Searched for: author%3A%22de+Keizer%2C+A.C.%22
(1 - 7 of 7)
document
de Keizer, A.C. (author), Beurskens, L. (author)
Zonnewarmte kan een belangrijke rol spelen in de transitie naar een duurzame warmtevoorziening. In Nederland is er een significant technisch potentieel voor zonnewarmte. In dit rapport richten we ons op de businesscase voor het toevoegen van zonnewarmtesystemen aan woningen en warmtenetten. De eerste case behandelt een referentiewoning ...
report 2022
document
Rijvers, L. (author), Rindt, C. (author), de Keizer, A.C. (author)
Photovoltaic-thermal (PVT) collectors are hybrid solar collectors that convert solar and ambient energy into thermal and electrical energy. Integrated PVT-HP, in which PVT collectors are combined with a heat pump, offers an efficient and renewable option to replace conventional fossil fuel-based energy systems in residential buildings. Currently...
article 2022
document
Beurskens, L. (author), de Keizer, A.C. (author)
Hoewel het potentieel voor warmte uit zonne-energie groot is, is er weinig aandacht voor de rol van zonnewarmte in de toekomstige energievoorziening van Nederland. Het doel van deze aanzet voor een routekaart zonnewarmte is om een verkennende studie te doen naar perspectieven voor zonnewarmte in Nederland. Het potentieel voor zonnewarmte voor...
report 2020
document
Folkerts, W. (author), de Keizer, A.C. (author), van de Donker, M.N. (author), van Sark, W. (author), van Hooff, W. (author)
public lecture 2018
document
de Keizer, A.C. (author), Bottse, J. (author), de Jong, M. (author)
The market for Photovoltaic-Thermal (PVT) systems and the number of PVT module suppliers is growing. This report presents a market survey of PVT modules and a classification of PVT heat pump systems. Furthermore, a list of barriers and opportunities will be presented as perceived by a wide range of stakeholders in the Netherlands. In the built...
report 2018
document
de Keizer, A.C. (author), Folkerts, W. (author), Penning, P. (author), van de Zande, M. (author), Schermer, J. (author), Bunthof, L. (author)
In het SunCycle project is een consortium de uitdaging aangegaan om een volgende generatie van een concentrerende PVT module te ontwikkelen en deze module uitgebreid te onderzoeken. Het SunCycle concept is ontwikkeld en gepatenteerd door het bedrijf SunCycle. Met behulp van een lens en een spiegel wordt het directe zonlicht geconcentreerd op een...
report 2017
document
de Keizer, A.C. (author), van de Zande, M. (author), Penning, P. (author), Folkerts, W. (author)
In this paper, we evaluate the outdoor electrical and thermal performance and the techno-financial feasibility of a HCPV/T system. The SunCycle module is a stationary high concentrating PVT (HCPV/T) concept that was developed and patented by the company SunCycle. The SunCycle module uses internal tracking: a prism and parabolic mirror are...
conference paper 2017
Searched for: author%3A%22de+Keizer%2C+A.C.%22
(1 - 7 of 7)