Searched for: author%3A%22de+Vroome%2C+E.%22
(1 - 20 of 92)

Pages

document
Oude Hengel, K.M. (author), Bouwens, L. (author), in der Maur, M. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
TNO en het CBS monitoren jaarlijks de arbeidssituatie van werkenden in Nederland door middel van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA is een jaarlijkse meting bij een nieuwe groep representatieve werknemers in Nederland. De NEA volgt veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van Nederlanders en de gevolgen ervan voor...
report 2022
document
Oude Hengel, K.M. (author), in der Maur, M. (author), Bouwens, L. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
other 2022
document
van den Heuvel, S.G. (author), de Vroome, E. (author)
Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de reguliere NEA steekproef sinds 2018 uitgebreid, om in de subsectoren ‘primair en speciaal onderwijs’ en ‘algemeen vormend voortgezet onderwijs’ voldoende bruikbare respons te verkrijgen. Deze rapportage bevat de resultaten van enkele vergelijkingen: primair onderwijs en...
report 2022
document
Oude Hengel, K.M. (author), in der Maur, M. (author), Bouwens, L. (author), Wonder, W. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
Each year, TNO and Statistics Netherlands monitor the employment status of the Dutch workforce with the Netherlands Working Conditions Survey (NWCS). The NWCS is an annual survey conducted amongst a new group of representatives from the workforce in the Netherlands. The NWCS follows changes in the work and working conditions of people in the...
report 2022
document
Oude Hengel, K.M. (author), in der Maur, M. (author), Bouwens, L. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
De coronapandemie heeft na bijna twee jaar nog altijd een grote impact op werkend Nederland. Dit rapport beschrijft die veranderingen op basis van het NEA-COVID-19 onderzoek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 4e vervolgmeting van het NEA-COVID-19 onderzoek. Deze meting vond plaats eind 2021 (november-december), ten tijde van oplopende...
report 2022
document
Hooftman, W. (author), de Vroome, E. (author)
TNO heeft op verzoek van het ministerie van SZW gekeken naar de relatie tussen ziekteverzuim en thuiswerken. De achterliggende vragen daarbij waren of (1) thuiswerken invloed heeft op het ziekteverzuim van werknemers (2), of er een verschil is tussen mannen en vrouwen en (3) of verzuim in sectoren met hoog verzuim lager wordt als mensen veel...
report 2022
document
Douwes, M. (author), Heijnen, M. (author), de Vroome, E. (author)
Prevalence, trends and risk factors of work-related musculoskeletal disorders (WRMSDs. Work-related musculoskeletal disorders (WRMSDs) make up a significant part of occupational diseases in the Netherlands and entail high personal suffering and societal costs. In this article we present the prevalence, trends and risk factors of WRMSDs. In 2020...
article 2022
document
Hooftman, W.E. (author), de Vroome, E. (author)
In deze tabellen wordt de NEA 2020 uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de reguliere NEA steekproef uitgebreid, zodat in de subsectoren ‘primair en speciaal onderwijs’ en ‘algemeen vormend voortgezet onderwijs’ naar verwachting 4.000 bruikbare responsen zouden worden...
report 2021
document
Hooftman, W.E. (author), de Vroome, E. (author)
In deze tabellen wordt de NEA 2020 uitgesplitst voor het primair onderwijs. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de reguliere NEA steekproef uitgebreid, zodat in de subsectoren ‘primair en speciaal onderwijs’ en ‘algemeen vormend voortgezet onderwijs’ naar verwachting 4.000 bruikbare responsen zouden worden...
report 2021
document
de Vroome, E. (author), Steijn, W. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Nieuwe cijfers over beroepsziekten op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) laten zien dat het percentage werknemers met een beroepsziekte de afgelopen zes jaar niet is gestegen. De hieraan gerelateerde verzuimkosten zijn echter verdubbeld van 1,3 miljard in 2014 naar 2,6 miljard in 2020! De trends in beroepsziekten, alsook...
report 2021
document
Houtman, I.L.D. (author), Kraan, K.O. (author), Venema, A. (author), de Vroome, E. (author)
