Searched for: author%3A%22de+Vos%2C+E.L.%22
(1 - 20 of 49)

Pages

document
de Vos, E.L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In the Netherlands growing numbers of young people and adolescents are in receipt of special education, mental health care services and benefits because of long-term illness, handicap or chronic disease. The most alarming increase is in those covered by the Disablement Assistance Act for Handicapped Young Persons (Wajong). In 2001, 120,000...
report 2011
document
de Vos, E.L. (author)
Transitie van school naar een reguliere baan duurt voor jongeren met ernstige gedragsproblemen al gauw tien jaar. Voor sommige, zoals degenen met een autismespectrumstoornis, is begeleiding tot aan het eind van het arbeidzame leven noodzakelijk. Negen van de tien jongeren met ernstige gedrgasmoeilijkheden die begeleid worden door een jobcoach...
article 2011
document
de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author), Ooms, D.L. (author), Naafs, J. (author), van Schadewijk, M.G. (author), TNO Arbeid (author)
In aansluiting hierop is door de raad van de gemeente Moerdijk verzocht om dit onderwerp op te nemen in het jaarplan 2009. Dat verzoek is ook gedaan vanuit de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout en Rucphen, zodat de Rekenkamer besloten heeft om dit onderwerp gelijktijdig in deze vier gemeenten in onderzoek te nemen.
report 2010
document
de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author), Ooms, D.L. (author), Naafs, J. (author), van Schadewijk, M.G. (author), TNO Arbeid (author)
In aansluiting hierop is door de raad van de gemeente Geertruidenberg verzocht om dit onderwerp op te nemen in het jaarplan 2009. Dat verzoek is ook gedaan vanuit de gemeenten Rucphen, Moerdijk en Oosterhout, zodat de Rekenkamer besloten heeft om dit onderwerp gelijktijdig in deze vier gemeenten in onderzoek te nemen.
report 2010
document
de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author), Ooms, D.L. (author), Naafs, J. (author), van Schadewijk, M.G. (author), TNO Arbeid (author)
In aansluiting hierop is door de raad van de gemeente Oosterhout verzocht om dit onderwerp op te nemen in het jaarplan 2009. Dat verzoek is ook gedaan vanuit de gemeenten Rucphen, Moerdijk en Geertruidenberg, zodat de Rekenkamer besloten heeft om dit onderwerp gelijktijdig in deze vier gemeenten in onderzoek te nemen.
report 2010
document
de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author), Ooms, D.L. (author), Naafs, J. (author), van Schadewijk, M.G. (author), TNO Arbeid (author)
Na de vaststelling van het onderzoeksprogramma heeft de Rekenkamer aan de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om het onderzoeksprogramma te bespreken. De raad krijgt daarmee de ruimte om aan te geven aan welke informatie met betrekking tot de voor die gemeente opgenomen onderwerpen specifiek behoefte is. In een gesprek met een...
report 2009
document
Besseling, J.J.M. (author), Rijkenberg, A.M. (author), Andriessen, S. (author), de Vos, E.L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Young handicapped citizens in the Netherlands have increasingly been receiving social benefits or special services during the last five years. Dutch governmental departments have therefore commissioned an applied social policy research. We analyzed six benefits (for example special education, psychological healthcare, and Wajong benefits for...
article 2008
document
Smitskam, C.J. (author), de Vos, E.L. (author)
Deze PS Special bevat een overzicht van de wettelijke maatregelen en re-integratie-instrumenten die tot doel hebben gedeeltelijk arbeidsgeschikte personen te (re)integreren op de arbeidsmarkt. De re-integratie-instrumenten zijn te vinden in de ZW, de Wet WIA, de WAO, de Wajong en de WAZ. Ook in het BW, de Arbowet, de Wet financiering sociale...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author)
TNO heeft in opdracht van de Sociale Dienst van de gemeente Dordrecht onderzoek gedaan naar de achtergronden van de prestaties van re-integratiebedrijven die instrumenten volgens het Work First beginsel uitvoeren. Het belang van het onderzoek ligt in het besluit dat de gemeente medio 2006 moet nemen over voortzetting van de uitbesteding aan de...
report 2006
document
de Jong, P.R. (author), de Vos, E.L. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
The current Dutch disability insurance scheme (WAO) is heading for abolition in 2006. The scheme was introduced in 1967 as a unique approach to covering earnings loss due to long-term disablement. It was not only unique in terms of generosity and accessibility, but also in the broadness of its risk definition. The WAO integrated two pre-existing...
