Searched for: author%3A%22van+Blijswijk%2C+M.%22
(1 - 20 of 104)

Pages

document
Huijs, J. (author), van der Klauw, M. (author), in der Maur, M. (author), van Blijswijk, M. (author)
Tussen januari 2019 en juni 2020 hebben 9 organisaties meegedaan aan de pilot Nudging in Werving en Selectie. Zij hebben binnen die periode gedurende grofweg een half jaar hun wervings- en selectieproces aangepast, op manieren waarvan we verwachten dat het de invloed van onbewuste vooroordelen zoveel mogelijk beperkt. Zo wordt het makkelijker te...
report 2020
document
van der Linde, G. (author), van der Vorm, J. (author), van Blijswijk, M. (author), van der Broek, R. (author)
Sessie Mogelijkheden voor gevaarsbeheersing.
public lecture 2015
document
Gründemann, R. (author), Uljee, M. (author), van Blijswijk, M. (author)
Steeds meer ondernemers merken dat relatief kleine investeringen in slimmer werken grote gevolgen kunnen hebben, zoals stijgende omzetten, kortere doorlooptijden, gemotiveerd personeel, hogere productiviteit. Slimmer organiseren, slimmer samenwerken en slimmer de talenten van je medewerkers benutten, levert een directe bijdrage aan de...
book 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smulders, P. (author), van Blijswijk, M. (author), Nossent, S. (author), van der Wolk, J. (author), Louwrier, N. (author)
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Louwrier, N. (author), Neggers, H. (author), Klein Hesselink, J. (author), de Leede, J. (author), Rhijn, G. (author), Nossent, S. (author), van Blijswijk, M. (author), Venema, A. (author)
In deze special staan de artikelen: Afbakening tussen werk en vrije tijd vervaagt: de roep om een 24-uurseconomie: een holle kreet? H Neggers.Statistiek van de Nederlandse 24-uurseconomie: bedrijven kunnen nonstop draaien, mensen niet. J Klein Hesselink. Flexibele diensten, flexibele werknemers: 7x24 uur volcontinu werken, maar dan anders. J de...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Blijswijk, M. (author), Frielink, S. (author), ter Hark, T. (author), Keus, M. (author), Korver, T. (author), Louwrier, N. (author), Nossent, S. (author), Nuyens, M. (author), de Vries, S. (author)
Het thema is deze keer: Veilig werken in een onveilige omgeving. De maatschappij verruwt, dus ook de omgang tussen mensen die in een organisatie samenwerken. Eén-op-één of allen-tegen-één. Hoort het erbij of kunnen we er iets aan doen?
other 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Louwrier, N. (author), van Blijswijk, M. (author), Korver, T. (author), Nossent, S. (author), ter Hark, T. (author), Sanders, J. (author), Smit, A. (author), Fermin, B. (author)
Deze keer heeft de TNO Special als thema: Beroepsbevolking 2005. Steeds minder werkenden moeten het geld verdienen voor een steeds groeiende groep. Hoe is dat op een verantwoorde manier te organiseren?
other 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Blijswijk, M. (author), van Kuilenburg, B. (author), Schaafsma, T. (author)
STECR lanceerde voorjaar 2005 de pilot van Laboretum, een kennissysteem voor bedrijfsartsen en andere bij verzuim en reïntegratie betrokken arboprofessionals. Het bevat informatie over diagnostiek, behandeling, reïntegratie en verzuimreferentieduren. Tevens geeft het een overzicht van de mogelijke belastbaarheid van werknemers met bepaalde...
article 2005
document
TNO Arbeid (author), Louwrier, N. (author), van Blijswijk, M. (author), Nossent, S. (author), Halewijn, I. (author), Grundemann, R. (author), Korver, T. (author), de Vries, S. (author), Proper, K. (author)
Deze keer heeft de TNO Special als thema: ‘Werken en leven in balans’. Hoe kan een werkgever, en de overheid, maar ook de werknemer zélf zorgen dat werk niet een te grote wissel trekt op het (privé-)leven, en andersom?
other 2004
document
Nossent, S. (author), van Blijswijk, M. (author), Steentjes, A. (author)
