Searched for: author%3A%22de+Wolff%2C+M.S.%22
(1 - 20 of 38)

Pages

document
Theunissen, M.H.C. (author), de Wolff, M.S. (author), Eekhout, I. (author), Mieloo, C.L. (author), Stone, L.L. (author), Reijneveld, S.A. (author)
Objective: This study provides Dutch national norms for the parent-reported Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) for children aged 3-14 years, and assesses the test performance of the SDQ Total Difficulties Scale (TDS) and impairment Scale. We further compared Dutch SDQ norms with those of the United Kingdom (UK), to determine...
article 2022
document
Schaap, R. (author), Stevels, V.A. (author), de Wolff, M.S. (author), Hazelzet, A.M. (author), Anema, J.R. (author), Coenen, P. (author)
Purpose: For employees with a work disability adequate daily guidance from supervisors is key for sustainable employability. Supervisors often lack expertise to guide this group of employees. Mentorwijs (literal translation: Mentorwise) is a training for supervisors to improve the guidance of employees with a work disability. The aim of this...
article 2022
document
van Zoonen, R. (author), Vlasblom, E. (author), Lanting, C.I. (author), de Wolff, M.S. (author), van der Pal, S.M. (author), Schönbeck, Y. (author)
Binnen de jeugdgezondheidszorg wordt het Van Wiechenonderzoek gebruikt om de ontwikkeling van jonge kinderen (0 – 4 jaar) te monitoren. Het Van Wiechenonderzoek bestaat uit 75 ontwikkelingskenmerken. TNO heeft korte, eenvoudige instructiefilmpjes van de Van Wiechen-kenmerken ontwikkeld zodat ouders deze kunnen uitvoeren met hun kind. Het doel...
report 2021
document
de Wolff, M.S. (author), Detmar, S.B. (author), Verkerk, P.H. (author), Reijneveld, S.A. (author), Geerdes-Maas, T. (author)
Het doel van deze opdracht is een beknopte en gedragen set van JGZ indicatoren te ontwikkelen, die gezamenlijk een goed beeld geven van de ontwikkeling en gezondheid van alle jeugdigen in Nederland tussen 0 en 18 jaar. Drie vragen staan centraal : 1. Welke indicatoren vinden JGZ-professionals en beleidsmakers het meest relevant voor de...
report 2021
document
de Wolff, M.S. (author), Lanting, C.I. (author)
Presentatie over de jgz richtlijn. De ouder-kindrelatie vormt de basis voor de ontwikkeling van een kind. Vroege signalering van verstoringen in de relatie is belangrijk aangezien deze verstoringen kunnen leiden tot gedragsproblemen en in ernstige gevallen tot persoonlijkheidsproblematiek bij het kind. Meer informatie op de website van NCJ.
public lecture 2021
document
de Wolff, M.S. (author), Lanting, C.I. (author)
Richtlijn voor de ouder-kindrelatie vormt de basis voor de ontwikkeling van een kind. Vroege signalering van verstoringen in de relatie is belangrijk aangezien deze verstoringen kunnen leiden tot gedragsproblemen en in ernstige gevallen tot persoonlijkheidsproblematiek bij het kind. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) professionals verkeren bij uitstek...
report 2021
document
Theunissen, M.H.C. (author), de Wolff, M.S. (author), Deurloo, J.A. (author), Vogels, A.G.C. (author), Reijneveld, S.A. (author)
BACKGROUND: Questionnaires to detect emotional and behavioral problems (EBP) in Preventive Child Healthcare (PCH) should be short which potentially affects validity and reliability. Simulation studies have shown that Computerized Adaptive Testing (CAT) could overcome these weaknesses. We studied the applicability (using the measures...
article 2020
document
Vugteveen, J. (author), de Bildt, A. (author), Serra, M. (author), de Wolff, M.S. (author), Timmerman, M.E. (author)
This study assessed the factor structures of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) adolescent and parent versions and their measurement invariance across settings in clinical (n = 4,053) and community (n = 962) samples of Dutch adolescents aged 12 to 17 years. Per SDQ version, confirmatory factor analyses were performed to assess...
article 2020
document
de Wolff, M.S. (author)
Bij één op de drie kinderen is er sprake van een onveilige band tussen ouder en kind. Met het voorkomen van een verstoorde gehechtheidsrelatie is dan ook veel ontwikkelingswinst te behalen. TNO-onderzoek toont aan dat het door kinderpsycholoog Paulien Kuipers ontwikkelde ‘Eéngespreksmodel’ zich goed leent voor het creëren van een veilige band...
article 2019
document
Theunissen, M.H.C. (author), de Wolff, M.S. (author), Reijneveld, S.A. (author)
Objective: Validated questionnaires help community pediatric services to identify emotional and behavioral problems (EBPs). This study assesses the psychometric properties of the self-report version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) for the identification of EBPs in adolescents (13 to 14 years old) and the added value of the...