article 2005
document
Smitskam, C.J. (author), de Vos, E.L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen krijgen te maken met verschillende wetten die beogen de arbeidsgehandicapte extra bescherming te bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Wet op de medische keuringen (WMK), de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) en de Wet gelijke behandeling op grond van...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C.J. (author)
In dit boek is een systematisch overzicht te vinden van bijna zestig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op (wettelijke) regelingen en instrumenten die arbeidsparticipatie bevorderen. Naast subsidies en aftrek voor werkgevers en werknemers worden de verplichtingen, boetes en andere sancties behandeld. Doel van dit...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E.L. (author), van Genabeek, J. (author), Blonk, R.W.B. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Fermin, B.M.F. (author), Heyma, A.O.J. (author), Koning, P.W.C. (author), Zwinkels, W.S. (author)
De overheid investeert de komende vijf jaar tientallen miljarden euro’s in de activering en reïntegratie van langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten. Dit thema, gekoppeld aan het concept van een ‘activerende sociale zekerheid’, blijft dus actueel. Dat geldt ook voor de discussie over effectiviteit van het arbeidsmarktbeleid. Burgers spreken...
report 2005
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C.J. (author)
In dit boek is een systematisch overzicht te vinden van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op (wettelijke) regelingen en instrumenten die arbeidsparticipatie bevorderen. Naast subsidies en aftrek voor werkgevers en werknemers worden de verplichtingen, boetes en andere sancties behandeld. Doel van...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), van Lingen, P. (author)
In opdracht van Microsoft Nederland heeft TNO Arbeid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie (ICT) biedt om werknemers die slecht of helemaal niet kunnen horen of zien aan de slag te houden. De gemiddelde leeftijd van geschoolde werknemers in Nederland ligt nu al rond de 40 jaar ligt en zal verder...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author)
The goal of this conference was to present an overview of research and evaluation of effects of labour market policy in different western countries and discus the importance of this research. The conference is also meant to stimulate more international, high quality research on active labour market policy. In this paper follows an overview of...
report 2004
document
de Vos, E.L. (author), Heyma, A.O.J. (author)
Vergroot een scholingstraject voor een jeugdig gehandicapte de kans op een baan? Is een jobcoach daadwerkelijk effectief? De overheid investeert jaarlijks 5 miljard euro in de reïntegratie van werklozen en arbeidsgehandicapten. Een deel daarvan gaat naar de private reïntegratiebedrijven. Door de introductie van concurrentie in de sociale...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C.J. (author)
In dit boek is een systematisch overzicht te vinden van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op (wettelijke) regelingen en instrumenten die arbeidsparticipatie bevorderen. Naast subsidies en aftrek voor werkgevers en werknemers worden de verplichtingen, boetes en andere sancties behandeld. Doel van...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), van den Berg, R. (author)
De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) wil beoordelen of de "Sluitende Aanpak" voor werklozen voldoende sluitend is. Daarom wordt gebruik gemaakt van een a-selecte gestratificeerde steekproef uit de bestanden van het UWV. Doel van de RWI is om dossiers van personen te selecteren die nieuw werkloos zijn geworden in de periode van januari 2001 tot en...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), van den Berg, R. (author), Vroome, E.M.M. (author)
Onderzoek gedaan op verzoek van het ministerie van SZW om met behulp van de realisatiecijfers te bekijken hoe groot de voorspellende waarde van de fasering van niet-werkende werkzoekenden is, door middel van een analyse van instroom, fase-indeling en uitstroom, en om kennis te verkirjgen over de realtie tussen fasering en inzet van trajecten. De...
report 2003
Searched for: author%3A%22de+Vos%2C+E.L.%22
(1 - 20 of 49)

Pages