Searched for: author%3A%22den+Boeft%2C+J.%22
(1 - 8 of 8)
document
Schinkel, J.M. (author), den Boeft, J. (author), Tromp, P.C. (author), de Jonge, M. (author)
Deze rapportage beschrijft een gesimuleerd werkplek beschermingsfactor (SWPF) onderzoek waarin de beschermingsfactoren van de 8 meest gebruikte adembeschermingsmiddelen (ABM) in de asbestbranche zijn onderzocht. De nieuwe ABM systemen werden, nadat de testpersoon een fittest had gepasseerd, getest in een testkamer waar voor elk systeem 11 voor...
report 2017
document
Spaan, S. (author), Voogd, E. (author), Tromp, P.C. (author), den Boeft, J. (author), de Jong, R. (author), Diks, M.V. (author), Schinkel, J.M. (author)
Naar aanleiding van de (op handen zijnde) verlaging van de grenswaarde voor asbest is binnen het Kennisinvesteringsproject (KIP) “Innovaties voor veilig werken met asbest” een van de doelstellingen om de onderliggende meetgegevens van het huidige SMA-rt systeem opnieuw te evalueren, als opmaat voor de verdere ontwikkeling van dit systeem....
report 2016
document
Spaan, S. (author), den Boeft, J. (author), Tempelman, J. (author), Schinkel, J.M. (author)
Dit protocol is opgesteld als onderdeel van het programma “Innovaties voor veilig werken met asbest”, dat TNO uitvoert in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het doel van dit programma is het advisering van het ministerie van SZW met betrekking tot haar beleid rondom asbestverwijdering, het komen tot een state...
report 2015
document
Spaan, S. (author), den Boeft, J. (author), Tempelman, J. (author), Schinkel, J.M. (author)
Dit protocol is opgesteld als onderdeel van het programma “Innovaties voor veilig werken met asbest”, dat TNO uitvoert in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het doel van dit programma is het advisering van het ministerie van SZW met betrekking tot haar beleid rondom asbestverwijdering, het komen tot een state...
report 2015
document
Tempelman, J. (author), den Boeft, J. (author), Schinkel, J.M. (author)
report 2013
document
de Vreede, J.A.F. (author), den Boeft, J. (author), van Hemmen, J.J. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
In agricultural areas where greenhouses and dwellings are intermixed, the general population as well as the professional applicators may be exposed to pesticides. In a field study on Crete, exposure to methyl bromide during soil fumigation was assessed. Exposure of applicators (both contractors and farmers) were measured with personal air...
article 1998
document
Instituut voor Milieuwetenschappen TNO (author), Tempelman, J. (author), den Boeft, J. (author)
report 1995
document
Instituut voor Milieuwetenschappen TNO (author), den Boeft, J. (author)
In de periode tussen 1935 en 1975 werd in de regio rond de gemeente Goor in Overijssel op ruime schaal asbestcementafval toegepast als wegverharding en dergelijke. In 1982 besloot de Provinciale Waterstaat, na klachten over het stuifgedrag van een weg door omwonenden, tot het afgraven van deze weg. Daarop aansluitend werd een inventariserende...
report 1987
Searched for: author%3A%22den+Boeft%2C+J.%22
(1 - 8 of 8)