Burn-outklachten onder werknemers laten, na de kredietcrisis, in Nederland een gestage en forse stijging zien – van 14,4 procent in 2014 tot 17,3 procent in 2018. Hoe is die stijging te verklaren? Data over arbeidsomstandigheden kunnen de toename in burnoutklachten voor bijna 39 procent verklaren. De belangrijkste gemeten oorzaken zijn...
article 2021
document
Oude Hengel, K. (author), Bouwens, L. (author), Zoomer, T. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
TNO en het CBS monitoren jaarlijks de arbeidssituatie van werkenden in Nederland door middel van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA is een jaarlijkse meting bij een nieuwe groep representatieve werknemers in Nederland. De NEA volgt veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van Nederlanders en de gevolgen ervan voor...
report 2021
document
Oude Hengel, K. (author), Bouwens, L. (author), Zoomer, T. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
De COVID-19 pandemie veranderde in 2020 het werkende leven van nagenoeg iedere werkende in Nederland. Dit rapport beschrijft die veranderingen. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de 2e meting van het NEA-COVID-19 onderzoek dat in november 2020 – ten tijde van de tweede golf – is uitgevoerd onder werknemers die eind 2019 aan de...
report 2021
document
Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E. (author)
In deze eerste analyses op het ESENER-3 bestand (European Survey in Enterprises on New and Emerging Risks, gehouden in 2019) proberen we meer grip te krijgen op de vraag hoe Nederlandse bedrijven zich tot Europese bedrijven verhouden ten aanzien van hun beleid gericht op arbeid en gezondheid’.
report 2021
document
Wildeman, I. (author), Klein Velderman, M. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
Schoolsluitingen hebben grote impact op werkende ouders. Ondersteuning is van belang voor hun gezondheid, voor de kwaliteit van onderwijs én voor de ontwikkelkansen van kinderen, schrijven vier onderzoekers.
article 2021
document
Wildeman, I. (author), de Vroome, E. (author), Klein Velderman, M. (author)
In 2019, half of the Dutch employees reported absent from work for at least one day. Various causes may underlie this. One of the possible causes is a personal life event, such as divorce. In addition to affecting the home situation, such life events also affect other domains in a person’s life, such as functioning at work. This cross-sectional...
article 2021
document
van den Heuvel, S.G. (author), Zoomer, T. (author), de Vroome, E. (author)
Op grond van de vergelijking op vestigingsgrootte van diverse Arbo-kengetallen kunnen we concluderen dat de verschillen niet heel groot zijn. Wel zien we een groot verschil in het nemen van maatregelen. Grote vestigingen (met 100 of meer werknemers) nemen meer maatregelen om arbeidsrisico’s tegen te gaan. Tegelijkertijd is in deze vestigingen de...
report 2021
document
Houtman, I.L.D. (author), Steijn, W. (author), de Vroome, E. (author), Rosenkrantz, N. (author), Emmert, S. (author), Berendsen, E. (author)
De Inspectie SZW (I-SZW) heeft tot taak om toezicht te houden op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, arbeids-verhoudingen en sociale zekerheidsstelsel. De focus van I-SZW ligt van oudsher bij (werkgerelateerde) veiligheidsrisico’s en prioritering van risico’s. In toenemende mate besteedt...
report 2020
document
Hooftman, W.E. (author), de Vroome, E. (author)
In onderstaande tabellen wordt de NEA 2019 uitgesplitst voor het primair onderwijs. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de reguliere NEA steekproef uitgebreid, zodat in de subsectoren ‘primair en speciaal onderwijs’ en ‘algemeen vormend voortgezet onderwijs’ naar verwachting 4.000 bruikbare responsen zouden...
report 2020
document
Hooftman, W.E. (author), de Vroome, E. (author)
In deze tabellen wordt de NEA 2019 uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de reguliere NEA steekproef uitgebreid, zodat in de subsectoren ‘primair en speciaal onderwijs’ en ‘algemeen vormend voortgezet onderwijs’ naar verwachting 4.000 bruikbare responsen zouden worden...
report 2020
Searched for: author%3A%22de+Vroome%2C+E.%22
(1 - 20 of 92)

Pages