Searched for: author%3A%22de+Koning%2C+L.%22
(1 - 20 of 27)

Pages

document
Kerstholt, J. (author), Vos, P. (author), de Koning, L. (author)
Een succesvolle aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om betrokkenheid van meer partijen dan alleen de politie en het OM. TNO onderzoekt met het Ondermijningslab hoe je die integrale samenwerking tussen verschillende ketenpartners zo effectief mogelijk kan lopen verlopen.
article 2020
document
Kerstholt, J.H. (author), Vos, P.M. (author), de Koning, L. (author)
book 2020
document
Steen, M.G.D. (author), de Koning, L. (author), Kerstholt, J. (author), Koopmans, B. (author), van Eeden, D. (author)
Burgers zijn niet altijd even goed voorbereid op incidenten, zoals een overstroming of bosbrand. Een serie Community Workshops vanuit het Europese onderzoeksproject SOURCE hielp de veerkracht van burgers te vergroten. De inzichten uit deze workshops zijn ook relevant voor andere crisissituaties, zoals ondermijning en radicalisering.Burgers zijn...
article 2019
document
de Koning, L. (author), van Dongen, C.J.G. (author), Thönissen, F.H. (author), Essens, P.J.M.D. (author), de Vries, T. (author)
In complex crises, coordination between organizations is challenging. Knowledge needed to coordinate, like responsibilities, capabilities and interdependencies between tasks are often not known or not communicated systematically. As a result, coordination develops gradually and causes confusion. In this paper we describe an approach and tool...
conference paper 2017
document
de Koning, L. (author), van den Brink, P.E. (author), Treurniet, W. (author), Suitela, V. (author)
Steeds meer organisaties in het veiligheidsdomein hanteren in het geval van grootschalig optreden de netcentrische werkwijze. De vijfentwintig veiligheidsregio’s passen deze werkwijze al een aantal jaren toe en, in opdracht van de Regiegroep Netcentrisch Werken, heeft TNO sinds de implementatie van de werkwijze ieder jaar de 'staat van...
report 2017
document
Huis in 't Veld, M.A.A. (author), van der Kleij, R. (author), Kleinhuis, G. (author), de Koning, L. (author), Kort, J. (author), Meiler, P.P. (author), van Schendel, J.A. (author), Schultz, S. (author), Young, H.J. (author)
report 2017
document
van der Klauw, D.M. (author), de Koning, L. (author), Hollander, I. (author), van Rijk, R. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Schoone-Harmsen, M. (author), Vrijhoef, H.J.M. (author), van der Kleij, R. (author), Schraagen, J.M.C. (author)
Decentralisation of health and social care support for older people and people with chronic conditions makes municipalities and healthcare organisations explore activities beyond their organisational borders. Such an ‘integrated approach’ builds on strong multidisciplinary cooperation, which has many challenges. To deal effectively with these...
article 2016
document
de Koning, L. (author), van Buul-Besseling, K. (author), van Dongen, C.J.G. (author), Huis in 't Veld, M.A.A. (author), van Hemert, D.A. (author), Paulissen, R.T. (author)
other 2015
document
Schraagen, J.M.C. (author), van Buul-Besseling, K. (author), van Ruijven, T.W.J. (author), de Koning, L. (author)
Met de introductie van de netcentrische werkwijze in de crisisbeheersing en rampenbestrijding werd beoogd versnelling te brengen in het proces Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming (het BOB-proces). De kern daarbij was door middel van het ondersteunen bij het snel ontsluiten en toegankelijk maken van informatie en te komen tot een...
report 2015
document
de Boer, J. (author), de Koning, L. (author), Stroek, C.M. (author), Vos, P.M. (author), Zwartkruis, J.V. (author)
report 2014
document
de Koning, L. (author), van Buul-Besseling, K. (author), van Hemert, D.A. (author), Huis in 't Veld, M.A.A. (author), van Dongen, C.J.G. (author), Paulissen, R.T. (author)
Verschil in expertise van leden in een crisisteam heeft invloed op welke informatie mensen waarnemen (aandacht) en hoe mensen deze informatie interpreteren. Hierdoor kunnen gemakkelijk misverstanden ontstaan. Daarnaast zijn er ook nog andere factoren die de samenwerking beïnvloeden, zoals verschillende belangen en tijdsdruk. Het is belangrijk...
other 2012
document
de Koning, L. (author), van Buul-Besseling, K. (author), van Hemert, D.A. (author), Huis in 't Veld, M.A.A. (author), van Dongen, C.J.G. (author), Paulissen, R.T. (author)
