Searched for: author%3A%22de+Kleijn%2C+E.%22
(1 - 10 of 10)
document
Klein Hesselink, J. (author), Wiezer, N. (author), den Besten, H. (author), de Kleijn, E. (author)
bookPart 2012
document
Smit, M. (author), de Kleijn, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kleijn, E. (author), Cox, E. (author), Keijsers, G. (author)
Media en perscontacten. Interview met opdrachtgever Ria de Kleijn m.b.t. project in Meander Ziekenhuis.
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kleijn, E. (author), Campagne, A.E. (author), Paagman, H.R. (author), Smit, M. (author)
Bij ongewijzigd beleid zou het percentage dat werkzaam is in zorg en welzijn moeten toenemen van 13% nu naar 22% in 2025. Het is echter onrealistisch en onbetaalbaar om zo veel mensen voor een baan in de zorg te interesseren. Daarom wil de overheid meer aandacht voor maatregelen die de arbeidsproductiviteit verhogen, zodat met minder mensen toch...
report 2006
document
Wiezer, N. (author), Franck, E. (author), de Kleijn, E. (author)
Dit veertiende hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden'. In dit hoofdstuk wordt het begrip 'leidinggeven' beschreven in relatie tot het aandachtsgebied 'medewerkers' uit het INK-managementmodel. Het...
bookPart 2003
document
TNO Arbeid (author), de Kleijn, E. (author)
Op 14 april 1999 vond in Amsterdam het symposium 'Kwaliteit van Arbeid in de Zorg' plaats. Stichting Sympoz, Platform voor Ontwikkelingen in de Gezondheidszorg, initieerde en organiseerde deze studieuze bijeenkomst. Dit boek bundelt de meeste lezingen van deze dag. De onderwerpen die aan de orde werden gebracht waren kwaliteit van arbeid in de...
bookPart 1999
document
Rozemond, P. (author), de Kleijn, E. (author)
Verschillende ontwikkelingen binnen de vee- en vleessector waren voor De Productschappen Vee, Vlees en Eieren aanleiding om een project te starten met als doel de uitbeenfunctie te verbeteren. Na een korte oriëntatie is in drie bedrijven een start gemaakt met het verbeteren van het uitbeenwerk. Het project is begeleid door een klankbordgroep van...
report 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Dekker, J. (author), Goudswaard, A. (author), de Kleijn, E. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M. (author), Vaas, F. (author)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan TNO Preventie en Gezondheid (TNO-PG) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de relatie tussen het innovatievermogen van bedrijven en de kwaliteit van de arbeid. Het onderhavige rapport vormt de neerslag van dit onderzoek en het poogt als zodanig een bijdrage te leveren aan het...
book 1996
document
de Kleijn, E. (author)
Zelfsturende teams, autonome taakgroepen, teamwork: begrippen die hoog op de verlanglijst van ondernemend Nederland staan. Door middel van deze organisatievorm proberen werkgevers de betrokkenheid van werknemers te verhogen en de produktiviteit te verbeteren. Bij het invoeren van taakgroepen spelen twee ontwerpconcepten een belangrijke rol:...
article 1995
document
Verboon, F.C. (author), de Kleijn, E. (author), Puite, B.G.M. (author)
Het verzuim binnen de sector Verpleeghuizen is hoog in vergelijking met de overige sectoren in de intramurale gezondheidszorg en met het landelijk gemiddelde. Ook binnen de sector Bejaardenoorden valt een stijgende lijn in het verzuimpercentage te constateren. Dit zijn konklusies uit een onderzoeksrapport naar het verzuim, arbeidsongeschiktheid...
book 1992
Searched for: author%3A%22de+Kleijn%2C+E.%22
(1 - 10 of 10)