Een grote opdracht, een zoontje met een gebroken been en een medewerkster met een hoog ziekteverzuim. Hoe kan een vrouwelijke ondernemer die hier mee te maken krijgt, een goede balans tussen zorg en werk behouden? Over de dilemma's van deze 'damsel in distress' (=belaagde jonkvrouw) buigen zich: een huisarts, een bedrijfsarts, een...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Heemskerk, F. (author), van Blijswijk, M. (author), Treur, H. (author), Cobben, M. (author), Wekema, E. (author), Verstappen, P. (author)
Het Nederlandse bedrijfsleven klaagt over hoge 'arbolasten'. Voor het Ministerie van SZW is dat aanleiding om voorjaar 2003 een onderzoek te gunnen aan TNO Arbeid en BMVS. In dit onderzoek staan twee met elkaar samenhangende onderzoeksvragen centraal. 1. Waarom ervaren werkgevers in met name bedrijven tot circa 100 werknemers 'last van arbo'?...
report 2003
document
van Blijswijk, M. (author), Nossent, S. (author), Steilberg, C. (author)
De huisarts, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige van de arbodienst en UWV, de casemanager van het reïntegratiebedrijf, de verzekeraar, de mediator en de verzekeringsgeneeskundige. Het zijn dé partijen die zich, samen met werkgever en werknemer, inzetten voor een goede reïntegratie bij ziekte. Vraag is echter hoe deze partijen samen hetzelfde...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Louwrier, N. (author), van Blijswijk, M. (author), Nossent, S. (author), Halewijn, I. (author), Kwantes, J.H. (author), van Putten, D. (author), van Amstel, R. (author), van Anema, H. (author), Buijs, P. (author), Steilberg, C. (author)
Deze keer heeft de TNO Special als thema: Bruggen tussen preventie en reïntegratie. Hoe werken de preventieve encuratieve arbodisciplines samen, of niet samen, bij de begeleiding van gezonde en verzuimende en reïntegrerende werknemers. Special bestaat uit: Teveel spelers bij reïntegratie? “Samen een eitje bakken geeft niet altijd het gewenste...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), van Blijswijk, M. (author)
Voorzichtig optimistisch is de teneur van de Arbobalans '98. In deze balans, die is opgesteld door het Ministerie van SZW, staan cijfers over de stand van zaken van de arbozorg in Nederland. Deze cijfers moeten overheid, arbodiensten, verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbocoördinatoren helpen bij het verder terugdringen van risico's op de...
article 1999
document
van Blijswijk, M. (author)
article 1997
document
van Blijswijk, M. (author)
De beursorganisatie laat het vol trots weten. Met alle respect voor de schoenenfabrikanten en leveranciers. maat het stoffige imago van schoenenbeurs is afgeschud. Arbo 97 staat naast uiteraard de ruime aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen (dus ook schoenen) vooral in het teken van individuele en flexibele werkplekken,...
article 1997
document
van Blijswijk, M. (author)
article 1996
document
Bennink, T. (author), van Blijswijk, M. (author)
Dit artikel is een weergave van een interview met Niko Wijnolts, sinds juni 1996 voorzitter van MKB-Nederland. Wijnolts geeft aan dat de privatisering van de ziektewet voor het midden- en kleinbedrijf nadelig is, waardoor bedrijven naar middelen uitzien die juist tot ongewenste neveneffecten van deregulering en privatisering kunnen leiden. Een...
article 1996
document
Bennink, T. (author), van Blijswijk, M. (author)
In dit artikel wordt M. Kerkhof, topman van De Amersfoorste Verzekeringen, geïnterviewd; onder meer op het terrein van privatisering van sociale verzekeringen, de Pemba II (wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) en wachtlijstbemiddeling.
article 1996
document
Bennink, T. (author), van Blijswijk, M. (author)
Dit artikel geeft een interview weer met de president-directeur van arbodienst De Twaalf Provinciën Ed Nijpels. Het interview gaat onder meer over de samenwerking met verzekeraars, privatisering van de werknemersverzekeringen, deregulering en de uitgangspunten van de arbodienst.
article 1996
Searched for: author%3A%22van+Blijswijk%2C+M.%22
(1 - 20 of 104)

Pages