Searched for: author%3A%22den+Boogert%2C+R.N.%22
(1 - 1 of 1)
document
den Boogert, R.N. (author)
De tijd is er rijp voor, meent TNo-adviseur Ronald den Boogert. Geothermie kan en moet meer worden ingebed in de bebouwde omgeving. 'Het is de beste optie voor duurzame verwarming van huizen. De ontwikkelingen vragen wel om een andere focus van betrokkenen. Je hebt te maken met lagere temperaturen en dus een aangepast warmtenet. De techniek is...
article 2016