In crisis situations different organizations have to cooperate to gain shared situation awareness and to take accurate decisions. However, several evaluation studies of crisis mitigation processes indicate that it is hard to effectively coordinate efforts of all organizations involved. The goal of our project is to improve coordination in crisis...
conference paper 2012
document
Brouwer, A.M. (author), de Vries, A. (author), Caljouw, C. (author), Broekman, C. (author), Bloeme, D. (author), Veldhuis, G. (author), Visschedijk, G. (author), Stubbé, H. (author), Kerstholt, J. (author), de Koning, L. (author), 't Hart, M. (author), van Emmerik, M. (author)
De publicatie is een combinatie van de resultaten van TNO projecten over crisiscommunicatie en zelfredzaameheid van burgers. Wat doe je als er in je omgeving iets gebeurt? Een overstroming, een opstootje of een ongeluk? Of als de stroom langdurig uitvalt, gas of water afgesloten raken in een strenge winter? En wat als er in je huis of kantoor...
report 2012
document
Brouwer, A.M. (author), de Vries, A. (author), Caljouw, C. (author), Broekman, C. (author), Bloeme, D. (author), Veldhuis, G. (author), Visschedijk, G. (author), Stubbé, H. (author), Kerstholt, J. (author), de Koning, L. (author), 't Hart, M. (author), van Emmerik, M. (author)
This publication is a combination of results of TNO projects on crisis communication and self reliance. What do you do when something happens in your neighbourhood? What if there’s a flood, a riot, an accident? What if the power fails for days, or gas and water are shut off during a harsh winter? And what if there is a fire in your home or...
report 2012
document
de Koning, L. (author), Kuijt-Evers, L. (author), Theunissen, N. (author), van Rijk, R. (author), Huis in 't Veld, M. (author)
When a crisis occurs, people from different organizations, on different hierarchical levels have to deal with unexpected situations that require coordinated effort. The goal of this research is to improve multidisciplinary cooperation for crisis management teams. We developed a tool, the Multi-mono guide, which helps team members to share...
conference paper 2011
document
te Brake, G.M. (author), Rypkema, J.A. (author), Streefkerk, J.W. (author), Schilder, C.M.C. (author), Rakhorst, M.L.W. (author), de Koning, L. (author), van Hattem, N. (author)
SITUATIE Om de capaciteit van het wegennet te vergroten worden nieuwe tunnels en spitsstroken aangelegd, en worden extra maatregelen ontwikkeld. Dit betekent meer werk voor de verkeerscentrales. OPDRACHT TNO is door Rijkswaterstaat gevraagd de werkbelasting bij verschillende functiegroepen in de verkeerscentrales in kaart te brengen. Daarnaast...
report 2011
document
Schraagen, J.M.C. (author), de Koning, L. (author), van Dongen, K. (author)
The decision making process during crisis events at the strategic level is often not effective or efficient, thereby hampering operational efforts. We have developed several tools to support strategic multi-party teams. After a 3 hour training session with mayors during a simulated crisis, these tools can be mastered.
conference paper 2011
document
de Koning, L. (author), van Buul-Besseling, K. (author), Huis in 't Veld, M.M.A. (author), van Dongen, C.J.G. (author), van Hemert, D.A. (author), Paulissen, R.T. (author)
MANAGEMENT SUMMARY MIRROR: MULTIDISCIPLINARY INTERACTION FRAMEWORK TO IMPROVE COORDINATION A large part of the Netherlands is below sea level and also vulnerable to river flooding. When there is an emerging threat of floods a collective effort of multiple organizations is needed to reduce its probability and impact. Crisis management...
public lecture 2011
document
de Koning, L. (author), van Buul-Besseling, K. (author), Huis in 't Veld, M.A..A. (author), van Dongen, C.J.G. (author), van Hemert, D.A. (author), Paulissen, R.T. (author)
public lecture 2011
document
Schraagen, J.M.C. (author), de Koning, L. (author), Hof, T. (author), van Dongen, K. (author)
The goal of this paper is to describe the development of an instrument to measure team situation awareness (TSA). Individual team member SA may or may not be shared through communication processes with other team members. Most existing instruments do not measure these processes but measure TSA as a product. Because team members have access to...
conference paper 2010
Searched for: author%3A%22de+Koning%2C+L.%22
(1 - 20 of 27)

Pages