of SNC Pernis. The...
report 2020
document
Advani, V. (author), van Dril, A.W.N. (author)
ExxonMobil Chemicals in the Netherlands operates the Rotterdam Aromatics Plant (RAP), Rotterdam Oxo-Alcohol Plant (ROP) and the Rotterdam Plasticizers Plant (RPP). The RAP and RPP are located in Botlek, forming a network of shared utilities and raw materials with the Esso refinery. The main products, CO2 emissions, thermal energy and electricity...
report 2020
document
van Dril, A.W.N. (author)
TNO heeft verkend wat een ambitieus klimaatakkoord op de kortere termijn voor effect kan hebben op de Nederlandse werkgelegenheid. Het is gebaseerd op de streefbeelden uit de PBL-analyse van december 2018 van de voorstellen voor hoofdlijnen voor het klimaatakkoord uit juli 2018 (dat betreft de werkgelegenheid in de energiesector (fossiel en...
report 2019
document
van Dril, A.W.N. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
This note is the result of an analysis and a short survey among energy companies to identify the employment effects of power plant closures. Substantial differences in FTE per GW are found between coal and gas fired plants, and between old and new plants. In the Netherlands, the earlier closure of five older coal fired units pursuant the 2013...
other 2017
document
van Dril, A.W.N. (author), Londo, H.M. (author), Koutstaal, P.R. (author)
Het Ministerie van Economische Zaken heeft ECN Beleidsstudies gevraagd om een essay te schrijven over de verduurzaming van de energie-intensieve industrie. In dit essay schetst ECN de rol en positie van de energie-intensieve industrie in de transitie naar een CO2-arme samenleving. Uitgangspunt daarbij is een broeikasgas-emissiereductie van 80-95...
other 2017
document
van Dril, A.W.N. (author), Beurskens, L.W.M. (author), Uslu, A. (author), Dalla Longa, F. (author), Marsidi, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
To compare the socio-economic impact of RES deployment between EU Member States, ECN has developed a uniform approach to convert expenditures on investments (CAPEX), maintenance and exploitation (OPEX) of RES capacity, into full-time equivalent employment (FTEs). The methodology takes into account the effects of production and trading of...
report 2017
document
van Dril, A.W.N. (author), van Elp, M. (author), van Polen, S. (author), Bakker, J. (author), Zuidema, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
This report elaborates on the methods used to determine the economic effects of energy measures, employment in particular. It is a background document of the National Energy Outlook 2015.
report 2016
document
van Dril, A.W.N. (author), Menkveld, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
In this memo, the proposed intensifications of the Netherlands Energy Agreement actions are evaluated. Calculations are based on the National Energy outlook 2015.
other 2016
document
van Dril, A.W.N. (author)
Stellingen ten behoeve van paneldiscussie symposium 'Hoogste tijd voor de lange termijn!'
public lecture 2016
document
van Dril, A.W.N. (author)
Om het doel van het Parijse Klimaatakkoord te realiseren zal ook de zware industrie radicaal moeten verduurzamen. Omdat het grootschalige koolstof-intensieve processen betreft kun je niet volstaan met eenvoudige en geleidelijke aanpassingen. Veel belemmeringen hebben die ingrijpende verduurzaming tot nu toe in de weg gestaan. In de discussies...
other 2016
document
van Dril, A.W.N. (author), Koning, M. (author)
Met de ondertekening van het Energieakkoord voor duurzame groei hebben 47 partijen, waaronder werkgevers, werknemers, overheid en de milieubeweging zich toegelegd op een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energiebeleid. Het akkoord stelt doelen op het gebied van energiebesparingen, een toename in het aandeel hernieuwbare energie en de...
other 2016
document
van Dril, A.W.N. (author)
No English summary available.
public lecture 2015
document
van Dril, A.W.N. (author)
No summary available.
public lecture 2015
document
van Dril, A.W.N. (author)
In de energie-intensieve industrie wordt steeds breder de noodzaak tot verduurzaming erkend. Toch zijn er allerlei belemmeringen waardoor grote stappen achterwege blijven. In deze policy brief worden de oorzaken geanalyseerd en wordt een richting aangegeven om deze beleidsmatige lock-in߿ݠte doorbreken. Dit stuk is een aanzet voor de discussie...
other 2015
document
van Dril, A.W.N. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
No English summary available.
other 2015
document
van Dril, A.W.N. (author)
Not available.
other 2013
document
Seebregts, A.J. (author), van Dril, A.W.N. (author), van der Welle, A.J. (author), Gerdes, J. (author), Luxembourg, S.L. (author), Marbus, S. (author), Boelhouwer, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Hier vindt u de tweede uitgave van Energietrends 2013. In deze uitgave staat een actueel thema centraal,namelijk de gevolgen voor het energiesysteem van de opkomst van hernieuwbare energie. Aan de hand van vier thema’s, de elektriciteitsmarkt, zonne-energie in Nederland, slimme netten en de arbeidsmarkt zijn de ontwikkelingen in kaart gebracht....
report 2013
Searched for: author%3A%22van+Dril%2C+A.W.N.%22
(1 - 20 of 42)

Pages