Searched for: author%3A%22de+Kraker%2C+H.%22
(41 - 60 of 62)

Pages

document
de Korte, E.M. (author), de Kraker, H. (author), Bongers, P.M. (author), van Lingen, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
To study the effects of a tactile feedback signal in a computer mouse on reduction of hovering behaviour and consequently on changes in muscle load, productivity, comfort and user friendliness, a comparative, experimental study with repeated measures was conducted. Fifteen subjects performed five trials with different mouse actions and a...
article 2008
document
de Kraker, H. (author), Douwes, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
For the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment we developed a tool to assess the risks of developing complaints of the arm, neck or shoulders during manual work. The tool was developed for every type of organization and is easy to use, does not require measurements other than time and can be used without training or ergonomic expertise....
conference paper 2008
document
de Kraker, H. (author), Formanoy, M. (author), de Korte, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
conference paper 2008
document
de Kraker, H. (author), de Korte, E. (author), van Mil, F. (author), Rijs, B. (author), Bongers, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
The aim of this study was to determine the effect of a tactile feedback signal on hovering behaviour, productivity, usability and comfort after 1 week of using an experimental mouse. In a randomized controlled trial, a regular computer mouse was compared to a new developed mouse with a tactile, vibrating feedback signal to prevent unnecessary...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kraker, H. (author), Formanoy, M. (author), de Korte, E. (author)
Spelletjes spelen, internetten of werkstukken maken: kinderen zitten tegenwoordig veel achter de computer. Naarmate ze ouder worden, wordt dit alleen maar meer. In de volwassen werkende bevolking werkt ruim 60% minimaal 2 uur per dag met de computer. Langdurig computerwerk kan leiden tot klachten en kan bijdragen aan het ontwikkelen van RSI...
report 2008
document
Douwes, M. (author), de Kraker, H. (author), Blatter, B.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
A long duration of computer use is known to be positively associated with Work Related Upper Extremity Disorders (WRUED). Self-report by questionnaire is commonly used to assess a worker's duration of computer use. The aim of the present study was to assess the validity of self-report and computer use software (WorkPace®) to assess the duration...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jans, M.P. (author), de Kraker, H. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Veel mensen willen meer gaan bewegen. Toch lukt dit vaak niet. Wat denken mensen nodig te hebben om daadwerkelijk meer in beweging te komen? Deze vraag stond centraal in de Nationale Gezondheidstest 2004. Aan drie groepen (onvoldoende beweging, geen overgewicht (n=223), onvoldoende beweging, overgewicht (n=825), voldoende beweging, overgewicht ...
article 2007
document
Visser, B. (author), Nielsen, P.K. (author), de Kraker, H. (author), Smits, M. (author), Jensen, B.R. (author), Veeger, D. (author), van Dieën, J.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
The object of the current study was to determine whether static contraction of proximal musculature has an effect on the blood flow more distally in the upper extremity. Static contractions of muscles in the neck shoulder region at three levels (relaxed, shoulders elevated and shoulders elevated loaded with 4.95 kg each) were combined with...
article 2006
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, S. (author), Blatter, B. (author), de Kraker, H. (author)
Uit TNO's "Arbeidssituatie survey" bleek dat in 2002 alleen in Nederland al bijna twee miljoen mensen met RSI-klachten rondlopen. In 2004 waren het er vrijwel evenveel. Dit artikel identificeert welke beroepsgroepen vooral getroffen worden, wat er tegen gedaan wordt en vergelijkt de Nederlandse cijfers met andere EU-landen. Vakmedia
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Lingen, P. (author), Blatter, B.M. (author), de Kraker, H. (author)
Hoewel software een belangrijke rol speelt in de mens-computerinteractie, is weinig bekend over de relatie tussen softwarekenmerken en arm-, nek- en schouderklachten. Om deze relatie te bestuderen werden data van een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek bij een populatie beeldschermwerkers van een grote organisatie geanalyseerd. Zowel voor de...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Korte, E.M. (author), de Kraker, H. (author), Bongers, P.M. (author), Lingen P. van, (author)
