Searched for: author%3A%22van+Blijswijk%2C+M.%22
(41 - 60 of 104)

Pages

document
van Blijswijk, M. (author)
Werkgevers en werknemers hebben onlangs verdeeld gereageerd op de kabinetsvoorstellen voor een algehele herziening van de uit 1919 daterende Arbeidswet. Op geen enkel terrein hebben de SER-leden unaniem advies uit kunnen brengen. Het verdeelde, maar toch vastgestelde advies, is inmiddels aan minister De Vries voorgelegd. Dit artikel gaat in op...
article 1992
document
van Blijswijk, M. (author), Korstjens, G. (author)
In 1989 werd de werkgroep Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCB) opgericht. De werkgroep bestaat uit een aantal bedrijfsartsen en medewerkers van het Coronellaboratorium, DGA en NIA. De uitvoerders van het haalbaarheidsonderzoek zijn op grond van het verzamelde materiaal van mening dat een Centrum voor Beroepsziekten in Nederland zeker...
article 1992
document
van Blijswijk, M. (author)
Precies één iaar na het van kracht worden van het laatste deel van de Arbowet, vond op het ministerie van szw een symposium plaats geheel in het teken van dit laatste deel: de welzijnsbepalingen. Dé deskundigen op dit terrein beklommen het spreek-gestoelte of gaven leiding aan een workshop. En de nieuwe Directeur-Generaal van de Arbeid liet...
article 1991
document
van Blijswijk, M. (author)
Minister De Vries van SZW sprak van een 'tamelijk negatief imago als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden.' De voorzitter van de Stichting Bedriifsgezondheidszorg Wegvervoer, H. Poot, benadrukte met klem dat het ciifer van ziekteverzuim (8%) en WAO-intrede (2%) in het beroepsgoederenvervoer niet boven het landelijk gemiddelde ligt. Maar,...
article 1991
document
Pennekamp, E. (author), van Blijswijk, M. (author)
Dit artikel behandelt een project ter verbetering van de kwaliteit van werk en werken bij Sigma Coatings. Het project werd gestart naar aanleiding van het hoge ziekteverzuim, verloop, slechte motivatie en het nauwelijks kwaliteitsbewust zijn van de werknemers. Gebaseerd op het project "Anders werken" werd de produktie opgesplitst naar het type...
article 1991
document
van Blijswijk, M. (author)
De oorspronkelijke vraag luidde:'Kunnen jullie een Arbojaarplan voor ons maken?' Het antwoord deed de wenkbrauwen fronsen, 'want we huren jullie toch niet voor niets in?'De Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) constructief in de slag met de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat. Hoe een 'houtjetouwtje beleid' stapsgewijs...
article 1991
document
van Blijswijk, M. (author)
In Nederland sterven jaarlijks 1.400 mensen aan beroepskanker. Tot voor kort kende Nederland alleen registratieregelingen voor specifieke kankerverwekkende stoffen, zoals het verbod op het gebruik van blauwe asbest. Het afzonderlijke beleid per stof maakt plaats voor een beleid ter bescherming van werknemers tegen alle kankerverwekkende stoffen....
article 1991
document
van Blijswijk, M. (author)
Dit artikel beschrijft de voorgeschiedenis, het doel, en de activiteiten van de Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg (SKB). De SKB heeft de kwaliteitsbevordering van het instrumentarium van de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) tot doel. De Stichting wil dit bereiken door: het afstemmen van wetenschappelijke activiteiten en van...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Blijswijk, M. (author)
De strategienota bedrijfstak bagger van de Arbeidsinspectie is aanleiding voor dit artikel waarin de adjunct-directeur van de Vereniging Centrale Baggerbedrijf (CB) zijn mening geeft over de arbeidsomstandigheden in deze sector. Aan de hand van de strategienota wordt ingegaan op de werktijden, algemene veiligheid, het werken met verontreinigde...
