Searched for: author%3A%22de+Vries%2C+A.%22
(1 - 20 of 94)

Pages

document
Stevens, L.J. (author), Dubbeld, J. (author), Doppenberg, J.B. (author), van Hoek, B. (author), Menke, A.L. (author), Donkers, J.M. (author), Alsharaa, A. (author), de Vries, A. (author), Vaes, W.H.J. (author), Knibbe, C.A.J. (author), van de Steeg, E. (author), Alwayn, I.P.J. (author)
Realistic models predicting hepatobiliary processes in health and disease are lacking. We therefore aimed to develop a physiologically relevant human liver model consisting of normothermic machine perfusion (NMP) of explanted diseased human livers that can assess hepatic extraction, clearance, biliary excretion, and drug-drug interaction (DDI)....
article 2023
document
de Rond, V. (author), Hulzinga, F. (author), Baggen, R.J. (author), de Vries, A. (author), Orban de Xivry, J.J. (author), Pantall, A. (author), Nieuwboer, A. (author)
urpose: Postural control deteriorates with age, especially under dual-task conditions. It is currently unknown how a challenging virtual reality weight-shifting task affects lower back muscle activity. Hence, this study investigated erector spinae neuromuscular control during mediolateral weight-shifting as part of an exergame during single- (ST...
article 2023
document
de Looze, M. (author), de Vries, A. (author), Krause, F. (author), Baltrusch, S. (author)
Determination of the effectivity, usability and acceptance of an exoskeleton for a specific job requires a three-stage approach in which we get a first impression of its usefulness and potential fit (field observation), in which we measure the work load reducing effect (controlled experiment), and in which we measure use and acceptance,...
conference paper 2022
document
de Vries, A. (author), Wemmers, S.M (author)
book 2022
document
de Vries, A. (author), Wemmers, S. (author)
Burgers die zelfstandig misdrijven onderzoeken is een groeiende trend vanwege de democratisering van informatie (zoals via sociale media), onderzoeksmiddelen (zoals apps) en kennis (zoals op YouTube). Onze maatschappelijke veiligheid, en daarmee ook de opsporing, democratiseert en komt in handen van iedereen die wil bijdragen. Onderzoek doen...
article 2022
document
de Vries, A. (author), Bantema, W. (author)
Het is belangrijk dat de lokale driehoek ook online in verbinding met de samenleving staat en weet wat er speelt. Denk bijvoorbeeld aan de avondklokrellen. Want hoewel er in de sociale media opruiende berichten verschenen, werden verschillende burgemeesters er toch compleet door verrast.
article 2021
document
Bruijn, S. (author), de Vries, A. (author), Wemmers, S. (author)
Burgerparticipatie binnen de opsporing is een fenomeen dat al eeuwenlang wordt toegepast. Al in de middeleeuwen werden burgers betrokken bij het terugvinden van gestolen objecten (De Vries & Smilda, 2014). Tegenwoordig worden burgers door de politie betrokken via media zoals Opsporing Verzocht en online cold case-kalenders. Maar er ontstaan ook...
article 2021
document
de Looze, M. (author), de Vries, A. (author)
Exoskeletten kunnen in de toekomst het fysiek zware werk van afbouwprofessionals verlichten. Hoogleraar en TNO-onderzoeker Michiel de Looze liet tijdens het NOA Café zien hoe dit mogelijk wordt.
public lecture 2021
document
de Vries, A. (author), Wemmers, S.M. (author)
book 2021
document
Schuurmans-Spoelstra, M. (author), Peereboom, M. (author), van Berlo, M.P.W. (author), van Vugt, M. (author), Kerstholt, J.H. (author), Vos, P.M. (author), Smit, S.K. (author), Schadd, M.P.D. (author), Post, R. (author), Powell, T.E. (author), de Vries, A. (author), Neef, M. (author)
Aanleiding In de ‘Evaluatie op de Wet Veiligheidsregio’s’ uit december 2020 wordt gesteld dat het de minder klassieke crises zijn waar het huidige systeem van crisisbeheersing nog niet op is toegerust, met de coronacrisis als voorbeeld. Een meer genetwerkte, flexibele manier van samenwerken en beslissen lijkt nodig te zijn, met een grotere rol...
