Searched for: author%3A%22van+Dinther%2C+D.%22
(1 - 16 of 16)
document
Velzeboer, I. (author), van Dinther, D. (author), de Bruin, G.J. (author), Hensen, A. (author), Frumau, K.F.A. (author), Bronsveld, P.C.P. (author)
report 2023
document
van Dinther, D. (author), Duyzer, J.H. (author), de Bie, S. (author), Moerman, M.M. (author), Lollinga, J.P. (author), Maarschalkerweerd, T.V.P. (author)
In order to improve air quality and to lower nitrogen deposition, nitrogen oxide emissions from vessel engines must respect certain Tier norms to obtain the required Engine International Air Pollution Prevention (EIAPP) certificate for sailing. In this study emissions factors of nitrogen oxides (NOx) of vessels in the port of Rotterdam region...
report 2022
document
van Dinther, D. (author), Moerman, M.M. (author), Lollinga, J.P. (author), van Doorn, L.B. (author), Korstanje, T.J. (author)
Ultrafijnstof (UFP) is een verzamelnaam voor deeltjes met een diameter kleiner dan 100 nm. Door een mogelijk nadelig effect op de gezondheid is er de laatste jaren toenemende aandacht voor UFP. Tevens is bekend dat UFP wordt geëmitteerd door vliegtuigen (onder andere Hu et al., 2009). Doel van dit onderzoek is te onderzoeken welke UFP...
report 2022
document
Tromp, P.C. (author), van Dinther, D. (author), de Bie, S.E. (author), Duyzer, J. (author), Lollinga, J.P. (author), Moerman, M.M. (author), Henke, S.J. (author)
De laatste jaren is er toenemende aandacht voor zeer kleine deeltjes stof in lucht. Dit ultrafijn stof (UFP) bestaat uit deeltjes met een diameter kleiner dan 100 nm. Deze deeltjesfractie zou nadelige effecten kunnen hebben op de gezondheid (Janssen et al, 2016; Lammers et al., 2020). Recentelijk uitgevoerde metingen van TNO, in samenwerking met...
report 2021
document
van Dinther, D. (author), Blom, M.J. (author), van den Bulk, W.C.M. (author), Kos, G.P.A. (author), Voogt, M. (author)
Doel van dit onderzoek is het toetsen en waar mogelijk verbeteren van het rekenmodel, waarmee de blootstelling van omwonende van Schiphol aan ultrafijne deeltjes (UFP, deeltjes kleiner dan 0,1 μm) kan worden bepaald. Ten behoeve hiervan wordt in dit deel van het project data van aantallen UFP in de omgeving van Schiphol gegenereerd. In totaal...
report 2019
document
van Dinther, D. (author), Blom, M.J. (author), van den Bulk, W.C.M. (author), Kos, G.P.A. (author)
In een gezamenlijke studie met RIVM, TNO, GGD Amsterdam en IRAS is onderzoek gedaan naar de korte termijn effecten van ultrafijn stof en roet op de gezondheid (in dit geval op basis van longfunctie) van basisschoolleerlingen rondom Schiphol (in Badhoevedorp en Aalsmeer). Mogelijk hebben ultrafijne deeltjes (
report 2019
document
Hensen, A. (author), Velzeboer, I. (author), Frumau, K.F.A. (author), van den Bulk, W.C.M. (author), van Dinther, D. (author)
Methane is a potent greenhouse gas with an equivalent greenhouse warming potential of 25-35 of CO2 equivalents. There is an increasing regulatory effort to reduce methane emissions, including methane emissions from natural gas production. Oil and gas operators in the Netherlands report already for more than 20 years their annual methane...
report 2019
document
van Dinther, D. (author), Plomp, A.J. (author)
Eén van de aandachtspunten van de gemeente Sliedrecht is de luchtkwaliteit in de gemeente, vooral die ten gevolge van het lokale verkeer. De gemeente Sliedrecht heeft TNO gevraagd om de luchtkwaliteit – en specifieker de fijnstof- en stikstofdioxide (NO2) concentraties - in de gemeente te onderzoeken. Om de luchtkwaliteit te onderzoeken heeft...
