Searched for: author%3A%22de+Vos%2C+E.%22
(1 - 20 of 24)

Pages

document
de Vos, E. (author), de Jong, T. (author)
report 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), Andriessen, S. (author), Akkerboom, G. (author), Besseling, J. (author), van der Zwaan, M. (author), Michel, F. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gijsbers, G. (author), van der Molen, S. (author), Sanders, J. (author), de Vos, E. (author), van der Zee, F.A. (author)
book 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), de Boer, W. (author)
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), de Vos, E. (author), Besseling, J. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dijkgraaf, E. (author), Gijsbers, G. (author), de Jong, J.M. (author), Jonkhoff, W. (author), Zandvliet, K. (author), Treutlein, D. (author), Sanders, J. (author), de Vos, E. (author), Maier, D. (author), van der Zee, F.A. (author)
This report concentrates on other personal services and activities of households as employer of domestic personnel. Part I analyses recent relevant sector developments and trends and depicts the current state of play in the sector, with an emphasis on innovation, skills and jobs. The findings of Part I of the report combine original data...
book 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), Zwinkels, W. (author), Besseling, J. (author), Heyma, A. (author), van Klaveren, C. (author)
Nederland investeert vele miljoenen euro’s in de reïntegratie en activering van werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers). Dit handboek geeft de state-of-the-art weer van methoden voor onderzoek naar de effectiviteit van investeringen in activerend arbeidsmarktbeleid. De nadruk ligt daarbij op het...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), Lankhorst, A. (author), Oomens, S. (author), Besseling, J. (author), Andriessen, S. (author), Huijs, J. (author), van der Zwaan, M. (author), Paagman, H. (author), El Marini, S. (author), Sonneveld, H. (author)
De jongeren die deelnemen aan ons panelonderzoek hebben gedragsmoeilijkheden, daarom worden zij begeleid bij het verkrijgen en behouden van regulier werk. In dit werkdocument geven we een indruk van de groep jongeren bij de eerste meting. Daarbij presenteren we de beoordeling van de jongeren door de jobcoaches en meningen van de jongeren zelf....
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), Andriessen, S. (author)
Het onderzoeksproject Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden omvat een panelstudie waarbij jongeren langer dan een jaar worden gevolgd. Daarbij zijn er twee expertmeetings met een breed scala aan deskundigen en interviews met directieleden en begeleiders van de re-integratiebedrijven. De expertbijeenkomsten en...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), Besseling, J.J.M. (author), Klerkx, M. (author)
TNO Arbeid deed literatuuronderzoek naar de kenmerken van buitenlandse netto-effectiviteitsmetingen van instrumenten op het terrein van re-integratie. Het inzicht in deze ervaringen kan worden benut om de effectiviteit van het re-integratiebeleid voor arbeidsgehandicapten te verbeteren. In dit artikel komen enkele bevindingen aan de orde. Zo...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J. (author), Andriessen, S. (author), de Vos, E. (author), Wevers, C. (author)
In opdracht van het ministerie van SZW is onderzocht welke participatiemogelijkheden er zijn voor instromers in de Wajong en wat er nodig is om deze maximaal te benutten. Hierbij zijn 4 categorieën arbeidsmogelijkheden gehanteerd: Werken bij een reguliere werkgever, beschut werken, dagbesteding en geen participatie mogelijk. Voor het onderzoek...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J. (author), Hagen, B. (author), Andriessen, S. (author), te Peele, A. (author), Crone, M. (author), Kok, L. (author), de Vos, E. (author)
Ten behoeve van de ministerraad voert een interdepartementale projectgroep een beleidsverkenning uit naar de aard en achtergronden van het gebruik van regelingen voor kinderen en jongeren met fysieke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. De centrale vraag daarbij is waarom deze groep die gebruik maakt van extra ondersteuning op het...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author)
De Work First-aanpak werkt in Dordrecht. De instroom in het WWB-bestand neemt af en de uitstroom neemt toe. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat TNO Kwaliteit van Leven uitvoerde in opdracht van de Sociale Dienst van Dordrecht. Dit artikel biedt een samenvatting van die studie die onder de titel "Prestaties van het...
article 2007
document
de Vos, E. (author)
bookPart 2004
document
TNO Arbeid (author), Zwinkels, W. (author), van Genabeek, J. (author), Fermin, B. (author), de Vos, E. (author)
In het najaar van 2004 is een verkenning verricht naar de mogelijkheden voor misbruik van reïntegratiegelden. Doel van deze verkenning was het in kaart brengen van risico's van binnen de reïntegratiesector. Het gaat hier om een intern werkdocument dat gebruikt wordt door het SIOD om opsporingsonderzoeken voor te bereiden. De verkenning...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), van Genabeek, J. (author), de Vos, E. (author), Zwinkels, W. (author)
Op 1 januari 2004 is de Wet Werk & Bijstand (WWB) ingevoerd. Daarin zijn gemeenten verantwoordelijk voor de arbeidsinschakeling van bijstandsgerechtigden (naar schatting 400.000 personen), niet-uitkeringsgerechtigden (naar schatting 205.000 personen) en rechthebbenden van een ANW-uitkering. Op basis van de WWB beschikken gemeenten in 2004 over...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Zwinkels, W. (author), van Genabeek, J. (author), Fermin, B. (author), de Vos, E. (author)
In het najaar van 2004 is een verkenning verricht naar de mogelijkheden voor misbruik van reïntegratiegelden. Doel van deze verkenning was het in kaart brengen van risico's van binnen de reïntegratiesector. Het gaat hier om een intern werkdocument dat gebruikt wordt door het SIOD om opsporingsonderzoeken voor te bereiden. De verkenning...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E. (author)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwerpt momenteel plannen voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe structuur voor de uitvoering van de sociale zekerheid. Marktwerking, klantgerichtheid en doelmatigheid zijn centrale uitgangspunten in de visie op de nieuwe structuur. Deze paper werpt licht op een deel van de...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Reijenga, F.A. (author), de Vos, E. (author), Andriessen, S. (author), Marcelissen, F. (author)
Disability Management (DM) wordt in de Sociale Nota 1999 genoemd als "een methode om mensen met een arbeidshandicap aan een geschikte werkplek te helpen of hun werkplek in stand te houden". Stimulering daarvan kan niet alleen betekenis hebben bij het voorkomen van ziekteverzuim respectievelijk instroom in de WAO, maar ook bij bevordering van...
report 1999
Searched for: author%3A%22de+Vos%2C+E.%22
(1 - 20 of 24)

Pages