Searched for: author%3A%22van+Deursen%2C+C.G.L.%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
van Deursen, C.G.L. (author), van Putten, D.J. (author), Simons, J.G. (author)
Deze vragenlijst vormt een onderdeel van de Algemene Schoolverkenning.
book 2005
document
van Deursen, C.G.L. (author), van Putten, D.J. (author), Simons, J.G. (author)
Deze controlelijst vormt een onderdeel van de Algemene Schoolverkenning.
book 2005
document
TNO Arbeid (author), Ybema, J.F. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Smulders, P.G.W. (author), Veerman, T.J. (author)
In juli 2001 hebben TNO Arbeid en Astri de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een pilotonderzoek onder een cohort van 400 langdurig zieke werknemers. Reden voor dit pilotonderzoek: het verkennen van de haalbaarheid van een periodiek cohortonderzoek op het gebied van langdurig ziekteverzuim en reïntegratie. Het onderzoek kon niet volledig...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), van Deursen, C.G.L. (author), Houtman, I.L.D. (author), Bongers, P.M. (author)
Binnen een groep van 1.412 werknemers is onderzocht in hoeverre het werk en de privé-situatie individuele verschillen in ziekteverzuim kunnen verklaren, en of dit voor mannen en vrouwen in dezelfde mate geldt. Wanneer mannen en vrouwen afzonderlijk worden geanalyseerd, kan een groter deel van het ziekteverzuim verklaard worden. Bij de mannen...
article 1999
document
Ruwaard, D. (author), Kramers, P.G.N. (author), van Herten, L.M. (author), Bloemhoff, A. (author), Boshuizen, H.C. (author), Perenboom, R.J.M. (author), Hirasing, R.A. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Buitendijk, S.E. (author), Emmen, H.H. (author), Kalsbeek, H. (author), Gevers Leuven, J.A. (author), Princen, J.M.G. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Riedstra, M. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author), Stafleu, A. (author), den Ouden, A.L. (author), Smulders, P.G.W. (author), Miedema, H.M.E. (author), Schaapveld, K. (author), Lowik, M.R.H. (author), Kulig, B.M. (author), Havekes, L.M. (author)
In 1993 werd voor het eerst een toekomstverkenning gepubliceerd. In dat document werd een groot aantal gezondheidsgegevens over de Nederlandse bevolking in onderlinge samenhang gepresenteerd. Vier jaar later blijkt behoefte aan bijstelling van de cijfers over ziekte, gezondheid en hun oorzaken. Naast die actualisering van gegevens wordt in dit...
book 1997
document
van Deursen, C.G.L. (author), Smulders, P.G.W. (author), Bongers, P.M. (author)
Binnen een groep van 1412 werknemers, afkomstig uit 29 verschillende bedrijven, is onderzocht in hoeverre een slechtere gezondheid gepaard gaat met een verhoogd ziekteverzuim. Hierbij wordt ingegaan op zowel verschillen in verzuimrisico tussen groepen werknemers met een relatief slechte en een relatief goede gezondheid, als op de mogelijkheid...
article 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Sikkema-de Graaff, J.S. (author), van Deursen, C.G.L. (author)
Dit verslag over het ziekteverzuim in 1995 heeft betrekking op ruim 69.000 werknemers, waaronder 62.000 mannen en 7000 vrouwen. Alle gegevens zijn afkomstig van in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen, die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het verzuimregistratiesysteem van TNO Preventie en Gezondheid. Ingegaan wordt onder...
report 1996
document
TNO Preventie en gezondheid (author), Sikkema-de Graaff, J.S. (author), van Deursen, C.G.L. (author)
report 1996
document
TNO Preventie en gezondheid (author), Sikkema-de Graaff, J.S. (author), van Deursen, C.G.L. (author)
report 1995
document
TNO Preventie en gezondheid (author), Sikkema-de Graaff, J.S. (author), van Deursen, C.G.L. (author)
report 1995
document
TNO Preventie en gezondheid Divisie Arbeid en Gezondheid (author), van Deursen, C.G.L. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
report 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Deursen, C.G.L. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Inclusief de publieksversie
report 1995
document
TNO Preventie en gezondheid (author), Sikkema-de Graaff, J.S. (author), van Deursen, C.G.L. (author)
report 1995
document
van Deursen, C.G.L. (author), Kremer, A.M. (author), van Putten, D.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
report 1994
document
TNO Jeugdgezondheidszorg opleiding TNO Preventie en Gezondheid (author), van Zaal, M.A.E. (author), Meulmeester, J.F. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Herngreen, W.P. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author)
report 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Deursen, C.G.L. (author)
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Sikkema-de Graaff, J.S. (author), van Deursen, C.G.L. (author)
report 1993
document
van Deursen, C.G.L. (author), Houtman, I.L.D. (author)
De Bedrijfsvereniging Horeca en het Bedrijfschap Horeca hebben aan het NIPG opdracht gegeven een contrastonderzoek uit te voeren aangaande ziekteverzuim. Het betreft een vergelijkend onderzoek om na te gaan welke bedrijfsgebonden factoren de beste aangrijpingspunten vormen voor de aanpak van ziekteverzuim in de horeca. Het onderzoek is...
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Sikkema-de Graaff, J.S. (author), van Deursen, C.G.L. (author)
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), van Deursen, C.G.L. (author), van Putten, D.J. (author), Smulders, P.G.W. (author)
report 1993
Searched for: author%3A%22van+Deursen%2C+C.G.L.%22
(1 - 20 of 22)

Pages