Searched for: author%3A%22den+Besten%2C+H.%22
(1 - 15 of 15)
document
Herens, M. (author), Wagemakers, A. (author), van Ophem, J. (author), Vaandrager, L. (author), Bernaards, C. (author), den Besten, H. (author)
public lecture 2014
document
den Besten, H. (author), de Jong, T. (author), Chorus, A. (author), Steenbeek, R. (author)
report 2014
document
Venema, A. (author), den Besten, H. (author), van den Klauw, M. (author), Ybema, J.F. (author)
De brochure ‘Arbeidsongevallen in Nederland 2011’ kijkt terug op 10 jaar monitoring van arbeidsongevallen. De brochure bevat een beknopt overzicht van de cijfers over arbeidsongevallen in Nederland in 2011 en de afgelopen tien jaar. Het gaat om aantallen en trends, risicogroepen, werkkenmerken, toedracht en gevolgen. Vanaf 2002 heeft TNO ieder...
other 2013
document
Klein Hesselink, J. (author), Wiezer, N. (author), den Besten, H. (author), de Kleijn, E. (author)
bookPart 2012
document
den Besten, H. (author), Douwes, M. (author), Vos, F. (author)
Nederland vergrijst. Om de toenemende AOW-kosten te kunnen dragen gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog. Een ontwikkeling die voor sommige beroepsgroepen relatief probleemloos zal verlopen, Voor werknemers die zwaar belast worden in hun werk ligt dat anders. Maar wat maakt een beroep zwaar? Een nieuwe aanpak biedt zicht op dit vraagstuk....
article 2012
document
den Besten, H. (author), Douwes, M. (author), Vos, F. (author)
Nederland vergrijst. Om de toenemende AOW-kosten te kunnen dragen gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog. Een ontwikkeling die voor sommige beroepsgroepen relatief probleemloos zal verlopen, Voor werknemers die zwaar belast worden in hun werk ligt dat anders. Maar wat maakt een beroep zwaar? Een nieuwe aanpak biedt zicht op dit vraagstuk....
article 2012
document
Peters, L. (author), van Kesteren, N. (author), Stuijfzand, S. (author), Kupper, F. (author), den Besten, H. (author)
report 2011
document
Eeckelaert, L. (author), Meyer, S.de (author), Butler, C. (author), Johnson, P. (author), Gervais, R. (author), Lopez Nunes, I. (author), Farin, K. (author), Pecillo, M. (author), Mlodzaka-Stybel, A. (author), Kudasz, F. (author), Schmitz-Felten, E. (author), Jachowicz, M. (author), Hassard, J. (author), Cox, T. (author), Richter, J. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), den Besten, H. (author), Kwantes, J.H. (author), Papale, A. (author), Williams, A. (author), Wilhelm, H. (author), Laamananen, I. (author)
One conclusion from the EU-OSHA economic incentives project is that incentives schemes should not only reward past results of good OSH management (such as accident numbers in experience rating), but should also reward specific prevention efforts that aim to reduce future accidents and ill-health. Experts from the economic incentives project...
book 2011
document
Knifton, L. (author), Watson, V. (author), Gründemann, R. (author), Dijkman, A. (author), den Besten, H. (author), ten Have, K. (author)
book 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Starren, A. (author), van den Besten, H. (author), van Kampen, J. (author), Dijkman, A. (author)
public lecture 2010
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author), van Scheppingen, A.R. (author), Dijkman, A.J. (author), Heinrich, J. (author), den Besten, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Purpose - A healthy and vital workforce is an asset to any organization. Workplace health management and health promotion are therefore increasingly relevant for organizations. This paper aims to identify the organizational benefits companies strive for, and analyzes the ways companies use and manage data in order to monitor, evaluate and...
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Knifton, L. (author), Watson, V. (author), Gründemann, R. (author), Dijkman, A. (author), den Besten, H. (author), ten Have, K. (author)
book 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smulders, P. (author), Blatter, B. (author), den Besten, H. (author)
Geanalyseerd wordt hoe de arbeidsomstandigheden in Nederland in de sectoren onderwijs, zorg en welzijn zich verhouden tot de arbeidsomstandigheden in andere bedrijfssectoren. Met behulp van logistische regressieanalyse is onderzocht in welke mate arbeidsomstandigheden in deze sectoren van invloed zijn op het ziekteverzuim, de mate waarin men...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), den Besten, H. (author)
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Andriessen, S. (author), Houtman, I. (author), Hooftman, W. (author), den Besten, H. (author), Stomp-Van den Berg, S. (author)
Resultaten van een onderzoek naar de achtergronden van het verzuim gedurende de zwangerschap en na afloop van het bevallingsverlof, alsmede naar de mogelijkheden om dit verzuim te voorkomen of te beperken. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, interviews met vrouwen na de bevalling, leidinggevenden, werkgeversvertegenwoordigers en...
report 2007
Searched for: author%3A%22den+Besten%2C+H.%22
(1 - 15 of 15)