Searched for: author%3A%22de+Vries%2C+A.%22
(1 - 20 of 87)

Pages

document
de Looze, M. (author), de Vries, A. (author), Krause, F. (author), Baltrusch, S. (author)
Determination of the effectivity, usability and acceptance of an exoskeleton for a specific job requires a three-stage approach in which we get a first impression of its usefulness and potential fit (field observation), in which we measure the work load reducing effect (controlled experiment), and in which we measure use and acceptance,...
conference paper 2022
document
de Vries, A. (author), Bantema, W. (author)
Het is belangrijk dat de lokale driehoek ook online in verbinding met de samenleving staat en weet wat er speelt. Denk bijvoorbeeld aan de avondklokrellen. Want hoewel er in de sociale media opruiende berichten verschenen, werden verschillende burgemeesters er toch compleet door verrast.
article 2021
document
Bruijn, S. (author), de Vries, A. (author), Wemmers, S. (author)
Burgerparticipatie binnen de opsporing is een fenomeen dat al eeuwenlang wordt toegepast. Al in de middeleeuwen werden burgers betrokken bij het terugvinden van gestolen objecten (De Vries & Smilda, 2014). Tegenwoordig worden burgers door de politie betrokken via media zoals Opsporing Verzocht en online cold case-kalenders. Maar er ontstaan ook...
article 2021
document
de Looze, M. (author), de Vries, A. (author)
Exoskeletten kunnen in de toekomst het fysiek zware werk van afbouwprofessionals verlichten. Hoogleraar en TNO-onderzoeker Michiel de Looze liet tijdens het NOA Café zien hoe dit mogelijk wordt.
public lecture 2021
document
de Vries, A. (author), Smit, S.K. (author), Lam, J. (author)
De aanpak van diep gewortelde criminaliteit die de fundamenten van de samenleving systematisch aantast, ook wel aangeduid als ondermijning, vraagt om een aanpak waarin diezelfde samenleving ook heel gericht betrokken wordt. De politie, overheid of welke veiligheidsinstantie dan ook kan dit niet alleen. Het heel gericht benaderen en betrekken van...
article 2020
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Welke invloed heeft de digitalisering van de maatschappij op de gepercipieerde legitimiteit van de politie? In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt de uitwerking van verschillende aspecten van digitalisering. Deel 1: social media en maatschappelijke verschuivingen.
article 2020
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Digitalisering beïnvloedt de perceptie van de legitimiteit van de politie in de samenleving. In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt deze effecten. Deel 2 over de invloed van elektronische diensten.
article 2020
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Welke invloed heeft de digitalisering van de maatschappij op de gepercipieerde legitimiteit van de politie? In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt de effecten. Deel 3: aanbevelingen voor het creëren van een nieuwe balans.
article 2020
document
de Looze, M. (author), de Vries, A. (author), Krause, F. (author)
Een technologie die tot de verbeelding spreekt is het exoskelet. Maar hoe effectief zijn exoskeletten die mensen met een fysiek zwaar beroep ondersteunen in hun werk? Wat staat brede toepassing ervan in de weg? En welke kanttekeningen moeten we maken bij de inzet van exoskeletten? Vakmedianet
article 2020
document
de Vries, A. (author), Wieland, F. (author)
Om incidenten in hun wijk te melden kunnen burgers in de toekomst BART! gebruiken, een digitaal meldingsplatform waarmee je buren, gemeente en politie op de hoogte brengt. De techniek achter BART! (Burger Alert Real Time) is getest in een proeftuin in Den Haag. Nu is het zaak om het systeem ook bij andere gemeenten te gaan beproeven.
article 2020
document
van Groen, B.D. (author), van Duijn, E. (author), de Vries, A. (author), Mooij, M.G. (author), Tibboel, D. (author), Vaes, W.H.J. (author), de Wildt, S.N. (author)
Growth and development affect drug-metabolizing enzyme activity thus could alter the metabolic profile of a drug. Traditional studies to create metabolite profiles and study the routes of excretion are unethical in children due to the high radioactive burden. To overcome this challenge, we aimed to show the feasibility of an absorption,...
article 2020
document
de Vries, A. (author), Wemmers, S. (author), Duijf, S. (author), Kallen, V. (author)
Citizens investigating crimes themselves is a growing trend, because of democratization of information (e.g. social media), tools (e.g. apps) and knowledge (e.g. explanimations on YouTube). More and more citizens do their own research as modern Sherlocks. The police has to handle these trends in line with participant wishes and the law, but does...
article 2020
document
de Vries, A. (author)
De wereld verandert continu. Technologische ontwikkelingen en nieuwe toepassingen in de maatschappij volgen elkaar in rap tempo op. Nieuwe communicatiemiddelen tussen mensen onderling, met bedrijven en de overheid zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor het melden van ongevallen en noodsituaties.
other 2019
document
Steen, M.G.D. (author), de Vries, A. (author)
Burgers gebruiken nieuwe technologie en sociale media om de veiligheid in hun buurt te vergroten, bijvoorbeeld via WhatsApp-buurtgroepen. Dat roept ethische vragen op, bijvoorbeeld over onze privacy. Deugdethiek kan helpen om WhatsApp-buurtgroepen zo te gebruiken dat zij bijdragen aan een rechtvaardige, veilige en prettige leefomgeving.
article 2019
document
de Vries, A. (author)
report 2019
document
Groenenboom, A.E. (author), Parker, M.E. (author), de Vries, A. (author), de Groot, S. (author), Zobrist, S. (author), Mansen, K. (author), Milani, P. (author), Kort, R. (author), Smid, E.J. (author), Schoustra, S.E. (author)
Spontaneously fermented food products contain a complex, natural microbial community with potential probiotic activity. The addition of a health-promoting, probiotic bacterium to these products ensures the delivery of that probiotic activity to consumers. Here, we assess the microbial community of a traditional Senegalese milk product produced...
article 2019
document
van Vliet, H. (author), Bonte, C. (author), de Vries, A. (author), Menkhorst, M. (author), van den Brink, M. (author)
other 2019
document
de Looze, M. (author), de Vries, A. (author), Krause, F. (author)
public lecture 2019
document
de Vries, A. (author), van Vliet, H. (author), Schultz, S. (author), Rijken, M. (author), Steen, M. (author), Huis in 't Veld, M. (author)
Sociale media bieden veel nieuwe kansen en mogelijkheden. Kijk bijvoorbeeld naar al die initiatieven in buurten en wijken, waarin bewoners elkaar opzoeken en zich met elkaar verbinden. Ze willen samen werken aan een betere buurt. Hun sociale netwerken groeien en gedijen zonder enige overheidsbemoeienis. Ook het aantal toepassingen daarvoor groeit.
book 2019
document
Kerstholt, J.H. (author), de Vries, A. (author)
De politie maakt steeds meer gebruik van de capaciteit, kennis en kunde van burgers, vooral in de context van Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP). Sociale media en nieuwe technologie spelen hierbij een belangrijke rol, omdat ze nieuwe mogelijkheden creëren voor verdergaande samenwerking. Daarnaast is er een trend dat burgers meer initiatieven gaan...
article 2018
Searched for: author%3A%22de+Vries%2C+A.%22
(1 - 20 of 87)

Pages