report 2021
document
de Vries, A. (author), Smit, S.K. (author), Lam, J. (author)
De aanpak van diep gewortelde criminaliteit die de fundamenten van de samenleving systematisch aantast, ook wel aangeduid als ondermijning, vraagt om een aanpak waarin diezelfde samenleving ook heel gericht betrokken wordt. De politie, overheid of welke veiligheidsinstantie dan ook kan dit niet alleen. Het heel gericht benaderen en betrekken van...
article 2020
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Welke invloed heeft de digitalisering van de maatschappij op de gepercipieerde legitimiteit van de politie? In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt de uitwerking van verschillende aspecten van digitalisering. Deel 1: social media en maatschappelijke verschuivingen.
article 2020
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Digitalisering beïnvloedt de perceptie van de legitimiteit van de politie in de samenleving. In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt deze effecten. Deel 2 over de invloed van elektronische diensten.
article 2020
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Welke invloed heeft de digitalisering van de maatschappij op de gepercipieerde legitimiteit van de politie? In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt de effecten. Deel 3: aanbevelingen voor het creëren van een nieuwe balans.
article 2020
document
de Looze, M. (author), de Vries, A. (author), Krause, F. (author)
Een technologie die tot de verbeelding spreekt is het exoskelet. Maar hoe effectief zijn exoskeletten die mensen met een fysiek zwaar beroep ondersteunen in hun werk? Wat staat brede toepassing ervan in de weg? En welke kanttekeningen moeten we maken bij de inzet van exoskeletten? Vakmedianet
article 2020
document
de Vries, A. (author), Wieland, F. (author)
Om incidenten in hun wijk te melden kunnen burgers in de toekomst BART! gebruiken, een digitaal meldingsplatform waarmee je buren, gemeente en politie op de hoogte brengt. De techniek achter BART! (Burger Alert Real Time) is getest in een proeftuin in Den Haag. Nu is het zaak om het systeem ook bij andere gemeenten te gaan beproeven.
article 2020
document
van Groen, B.D. (author), van Duijn, E. (author), de Vries, A. (author), Mooij, M.G. (author), Tibboel, D. (author), Vaes, W.H.J. (author), de Wildt, S.N. (author)
Growth and development affect drug-metabolizing enzyme activity thus could alter the metabolic profile of a drug. Traditional studies to create metabolite profiles and study the routes of excretion are unethical in children due to the high radioactive burden. To overcome this challenge, we aimed to show the feasibility of an absorption,...
article 2020
document
de Vries, A. (author), Wemmers, S. (author), Duijf, S. (author), Kallen, V. (author)
Citizens investigating crimes themselves is a growing trend, because of democratization of information (e.g. social media), tools (e.g. apps) and knowledge (e.g. explanimations on YouTube). More and more citizens do their own research as modern Sherlocks. The police has to handle these trends in line with participant wishes and the law, but does...
article 2020
document
de Vries, A. (author)
De wereld verandert continu. Technologische ontwikkelingen en nieuwe toepassingen in de maatschappij volgen elkaar in rap tempo op. Nieuwe communicatiemiddelen tussen mensen onderling, met bedrijven en de overheid zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor het melden van ongevallen en noodsituaties.
other 2019
document
Steen, M.G.D. (author), de Vries, A. (author)
Burgers gebruiken nieuwe technologie en sociale media om de veiligheid in hun buurt te vergroten, bijvoorbeeld via WhatsApp-buurtgroepen. Dat roept ethische vragen op, bijvoorbeeld over onze privacy. Deugdethiek kan helpen om WhatsApp-buurtgroepen zo te gebruiken dat zij bijdragen aan een rechtvaardige, veilige en prettige leefomgeving.
article 2019
Searched for: author%3A%22de+Vries%2C+A.%22
(1 - 20 of 94)

Pages