Searched for: author%3A%22van+Amstel%2C+R.J.%22
(1 - 19 of 19)
document
van Amstel, R.J. (author), Anema, J.R. (author), Jettinghoff, K. (author), Verbeek, J.H. (author), Nauta, A.P. (author), van Putten, D.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objective. To evaluate whether regional projects for collaboration between general practitioners (GPs) and occupational physicians (OPs) improved the quality of their social medical guidance (SMG) and the satisfaction of their patients. Design. Evaluation study with before and after measurements with respect to the same GPs and OPs. Method....
article 2005
document
Verbeek, J.H. (author), de Boer, A.G. (author), van der Weide, W.E. (author), Piirainen, H. (author), Anema, J.R. (author), van Amstel, R.J. (author), Hartog, F. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Aims: To develop a questionnaire that measures specific aspects of patient satisfaction with occupational health physicians. Methods: General patient satisfaction questionnaires, a literature survey, and interviews with patients were used. An initial questionnaire was distributed among sick listed patients (n = 432) of occupational physicians (n...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A.P. (author), von Grumbkow, J. (author), van Amstel, R.J. (author), Venema, A. (author), Anema, J.R. (author), Overzier, P.M. (author)
Om de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen te verbeteren zijn in de periode 2001-2003 viertien regionale projecten uitgevoerd. In dit artikel worden de psychologische veranderingen na deze projecten besproken. Tussen beide meetmomenten is de contactfrequentie gelijk gebleven, is het vertrouwen in de communicatie tussen huisartsen en...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Anema, J.R. (author), van Amstel, R.J. (author), van Putten, D.J. (author), Buijs, P.C. (author), Nauta, A.P. (author), Verbeek, J.H. (author)
In dit longitudinaal onderzoek is onderzocht of regionale projectactiviteiten gericht op samenwerking tussen huis- en bedrijfsartsen bij sociaal-medische begeleiding leiden tot verbeteringen in die samenwerking. Het blijkt dat een aantal belangrijke knelpunten in de samenwerking is afgenomen. Voor huisartsen waren dat: onduidelijkheid waarvoor...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Anema, J.R. (author), van Amstel, R.J. (author)
In dit artikel worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de kwaliteit van de bedrijfsgeneeskundige begeleiding van werknemers met rug- of psychische klachten. Hierover zijn in 2002 in totaal 34 bedrijfsartsen geïnterviewd en de betrokken patiënten schriftelijk ondervraagd. Uit dit onderzoek komt het volgende naar voren: (1) bijna de...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Anema, J.R. (author), van Amstel, R.J. (author), Venema, A. (author), van Putten, D.J. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
TNO Arbeid heeft samen met het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat (AKB) en het Coronel Instituut een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de samenwerkingsprojecten tussen huis- en bedrijfsartsen. Eén van de belangrijkste conclusies is dat het onderlinge vertrouwen tussen bedrijfs- en huisartsen is toegenomen. Ook is de...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Anema, J.R. (author), van Amstel, R.J. (author)
Psychische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat kunnen langdurig ziekteverzuim veroorzaken en vertegenwoordigden in 2001 samen bijna tweederde van de WAO-instroom. Inmiddels zijn er door de beroepsvereniging van de bedrijfsartsen, de NVAB, richtlijnen uitgebracht om de kwaliteit van het arbeidsgezondheidskundig handelen op dit front te...
report 2003
document
de Buck, P.D.M. (author), van Amstel, R.J. (author), Buijs, P.C. (author), Maasen, J.H.W. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Hazes, J.M.W. (author), Vliet Vlieland, T.P.M. (author)
Rheumatic diseases are a major cause of permanent work disability. In the process of occupational rehabilitation several health professionals may play a role. The aim of this study was to assess both the quality and the quantity of communication and co-operation between Dutch rheumatologists and occupational physicians. A postal survey among 187...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R.J. (author), Buijs, P.C. (author)
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft TNO Arbeid twee onderzoeken uitgevoerd naar de samenwerking in de praktijk tussen behandelend arts en bedrijfsarts bij de sociaal-medische begeleiding van werknemers. Het eerste onderzoek is gehouden onder huisartsen en bedrijfsartsen. Deze publicatie behandelt de...
report 2000
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Amstel, R.J. (author), Evers, G.E. (author)
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Amstel, R.J. (author)
De verlenging van de officiële verlofperiode is niet van invloed op de beslissing om na de bevalling het werk te hervatten. Tweederde is weer gaan werken, maar zou dat ook hebben gedaan als de verlofperiode niet was verlengd. Van de vrouwen die zijn gestopt met werken stond dit voor tweederde bij voorbaat vast. Voor de overige vrouwen die zijn...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Amstel, R.J. (author)
In opdracht van de Directie Bijzondere Vraagstukken van Arbeidsverhoudingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Stichting CCOZ eind 1986 tot medio 1987 een onderzoek uitgevoerd onder jonge ouders en aanstaande ouders, naar hun behoefte aan c.q. het mogelijk gebruik maken van de in de beleidsnota 'Combinatie...
report 1988
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Amstel, R.J. (author), Slot, E. (author), Vrooland, V.C. (author)
book 1988
document
van Amstel, R.J. (author), Lenshoek, D.E. (author)
In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een organisatie-onderzoek dat in 1988 bij een achttal instellingen voor gezinsverzorging is uitgevoerd. Dit onderzoek vormt één van de deelonderzoeken van het project 'Ziekteverzuim in de gezinsverzorging'. Voor het organisatie-onderzoek zijn per instelling groepsinterviews gehouden met het...
book 1988
document
Steensma, H.O. (author), Vrooland, V.C. (author), van Amstel, R.J. (author)
Dit boek is een verslag van een aantal grotendeels geslaagde veranderingsprojecten in de industrie, met name bij Sigma Coatings BV en bij een onderdeel van de overheid, en wel Rijkswaterstaat, Directie Limburg. De beoogde doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van het werk en ziekteverzuim zijn goeddeels verwezenlijkt. Kwaliteit van de...
book 1986
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Stichting CCOZ (Voorloper van NIA) (author), Lenshoek, D.E. (author), van Amstel, R.J. (author), Tuynenburg, H. (author), Kruidenier, H.J. (author)
report 1986
document
Stichting CCOZ Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), den Hartog, H.H.W. (author), van Amstel, R.J. (author)
Verslag en overzicht van de doelstellingen en werkwijze van het Project Werk Welzijn en Gezondheid bij de Directie Limburg van Rijkswaterstaat. Aanbevelingen worden gedaan voor nieuwe organisatievormen en een adequate en doelmatige vernieuwing van het ambtelijk apparaat.
report 1986
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Stichting CCOZ (voorloper van NIA) (author), van Amstel, R.J. (author), Lenshoek, D.E. (author), Kruidenier, H.J. (author)
report 1986
document
Stichting CCOZ (author), Ris, B.G.M. (author), Vrooland, C. (author), van Amstel, R.J. (author), den Hartog, H.H.W. (author), Masselink, W. (author), Zandvliet, C.G. (author)
report 1984
Searched for: author%3A%22van+Amstel%2C+R.J.%22
(1 - 19 of 19)