Searched for: author%3A%22de+Leede%2C+J.%22
(1 - 20 of 41)

Pages

document
de Leede, J. (author), Drupsteen, L. (author), Schrijver, E. (author), Goudswaard, A. (author), Dag, N. (author), van der Weide, J. (author), Verbiest, S. (author)
Purpose: The purpose of this paper is to understand how small and medium enterprises (SMEs) cope with the need for labour flexibility. Most previous studies ignore the labour flexibility practices of SMEs, especially in times of economic growth and tight labour markets. Design/methodology/approach: A multiple case study approach is applied, with...
article 2020
document
Hijmans, A. (author), Kooi, J. (author), van den Tweel, H. (author), Goudswaard, A. (author), Groen, S. (author), de Leede, J. (author), Vos, P. (author)
Als het gaat om het organiseren van arbeid, roept ploegendienst een collectief beeld op: een ploeg van werknemers die zorgvuldig qua functie en aantal is samengesteld en aan het eind van zijn dienst het werk overgeeft aan een net zo zorgvuldig samengestelde andere ploeg. Ook binnen traditionele ploegendiensten ruimte bestaat voor individueel...
book 2015
document
Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author)
bookPart 2014
document
Goudswaard, A. (author), Dhondt, S. (author), Vergeer, R. (author), Oeij, P. (author), de Leede, J. (author), van C Adrichem, K. (author), Csizmadia, P. (author), Makó, C. (author), Illésy, M. (author), Tóth, A. (author)
Companies in search of improved productivity use a wide range of approaches, from financial incentives and skills upgrading and training to increased autonomy of individuals and teams. Working time flexibility has the added advantage in that it can benefit both workers and employers: it gives workers more control over their work–life balance and...
book 2012
document
de Graaf, B. (author), Goudswaard, A. (author), Verbiest, S. (author), Vaas, F. (author), de Leede, J. (author)
Individueel roosteren betekent dat medewerkers binnen bedrijfsspecifieke kaders meer zeggenschap over de eigen werktijden hebben dan bij traditionele roostermethoden, waarbij een roosteraar op basis van cao-afspraken vaststelt wie wanneer verwacht wordt te werken. Medewerkers kunnen hierdoor werk en privé beter op elkaar afstemmen. Aan de andere...
other 2012
document
Dhondt, S. (author), de Leede, J. (author), Oeij, P.R.A. (author), Phillipson, F. (author), Vergeer, R. (author), Ellens, W. (author), van Emmerik, M.L. (author), Roijers, F. (author), Smit-Rietveld, C.J.C. (author), Goudswaard, A. (author)
report 2011
document
Klein Hesselink, J. (author), de Leede, J. (author), Goudswaard, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
This article reports a field study of a shift roster change in a large steel producer. The changes in the roster are threefold: (1) from backward rotating to forward rotating; (2) from rather slow (three) to fast rotating (two consecutive shifts); (3) the number of days off after the night shifts was changed from two to three. Company data cover...
article 2010
document
Hus, E. (author), de Langen, M. (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author)
Aandacht voor de organisatie van flexibele arbeid is een hot issue. Zeker grote organisaties beginnen zich steeds meer te realiseren dat hun "flexschil" inmiddels de omvang en complexiteit heeft gekregen van een middelgrote onderneming. Dit maakt dat het organiseren van deze schil niet alleen geld oplevert, maar vanuit HR-perspectief ook gewoon...
report 2010
document
de Leede, J. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Op aandringen van de arbodienst voerde Corus in 2006 een nieuw ploegenrooster in dat minder schadelijk zou zijn voor het personeel. Recent onderzoek laat zien dat dit ook zo uitpakt. Dat geldt voor aspecten als ziekteverzuim, vermoeidheid, werkdruk en dergelijke. Maar wat de heilzame werking van het nieuwe rooster precies bewerkstelligt, weet...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Leede, J. (author), van Dalen, E.J. (author)
