Searched for: author%3A%22de+Lange%2C+J.%22
(1 - 17 of 17)
document
van Torre, W. (author), Lammers, M. (author), Oude Hengel, K. (author), ter Burg, W. (author), Bouwens, L. (author), Bekker, C. (author), van de Ven, H. (author), van der Noordt, M. (author), van Dam, L. (author), Eijsink, P. (author), de Lange, J. (author), Couwenbergh, C. (author), van Oostrom, S. (author)
Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat de impact is van ontwikkelingen in de komende 20 jaar op gezond en veilig werken. Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden blootgesteld worden? Direct of indirect hebben dit soort ontwikkelingen invloed op de...
report 2023
document
van Egmond, M. (author), van den Bossche, S. (author), Bongers, P. (author), Douwes, M. (author), Fransman, W. (author), van Genabeek, J. (author), Dhondt, S. (author), van Gulijk, C. (author), Hooftman, W. (author), Houtman, I. (author), Kwantes, J.H. (author), de Lange, J. (author), van der Meer, L. (author), Molema, H. (author), Preenen, P. (author), Pronk, A. (author), van der Torre, W. (author), Venema, A. (author), Verbiest, S. (author), Wiezer, N. (author)
Nederland is in ontwikkeling. Onder invloed van globalisering, een stijgende levens verwachting en technologisering verandert onze demografie en onze arbeidsmarkt. Ook het karakter van werk verandert sterk in de komende decennia. Flexibilisering, de komst van nieuwe technologie en intensivering van het werk zijn hierin leidend, aldus de WRR in...
other 2020
document
de Lange, J. (author)
In deze factsheet wordt het onderzoeksthema Netwerk Duurzaam Gezond & Veilig Werken beschreven. Netwerk richt zich op het verhogen van het bewustzijn van risico’s voor gezond en veilig werken bij werkgevers en werkenden, het leveren van benodigde kennis en het vinden en delen van effectieve maatregelen.
other 2019
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), Schrama, H. (author), de Lange, J. (author)
book 2014
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), Schrama, H. (author), de Lange, J. (author)
Dit strategisch meerjarenprogramma van het Nederlands Focal Point is afgeleid van de nieuwe meerjarenstrategie 2014-2020 van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk Het Europees Agentschap (EU-OSHA) wil bijdragen de Europese werknemers gezond en veilig aan het werk te houden door: • het aanleveren van op zijn waarde...
book 2014
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), Schrama, H. (author), de Lange, J. (author)
report 2013
document
Oude Hengel, K. (author), de Lange, J. (author)
Presentatie EU-OSHA's Campaign Kick-off Meeting 16 februari, Bilbao.
public lecture 2012
document
Schulten, B. (author), den Broeder-Ooijevaar, E. (author), van Selm, H. (author), de Lange, J. (author), Oude Hengel, K. (author), van der Borght, J. (author), Warming, J. (author), Oosterveer, M. (author)
book 2011
document
Schulten, B. (author), den Broeder-Ooijevaar, E. (author), van Selm, H. (author), de Lange, J. (author), Oude Hengel, K. (author), van der Borght, J. (author), Warming, J. (author), Oosterveer, M. (author)
book 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Jong, T. (author), de Lange, J. (author)
Op 28 april 2010, de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, is de nieuwe twee jaarlijkse Europese Campagne ‘Een gezonde werkplek’ gestart. Iedere twee jaar wisselt het onderwerp. In 2010 en 2011 staat het thema ‘veilig uitvoeren van onderhouds-werk’ centraal. Dit op initiatief van het Europees Agentschap voor veiligheid en...
other 2010
document
TNO Arbeid (author), de Lange, J. (author), Mossink, J. (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Thie, A.M. (author), Willemsen, M. (author), Nossent, S.M. (author), de Lange, J. (author)
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een on-line onderzoek, in opdracht van het Ministerie van SZW, naar onderzoekswensen van arboprofessionals in Nederland. Het onderzoek betrof een experiment om de invloed van professionals op de Nederlandse arbo-onderzoeksprogrammering te vergroten: versterking ´vraagsturing´ binnen de...
report 2002
document
Elliott, G.R. (author), de Lange, J. (author), van de Sandt, J.J.M. (author), Rutten, A.A.J.J.L. (author), Meuling, W.J.A. (author), Opdam, J.J.G. (author), Bruijnzeel, P.L.B. (author), TNO Voeding (author)
bookPart 1996
document
de Lange, J. (author), van Eck, P. (author), Bruijnzeel, P.L.B. (author), Elliott, G.R. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
article 1994
document
de Lange, J. (author), van Eck, P. (author), Elliott, G.R. (author), de Kort, W.L.A.M. (author), Wolthuis, O.L. (author), Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author)
To overcome most of the disadvantages of current models to investigate percutaneous penetration of drugs or toxic substances, a model is proposed here based on the isolated pig ear, which is obtained at the slaughterhouse, and perfused with oxygenated blood from the same pig. To determine the viability of the preparations, we measured glucose...
article 1992
document
van Helden, H.P.M. (author), de Lange, J. (author), Busker, R.W. (author), Melchers, B.P.C. (author), Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author)
Isolated rat diaphragm preparations treated with soman or with the irreversible and oxime resistant cholinesterase (ChE) inhibitor S27 (see Compounds) showed a considerable recovery of neuromuscular transmission (NMT) during incubation with the (bis)pyridinium oximes HI-6, HGG-12, P2S and obidoxime. In the soman-treated preparations this NMT...
article 1991
document
Gaubius instituut TNO (author), Kempen, H.J.M. (author), van Vos-Holstein, P.M. (author), de Lange, J. (author)
Contents of bile acids and lipids, as well as rates of triglyceride synthesis, were determined in isolated hepatocytes from control or cholestyramine-fed rats (denoted below as "control" or "treated" hepatocytes, respectively). During a 3-hr incubation period, total bile acid production was markedly higher in "treated" cells than in "conrol"...
article 1982
Searched for: author%3A%22de+Lange%2C+J.%22
(1 - 17 of 17)