report 2019
document
van den Bulk, W.C.M. (author), Hensen, A. (author), van Dinther, D. (author)
In opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn in zes provincies in Nederland metingen uitgevoerd aan de diffuse methaanemissies naar lucht vanuit buiten gebruik gestelde putten. Deze putten dienden voorheen voor de winning van koolwaterstoffen (olie en/of gas). Voorts zijn er op de route naar de buiten gebruik gestelde putten ook...
report 2018
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Hensen, A. (author), van Dinther, D. (author), van der Elshout, S, (author), va. Breugel, P. (author)
No English summary available.
article 2018
document
van Dinther, D. (author), Plomp, A.J. (author)
Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente Sliedrecht, er zijn in deze gemeente zorgen omtrent de luchtkwaliteit, vooral ten gevolge van het lokale verkeer. Om de luchtkwaliteit te onderzoeken heeft TNO drie CaireBoxen geinstalleerd op drie locaties in Sliedracht: Craijensteijn, Stationseg en de Rivierdijk. De fijnstof- en...
report 2018
document
Otjes, R.P. (author), Weijers, E.P. (author), Klymko, T. (author), van Dinther, D. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
In Eindhoven wordt op een groot aantal locaties de luchtkwaliteit gemeten met sensorsystemen die door ECN ontwikkeld zijn. Tezamen vormen deze systemen het Innovatie Lucht Meetnet (ILM). Het meetnet is gestart in 2014 en de afgelopen jaren zijn aantallen stations en te bemeten componenten verder uitgebreid. De belangrijkste componenten die nu...
report 2017
document
van den Bulk, W.C.M. (author), Hensen, A. (author), Frumau, K.F.A. (author), van Dinther, D. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
At the Paris climate meeting in December 2015, 196 countries agreed to limit greenhouse gas emissions in order to keep the world wide temperature change increase within 2 degrees. To reach this goal, the aim is to have net zero emissions for CO2 equivalent gasses in 2050. This aim, will lead to extra pressure to reduce fossil fuel related...
report 2016
document
Weijers, E.P. (author), de Vries, B. (author), Bosch, P. (author), van Dinther, D. (author), van der Meulen, S. (author), Gehrels, H. (author), Schasfoort, F. (author), Broslma, R. (author), Geerling, G. (author), Goossens, M. (author), Jacobs, C. (author), de Jong, M. (author), Kok, S. (author), Massop, H. (author), Osté, L. (author), Pérez-Soba, M. (author), Rovers, V. (author), Smit, A. (author), Verweij, P. (author)
There is a growing awareness in cities throughout the world that green and blue infrastructure can offer a wide range of ecosystem services to support a healthy urban environment. For example, landscape architects explore possibilities in their design of the urban landscape to use the potential of green elements for regulating air temperature,...
other 2016
document
van den Bulk, W.C.M. (author), Hensen, A. (author), van Egmond, B.F. (author), Frumau, K.F.A. (author), Flechard, C.R. (author), van Dinther, D. (author), Deru, J. (author), Pijlman, J. (author), Bell, M. (author), Neftel, A. (author)
Er zijn drie veldexperimenten uitgevoerd waarbij de ammoniakemissie van het bemestingssysteem van Slootsmid is vergeleken met die van een zodenbemester als referentie. Bij alle experimenten zijn mestplotjes met een straal van 20 meter gebruikt. In het eerste experiment, 'Dronten-1', werden emissiemetingen op twee verschillende manieren...
report 2016
document
van Dinther, D. (author), Hartogensis, O.K. (author), Holtslag, A.A.M. (author)
We evaluate the performance and investigate the capability of a scintillometer to detect wake vortices, crosswind and visibility near an airport runway. An experiment is carried out at Schiphol airport (Amsterdam, TheNetherlands), where an optical scintillometer is positioned alongside a runway. An algorithm is developed to detect wake vortices,...
article 2015
Searched for: author%3A%22van+Dinther%2C+D.%22
(1 - 16 of 16)