Individualisering leidt tot meer maatwerk in de arbeidsrelatie. Werknemers zijn mondiger en verwachten wederkerigheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de balans tussen werk- en privéverplichtingen. Tegelijkertijd is het in het belang van werkgevers dat hun vaste medewerkers meer uren maken als er veel werk is en vice versa. Zie hier de legitimatie...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Leede, J. (author), Goudswaard, A. (author)
Flexibiliteit is een toverwoord. Het kenmerkende van toverwoorden is dat ze door veel mensen gebruikt worden in veel verschillende contexten. Flexibiliteit is dan ook een woord met vele interpretaties. Het is als het ware zichzelf geworden: flexibel inpasbaar in de context. Het betekent op de arbeidsmarkt iets anders dan voor een bedrijf. Het...
bookPart 2008
document
de Leede, J. (author), Kraan, K.O. (author), den Hengts, M. (author), van Hooff, M.L.M. (author)
The central research question of this paper is “What are the conditions for innovative behaviour of virtual team members?”. This is an important issue for companies given the impact of ICT on work. Virtual teams are assumed to be part of normal business life. This paper presents a preliminary model on three possibly relevant characteristics of...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author), van Hooff, M. (author), Brugman, T. (author), Klein Hesselink, J. (author), de Leeuw, M. (author), van Rhijn, G. (author)
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author), Brugman, T. (author)
Strategische samenwerking tussen inlenende organisaties en uitzendorganisaties is niet vanzelfsprekend. Veelal komt de relatie terecht in een tariefdiscussie, waarbij flexibele arbeid geleverd moet worden tegen het laagste tarief. Toch zijn er ook voorbeelden van meer strategische relaties tussen inleners en uitzenders. Deze onderzoeksnotitie...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), den Hengst, M. (author), de Leede, J. (author), de Looze, M.P. (author), Krause, F. (author), Kraan, K.O. (author)
Steeds vaker wordt op afstand gewerkt. Dat heeft voordelen. Om een aantal te noemen: de arbeidsproductiviteit per medewerker neemt toe in organisaties waar veel wordt gereisd; mobiele werkers kunnen hun werk professioneler uitvoeren omdat ze altijd en overal in staat zijn de juiste informatie op te vragen; de externe gerichtheid van organisaties...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author), van Hooff, M. (author), Brugman, T. (author), Klein Hesselink, J. (author), de Leeuw, M. (author), van Rhijn, J.W. (author), Gruyters, R. (author)
Een beeld wordt geschetst van hoe werkend Nederland omgaat met flexibiliteit. Flexibiliteit is onontbeerlijk in deze tijd van globalisering en toenemende concurrentie. De vraag is hoe men daar vorm aan kan geven. Aan ondernemers is gevraagd hun eigen beleid terzake onder woorden te brengen. Specifiek is gevraagd naar de rol die zij toebedelen...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), den Hoedt, M. (author), de Leede, J. (author), Nauta, A. (author)
In Nederland worden flexibiliteit voor bedrijven en zekerheid voor werknemers traditioneel vaak geregeld in wetten en CAO's. Het maken van arbeidsvoorwaardenafspraken wil in dit model nogal eens verzanden zoals blijkt uit de slepende kwestie rondom het ontslagrecht. Deze bijdrage wil laten zien dat dit niet nodig is omdat werknemer en...
article 2008
document
de Leede, J. (author), Huiskamp, R. (author), Oeij, P. (author), Nauta, A. (author), Goudswaard, A. (author), Kwakkelstein, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Leede, J. (author), Verkerk, M.J. (author)
In deze bijdrage reageren Jan de Leede en Maarten Verkerk op het artikel Operational Excellence en human resource management - een onmogelijke combinatie? van Jolink, Jonker en Schoenmaker.
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author), van Hooff, M. (author), Brugman, T. (author), Klein Hesselink, J. (author), de Leeuw, M. (author), van Rhijn, J.W. (author), Gruyters, R. (author)
report 2007
Searched for: author%3A%22de+Leede%2C+J.%22
(1 - 20 of 41)

Pages