Searched for: author%3A%22van+Dam%2C+L.%22
(1 - 20 of 34)

Pages

document
van den Heuvel, S.G. (author), Ferandez Beiro, L. (author), van Dam, L. (author)
Eind 2022 voerden TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW, de achttiende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Ruim 60.000 werknemers vulden de NEA 2022 vragenlijst in. In deze resultaten in vogelvlucht geven TNO en het CBS een toegankelijke eerste indruk van de resultaten.
report 2023
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L. (author)
Eind 2022 voerden TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW, de achttiende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Ruim 60.000 werknemers vulden de NEA 2022 vragenlijst in. In deze factsheet vindt u een greep uit de gegevens die er in de NEA 2022 te vinden zijn.
other 2023
document
Das, D. (author), Zoomer, T. (author), van Dam, L. (author)
public lecture 2023
document
Das, D. (author), Zoomer, T. (author), van Dam, L. (author), van der Torre, W. (author), Kool, L. (author), Preenen, P.T.Y. (author)
Rapid developments in digital technology are changing the world of work. Organisations are collecting more data about work processes, which can be used to automate tasks, but also to manage workers. The practice of using data collection and algorithms to manage workers is, in general, called algorithmic management. It is becoming more prevalent,...
public lecture 2023
document
van de Ven, H.A. (author), Gielen, W. (author), van Dam, L. (author)
Begin 2023 is voor de vijfde keer de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) uitgevoerd door TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW. Bijna 7 000 zelfstandig ondernemers1, waarvan bijna 6 000 ondernemers zonder personeel en ruim 1 000 ondernemers met personeel, vulden de vragenlijst over hun werksituatie in.
report 2023
document
van der Torre, W. (author), Lammers, M. (author), Oude Hengel, K. (author), ter Burg, W. (author), Bouwens, L. (author), Bekker, C. (author), van de Ven, H. (author), van der Noordt, M. (author), van Dam, L. (author), Eijsink, P. (author), de Lange, J. (author), Couwenbergh, C. (author), van Oostrom, S. (author)
Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat de impact is van ontwikkelingen in de komende 20 jaar op gezond en veilig werken. Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden blootgesteld worden? Direct of indirect hebben dit soort ontwikkelingen invloed op de...
report 2023
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L. (author), in der Maur, M. (author)
In 2021 gaf 40% van de werkgevers aan dat werkdruk tot één van de belangrijkste risico’s binnen het bedrijf hoort. Om dit aan te pakken zetten ze vooral in op het verhogen van de autonomie, instellen van een aanspreekpunt en het aanpassen van het werk. Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO vandaag, bij de start van de week van de...
other 2022
document
van Dam, L. (author), Hooftman, W. (author), in der Maur, M. (author), Oude Hengel, K. (author)
Sinds de oproep van het kabinet in maart 2020 om zo veel mogelijk thuis te werken, zijn miljoenen werknemers van de ene op de andere dag (volledig) thuis gaan werken. TNO geeft met de NEA-COVI0-19-studie inzicht in de werkomstandigheden en gezondheid van thuiswerkers tijdens de pandemie en vergelijkt deze met de situatie voor de pandemie.
article 2022
document
van Dam, L. (author), Oude Hengel, K. (author), Hooftman, W. (author)
other 2022
document
van den Heuvel, S.G. (author), van Thor, J.A.F. (author), Ferandez Beiro, L. (author), van Dam, L. (author), Driven, H.J. (author)
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers. Eind 2021 is de zeventiende enquête uitgevoerd. De vragenlijst is door bijna 50.000 werknemers ingevuld. In deze resultaten in vogelvlucht geeft TNO...
report 2022
document
Hulsegge, G. (author), van Dam, L. (author), Hooftman, W.E. (author)
Sinds 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders (hierna: de Wet) in werking getreden1. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. Daarnaast is er de Europese richtlijn, die mensen die een inbreuk melden ‘melders’ noemt, en die hen een betere bescherming biedt in geval van een melding van...
report 2022
document
van Dam, l. (author), Oude Hengel, K. (author), Hooftman, W. (author)
other 2021
document
van de Ven, H.A. (author), Hermans, B. (author), van Dam, L. (author), Ramaekers, M. (author), Dirven, H.J. (author), van der Torre, W. (author)
report 2021
document
van Dam, L. (author), Gielen, W. (author), Hooftman, W. (author)
Eind 2020 voerden TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW, de zestiende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Ruim 58.000 werknemers vulden de NEA 2020 vragenlijst in. Het bijbehorende methodologisch rapport vormt de methodologische verantwoording bij de NEA, daarnaast is er een rapportage met analysemogelijkheden...
other 2021
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L. (author)
In deze factsheet vindt u een greep uit de gegevens die er in de NEA 2020 te vinden zijn.
other 2021
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L. (author)
other 2021
document
van der Zee, F.A. (author), van Dam, L. (author), Rosenkrantz, N. (author)
Deze eerste editie van WEA 2019 Resultaten in Vogelvlucht beschrijft de uitkomsten van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2019. In drie hoofdstukken worden de meest relevante en opvallende cijfers en trends beschreven en geïllustreerd. Elk (sub)thema wordt afgesloten met een verwijzing naar de desbetreffende vragen in de WEA. De WEA is een...
other 2020
document
Hooftman, W. (author), van Dam, L. (author)
Eind 2019 voerden TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW, de vijftiende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Ruim 58.000 werknemers vulden de NEA 2019 vragenlijst in. Het bijbehorende methodologie rapport vormt de methodologische verantwoording bij de NEA en biedt een overzicht van de eerste resultaten in de...
other 2020
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L. (author)
other 2020
document
van der Torre, W. (author), van de Ven, H. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Preenen, P. (author), van Dam, L. (author), van den Tooren, M. (author), Dhondt, S. (author)
Nadat in 2017 en 2018 in TNO-projecten in kaart is gebracht wat op basis van bestaande variabelen in de TNO-monitors kan worden gezegd over de impact van technologie op werk (Van Dam et al., 2019; Van Dam en Geuskens, 2019), zijn in 2018 een aantal aanvullende items opgenomen in de NEA en de ZEA. Daarin is gevraagd in hoeverre respondenten...
report 2020
Searched for: author%3A%22van+Dam%2C+L.%22
(1 - 20 of 34)

Pages