The aim of this study was to test whether feedback signals based on continuous monitoring of specific behaviour during computer work had effects on healthy work style of computer workers, without interrupting the work task. For this purpose an experiment was conducted with an intelligent computer mouse. Computer users frequently hover over their...
conference paper 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kraker, H. (author), Lingen P. van, (author), Blatter, B.M. (author)
Intensive and long-lasting computer work increases the risk of developing musculoskeletal disorders. Usually the solution for preventing these complaints is found in hardware ergonomics. Until now, little attention has been paid to the role of software design and ergonomic software quality. A cross-sectional questionnaire study was conducted to...
conference paper 2006
document
de Kraker, H. (author), Hendriksen, I.J.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), de Korte, E.M. (author), van der Maas, E.M.M. (author)
Er is nagegaan of een 1 jaar durende lunchwandelcampagne werknemers in sedentaire beroepen kan stimuleren om meer te bewegen. Hierbij is gekeken naar het effect van de campagne op het aantal werknemers dat wandelt tijdens de lunch, de frequentie van het lunchwandelen, het percentage werknemers dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen ...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Douwes, M. (author), de Kraker, H. (author), Blatter, B.M. (author)
De doelstelling van dit onderzoek was gegevens te verzamelen over de blootstellingsduur aan beeldschermwerk ten behoeve van het Arboconvenant Bankwezen. Voor de gegevensverzameling hebben de deelnemende banken aselect een steekproef getrokken uit hun werknemersbestand, met het verzoek elektronische verzamelde WorkPace-gegevens (een...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jans, M.P. (author), de Kraker, H. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In dit rapport worden de bevindingen samengevat van de Nationale Gezondheidstest 2004. Middels deze test is onderzocht: 1) voor welke vormen van bewegen mensen kiezen die te weinig bewegen of overgewicht hebben; 2) hoe ze tijd daarvoor willen vrijmaken; 3) wat stimuleert ze om daadwerkelijk in beweging te komen. Het bleek dat mensen kiezen voor...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kraker, H. (author), Blatter, B.M. (author)
Het doel van deze studie is inzicht te verkrijgen in de prevalentie van klachten aan de nek, schouders en armen in de werkende populatie in 15 Europese landen. De prevalentiecijfers worden onderling vergeleken en er wordt gekeken of eventuele verschillen tussen landen ook gevonden worden in het vóórkomen van risicofactoren. De meeste klachten,...
article 2005
document
Jans, M.P. (author), de Kraker, H. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Arbeid (author)
In Nederland komt overgewicht steeds meer voor. Het thema van de Nationale Gezondheidstest 2003 was daarom gericht op overgewicht en energiebalans. De Nationale Gezondheidstest wordt jaarlijks door TNO en Stichting Pur Sang uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Hartstichting en met subsidie van het ministerie van VWS. Via een massamediale...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Blatter, B.M. (author), Bongers, P.M. (author), van Dieën, J.H. (author), van Kempen, P.M. (author), de Kraker, H. (author), Miedema, H. (author), Reijneveld, C.N. (author), de Vet, H.C.W. (author)
In opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport is door TNO Arbeid, in samenwerking met het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat, de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit en het EMGO-instituut van het VU Medische Centrum, onderzoek verricht...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), van Lingen, P. (author), de Korte, E.M. (author), de Kraker, H. (author)
Omdat invoermiddelen bepalen wat kantoorwerkers met hun handen doen en hoe hun lichaamshouding is, is het van groot belang deze middelen weloverwogen te kiezen. In deze keuzegids wordt een overzicht gegeven van de invoermiddelen en de beschikbare kennis daarover. Ook worden adviezen gegeven over invoermiddelen die zijn toegesneden op een aantal...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Douwes, M. (author), Blatter, B.M. (author), de Kraker, H. (author)
Het arboconvenant Bankwezen zegt: zorg voor niet meer dan vijf uur beeldschermwerk per persoon per dag. Voor het meten van die tijdsduur is een meetmethode nodig. Met pauzesoftware kan de tijdsduur van toetsenbordgebruik en van muisgebruik gemeten worden, maar kijken naar het beeldscherm alleen worden geschat. De Branche Begeleidingscommissie ...
report 2003
Searched for: author%3A%22de+Kraker%2C+H.%22
(41 - 60 of 62)

Pages