Searched for: author%3A%22de+Vos-Effting%2C+S.E.%22
(1 - 11 of 11)
document
Hauck, M. (author), Keijzer, E.E. (author), van Meerveld, H. (author), Jansen, B. (author), de Vos-Effting, S.E. (author), Hofman, R. (author)
Innovations are necessary to achieve reduction of both CO2 emissions and use of fossil materi-als during construction and maintenance of roads. To enable selection of promising innovations and to facili-tate material selection in green procurement, quantitative tools to assess both life cycle costs and environmen-tal impacts are used. In this...
conference paper 2018
document
Keijzer, E.E. (author), Kuindersma, P. (author), van Leeuwen, S.L. (author), Mulder, G.G.C. (author), de Vos-Effting, S.E. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
De gebouwde omgeving levert in Nederland een belangrijke bijdrage aan de emissie van broeikasgassen. De emissie in 2015 bedroeg circa 30 Mton CO2-equivalenten ten opzichte van een totale emissie van circa 200 Mton CO2 (eq.), oftewel bijna 15%. In het nastreven van nationale afspraken zoals het Akkoord van Parijs, probeert Nederland...
other 2018
document
Hauck, M. (author), Giezen, C. (author), Calvert, S.C. (author), Keijzer, E.E. (author), de Vos-Effting, S.E. (author), van Vliet, D. (author), Voskuilen, J. (author)
conference paper 2017
document
de Vos-Effting, S.E. (author), Mulder, G.G.C. (author), Keijzer, E.E. (author), Bonte, H. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
report 2017
document
de Vos-Effting, S.E. (author), Smal, L. (author)
Duurzaamheid, of lage milieubelasting, kan in EMVI aanbestedingen gewaardeerd worden. Er zijn de afgelopen 20 jaar normen, databases en tools gemaakt, waarmee de milieubelasting over de levenscyclusanalyse bepaald kan worden. DuboCalc is zo’n mooi instrument om milieubelasting te beoordelen. Toepassing van DuboCalc in EMVI is een stap vooruit...
conference paper 2016
document
Jochemsen-Verstraeten, J. (author), de Vos-Effting, S.E. (author), Keijzer, E.E. (author), Dellaert, S.N.C. (author), van Horssen, A. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Hulskotte, J.H.J. (author)
Ten behoeve van duurzaam inkopen heeft RWS TNO gevraagd om milieuprofielen op te stellen van een aantal (scheeps-)brandstoffen te weten: • Scheepsbrandstoffen, voor toepassing in baggerschepen op de Noordzee en in Nederlandse havens: • HFO (Heavy Fuel Oil) • MDO (Marine Diesel Oil) • GTL (Gas-To-Liquid) • HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) • LNG ...
report 2016
document
Keijzer, E.E. (author), Leegwater, G.A. (author), de Vos-Effting, S.E. (author), de Wit, M.S. (author)
The ambition of European countries to reduce their national greenhouse gas emissions, has been translated in the Netherlands in green procurement policy of the national road administration. An increasing amount of innovative techniques and approaches in road infrastructure construction and maintenance are available, but their contribution to...
article 2015
document
van Gijlswijk, R.N. (author), Pascale, S. (author), de Vos-Effting, S.E. (author), Urbano, G. (author)
The use of secondary materials instead of primary raw materials in concrete is a way to
article 2015
document
Mulder, G.G.C. (author), Koops, R. (author), Kamphuis, V. (author), Willems, M/P.J. (author), de Vos-Effting, S.E. (author), Donkervoort, D.R. (author), Dijkmans, T.J.A. (author)
Nederland staat voor een belangrijke opgave: het vernieuwen van het Nederlandse woningbestand om kwaliteit van leven te verbeteren, en CO2 uitstoot te beperken. Hierbij spelen de energiebesparingsdoelstellingen en de vernieuwingsopgave van de woningvoorraad een belangrijke rol. Zowel nationaal als op EU niveau zijn ambitieuze doelstellingen...
report 2015
document
Verstraeten-Jochemsen, J.N. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), de Vos-Effting, S.E. (author), van Ree, H.J. (author), Cloosterman, T. (author)
report 2014
document
de Vos-Effting, S.E. (author)
report 2013
Searched for: author%3A%22de+Vos-Effting%2C+S.E.%22
(1 - 11 of 11)