Searched for: author%3A%22van+Beek%2C+P.C.%22
(1 - 2 of 2)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Arentsen, D. (author), van Beek, P.C. (author), Gallis, H.R. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Voshol, P. (author)
book 2010
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), van Beek, P.C. (author), Sabel, H.W.R. (author)
In 2006 heeft TNO onderzoek uitgevoerd naar een beslismodel voor beschermende kleding tegen toxische stoffen voor de brandweerregio Amsterdam & Amstelland. Op verzoek van het ministerie van BZK is in vervolg hierop gevraagd om te onderzoeken welke bluskleding en chemiepakken in het Koninkrijk der Nederlanden worden gebruikt en deze kleding en...
report 2009