article 2019
document
Theunissen, M.H.C. (author), de Wolff, M.S. (author), Vugteveen, J. (author), Timmerman, M.E. (author), de Bidt, A. (author)
In de adolescentie, de leeftijdsperiode tussen de kinderjaren en de volwassenheid, nemen psychosociale problemen vaak toe. Dat kunnen emotionele problemen zijn zoals somberheid, maar ook gedragsproblemen of sociale problemen met leeftijdgenoten. Emotionele problemen zoals somberheid, zich terugtrekken of piekeren komen tijdens de adolescentie...
report 2019
document
de Wolff, M.S. (author), Theunissen, M.H.C. (author)
De Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) is een korte vragenlijst waarmee psychosociale problemen bij jeugdigen gemeten kunnen worden. De SDQ wordt gebruikt door de JGZ bij verschillende leeftijden, en kan door jongeren zelf of ouders ingevuld worden. Uit recent onderzoek blijkt dat de SDQ een betrouwbaar en valide instrument is voor...
other 2019
document
Meije, D. (author), de Graaf, I. (author), Klein Velderman, M. (author), de Wolff, M.S. (author)
Hiervoor zijn dertien JGZ-richtlijnen met psychosociale thema’s systematisch ‘gescreend’ op informatie, aanbevelingen of tips rondom gespreksvoering of communicatie. De informatie uit deze richtlijnen is vervolgens aangevuld met de uitkomsten van drie behoeftepeilingen onder ouders, jongeren en professionals. We hebben op basis van de...
other 2019
document
de Graaf, I. (author), Meije, D. (author), de Wolff, M.S. (author), Klein Velderman, M. (author)
Deze bureaukaart is bedoeld voor JGZ-professionals (artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en doktersassistenten) die gesprekken voeren met ouders en jongeren van 0-18 jaar. Bij de bureaukaart hoort een set kaartjes. De bureaukaart en de kaartjes hebben tot doel de onderlinge communicatie te verbeteren. Ze beogen professionals...
other 2019
document
Lanting, C.I. (author), de Wolff, M.S. (author), Wiefferink, K. (author), Uilenburg, N. (author)
De JGZ heeft een belangrijke rol bij het monitoren van de taalontwikkeling van jeugdigen. Signalen van een achterstand of taalontwikkelingsstoornis kunnen op tijd waargenomen worden. Deze richtlijn geeft informatie over de normale en afwijkende taalontwikkeling en biedt handvatten aan JGZ-professionals om jeugdigen met problemen in de...
book 2019
document
Vugteveen, J. (author), Timmerman, M. (author), de Bildt, A. (author), de Wolff, M.S. (author)
Om psychosociale problemen te signaleren, gebruikt de JGZ vaak de SDQ. Toch weten we niet zeker of deze vragenlijst ook geschikt is voor jongeren van twaalf tot zeventien jaar of voor laaggeletterden. En dus wordt dat nu onderzocht.
article 2018
document
Stensen, K. (author), Stenseng, F. (author), Lydersen, S. (author), de Wolff, M.S. (author), Wallander, J. (author), Drugli, M.B. (author)
Background: Early detection of mental health problems in childhood is important. However, studies on screening instruments for preschool children are rare. The aim of this study was to validate the Ages and Stages Questionnaire: Social-Emotional (ASQ:SE) with teacher reports and examine its screening accuracy in a preschool population. Methods:...
article 2018
document
Vink, R.M. (author), de Wolff, M.S. (author), Kamphuis, M. (author)
In april 2016 werd de JGZ-richtlijn Kindermishandeling gepubliceerd. Het betreft een update die de eerdere JGZ-richtlijn over kindermishandeling van 2010 vervangt. Doel van de richtlijn is om JGZ-professionals te ondersteunen bij hun taak om signalen van kindermishandeling en risico- en beschermende factoren bij jeugdigen en hun ouders na te...
article 2017
document
van Mourik, K. (author), Crone, M.R. (author), de Wolff, M.S. (author), Reis, R. (author)
This meta-analysis focuses on parent training programs for ethnic minority families and reports on (i) the adaptation of program content and (ii) the process that informs these adaptations. Relevant studies are reviewed to determine the adaptations made and the impact of the adaptations on parenting and child outcomes. Studies were eligible for...
article 2017
document
Hazelzet, A.M. (author), van de Ven, H.A. (author), de Wolff, M.S. (author), Eversen, F. (author), van der Wal, J. (author), Andriessen, S. (author)
Werk is voor bijna iedereen belangrijk. Werken betekent: je nuttig voelen, structuur in je leven, iets bijdragen, en onder de mensen komen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is werken helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het gaat hierbij om mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB), psychisch kwetsbare mensen, mensen met...
report 2017
Searched for: author%3A%22de+Wolff%2C+M.S.%22
(1 - 20 of 38)

Pages