Searched for: author%3A%22van+Blijswijk%2C+M.%22
(61 - 80 of 104)

Pages

document
van Blijswijk, M. (author)
Verslag van het congres Binnenbouw 1990, dat plaatsvond in Rotterdam eind januari 1990. Tijdens het congres stond met name die in een gebouw moet werken centraal. Diverse lezingen werden hierover gehouden o.a. door : A. Balemans (DGA), die stelde dat in alle fasen van het bouwproces, zeker in het programma- en ontwerpfase, de toekomstige...
article 1990
document
van Blijswijk, M. (author)
Uitgebreide reactie van de Nederlands Vereniging van Rubber - en kunststoffabrikanten (NVR) op de resultaten van een langdurig onderzoek naar arbeidsomstandigheden in de rubberindustrie (zie ook : Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap 3 (1990) 2, 14-39 ; 6000S-AIST-66 en 6000S-AIST-66/1). Report on the working environment in the Dutch...
article 1990
document
van Blijswijk, M. (author), Pennekamp, E. (author)
In dit artikel wordt het VGW-beleid bij Texas Instruments beschreven. Hiertoe zijn interviews gehouden met B. Veekamp, hoofd opleidingen bij Texas Instruments Holland BV (TIH) en de J. Stapel, voorzitter van de VGW-commissie. Occupational health and safety policy of Texas Instruments Holland B.V.
article 1990
document
van Blijswijk, M. (author)
Verslag van een door de Stichting Arbouw georganiseerde themamiddag "Van oplosmiddel naar oplossing". Doel van de middag was het geven van informatie over de gezondheidsrisico's die schilders lopen en over het onderzoek naar die risico's. De vakbond is van mening dat op wetenschappelijk terrein inmiddels voldoende duidelijk is dat langdurige...
article 1990
document
van Blijswijk, M. (author)
Naar aanleiding van het aanbieden van de nota Strategie Bedrijfstak Bouw van DGA aan de sociale partners in de bouw, wordt nader ingegaan op het overheidsbeleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouw. Government policy concerning improvement in working conditions in the construction industry.
article 1990
document
van Blijswijk, M. (author)
Het Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW) speelt binnen de Arbowet in vergelijking tot de veiligheidskunde en de bedrijfsgeneeskunde een andere rol. In een gesprek met enkele vertegenwoordigers van de beroepsorganisatie wordt nader ingegaan op de taken van het bedrijfsmaatschappelijk werk, het welzijnsbegrip in de Arbowet, en samenwerking met...
article 1990
document
van Blijswijk, M. (author)
Bescherming van de 'kansarmen' in de samenleving. Van­uit die gedachte werd, kort na het Kinderwetje van Van Houten, de eerste Arbeidswet van kracht. De geschiede­nis schrijft 1 januari 1890. Orie maanden later zag de Ar­beidsinspectie het daglicht. Het begrip 'sociale vernieu­wing' kende men toen nog niet, de Al uit die tijd kan...
article 1990
document
van Blijswijk, M. (author)
article 1990
document
van Blijswijk, M. (author), Korstjens, G. (author)
De politiek is wel degelijk geinteresseerd in arbeidsomstandigheden. Binnen iedere fractie is wel iemand aanspreekbaar over het onderwerp. Wij zijn altijd heel welwillend ontvangen in Den Haag. Onze nota's zijn gelezen. ldeeen hebben zelfs geleid tot wetswijziging. Maar daarmee is niet gezegd dat we honderd procent tevreden zijn.
article 1989
document
van Blijswijk, M. (author)
Volgens de laatste cijfers telt Nederland meer dan 800 000 arbeidsongeschikten. Door onderzoek is nu wel vast komen te staan dat een groot deel van deze mensen in de WAO terecht is gekomen door minder goede arbeidsomstandigheden. Het bedrijfsleven moet dus wel praten over reïntegratie. Informatie, coördinatie en stimulans vanuit de directie is...
article 1989
document
van Blijswijk, M. (author)
Stress. Bij dit woord denkt vrijwel iedereen aan doorgedraaide managers, zwaar beladen bureaus en overvolle aktentassen. Een link naar midden- en lager kader wordt niet gelegd. Onderzoek heeft echter aangetoond dat stress zich niet alleen beperkt tot de zwaar belaste groepen.
article 1989
document
van Blijswijk, M. (author)
De beeldvorming is toch dat vrouwen die werken in de specifieke vrouwenberoepen een leuk, licht baantje hebben dat zij uit liefde vervullen. Aan die gedachte moet nu eens een einde komen door heel duidelijk boven tafel te krijgen dat het werk in vrouwenberoepen zwaar is.
article 1989
document
van Blijswijk, M. (author)
Wellicht zou de mogelijkheid zich voordoen Hugo Levie van de Industriebond FNV nog een keer te spreken. Dan zou hij graag van gedachte willen wisselen over de uit spraak dat hij in slaap zou vallen bij het horen van het woord arbeidsomstandigheden.
article 1989
document
van Blijswijk, M. (author)
Het ontwikkelen, uitbreiden en verbeteren van de sociale verzekering over de gehele wereld. De international Social Security Association (ISSA) in Genève staat er voor. En dat op een succesvolle manier, gezien het groot aantal leden, de druk bezochte vergaderingen en de wereldwijd verspreide publikaties en onderzoeksresultaten.
article 1989
document
van Blijswijk, M. (author)
Eigenlijk is bouwen nog een soort middeleeuwen. Eerst zit je in de modder, daarna komen regen en wind, en tenslotte word je ziek van allemaal stinkende materialen. Wil je iets kunnen doen aan de veiligheid en de gezondheid in de bouw, dan zal er een forse mentaliteitsverandering moeten komen.
article 1989
document
van Blijswijk, M. (author)
article 1989
document
van Blijswijk, M. (author)
De onderwijscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) is bezig met een ïnhaalslag. Niet dat het aan hen ligt, maar in vergelijking tot de Verenigde Staten en Engeland loopt het arbeidshygiënisch onderwijs in Nederland toch achter. De inhaalsiag staat beschreven in het rapport ‘Opleiding en toekomstperspectief voor de...
article 1989
document
van Blijswijk, M. (author)
article 1988
document
van Blijswijk, M. (author)
article 1988
document
van Blijswijk, M. (author)
article 1988
Searched for: author%3A%22van+Blijswijk%2C+M.%22
(61 - 80 of 104)

Pages