article 1991
document
van Blijswijk, M. (author)
De relatie tussen arbeidsomstandigheden en sociale verzekeringen begint steeds duidelijker vormen aan te nemen. Een cruciale rol hierin speelt de arbeidsdeskundige, die al jaren vanaf de zijlijn toekijkt wat zich op het vGw-terrein afspeelt. lnmiddels heeft de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) te kennen gegeven meer bij het...
article 1991
document
van Blijswijk, M. (author)
De anekdotes over (heel) lange mensen en hun lengteproblemen zijn bekend. Minder bekend echter zijn de verhalen over hun werkplek, terwijl ook daar aanzienlijke knelpunten liggen. Met een speciale uitgave van het blad Languit en met de Arbowet (artikel 3) als stok achter de deur, wil de Stichting Languit problemen van lange mensen met klem onder...
article 1991
document
van Blijswijk, M. (author)
article 1991
document
van Blijswijk, M. (author)
article 1990
document
van Blijswijk, M. (author)
In 1988 werden 28 647 werknemers, af­komstig uit bedrijfsleven en overheid, afgekeurd vanwege psychische klachten, daarmee de belangrijkste reden voor afkeuring in dat jaar. Waarschijnlijk zal het aantal afkeuringen door psychische klachten de komende jaren toenemen. Oorzaken: het hoge werktempo, werk dat niet goed aansluit op opleiding en...
article 1990
document
van Blijswijk, M. (author), Pennekamp, E. (author)
Verslag van een gesprek met P. Huijzendveld, districtshoofd van het 6e district van de Arbeidsinspectie te Amsterdam over de werkwijze van de inspectie in de praktijk. Aan de orde komen o.a. : het handhavingsbeleid, afspraken met de sociale partners in een bepaalde bedrijfstak m.b.v. landelijke convenanten, branchegerichte benadering, en...
article 1990
document
van Blijswijk, M. (author), Korstjens, G. (author)
Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Arbeidsinspectie is de Directeur Generaal van de Arbeid, ir. A. de Roos, geïnterviewd over de taken en het functioneren van de Arbeidsinspectie. Ingegaan wordt o.a. op de kritiek op het functioneren van de Arbeidsinspectie (rapport van de Rekenkamer ; proefschrift van Geers, en onderzoek van mw....
article 1990
document
van Blijswijk, M. (author), Pennekamp, E. (author)
Gesprek met Theo Schrijver, arbeidsinspecteur in Amsterdam, over zijn praktijkervaringen bij bedrijfsinspecties en bezoeken. Interview with labour inspector T. Schrijver : experiences during inspection visits.
article 1990
document
van Blijswijk, M. (author)
Interview met W. Smid, districtshoofd van het 5e district van de Arbeidsinspectie te Zoetermeer, hoofdinspecteur J. Bethlehem en bouwinspecteur R. Baneman over de strategie van de arbeidsinspectie in de bedrijfstak bouw. Interview with employees of the 5th district of the Dutch Labour Inspectorate in Zoetermeer on the strategy for the...
article 1990
document
van Blijswijk, M. (author)
Verslag van een werkdag van R. Baneman, bouwinspecteur van het 5e district van de Arbeidsinspectie in Zoetermeer. Experiences of Labour Inspector for the Construction Industry R. Baneman (5th district in Zoetermeer)
article 1990
document
van Blijswijk, M. (author)
Binnen de RBB is, mede in verband met de privatisering, een nascholingsprogramma opgezet voor de 90 bedrijfsartsen van de dienst. Het cursuspakket "Werkplek" was samengesteld uit de hoofdstukken Werkplekbezoek, Meetstrategie voor de werkplek, Geluid, Globaal werkplekonderzoek chemische belasting, Binnenklimaat, Verlichting en tenslotte...
article 1990
Searched for: author%3A%22van+Blijswijk%2C+M.%22
(41 - 60 of 104)

Pages