Searched for: author%3A%22de+Graaf%2C+B.%22
(1 - 20 of 37)

Pages

document
van der Wielen, P.W.J.J. (author), Bakker, G. (author), Atsma, A. (author), Lut, M. (author), Roeselers, G. (author), de Graaf, B. (author)
The objective of our study was to explore microbiological parameters that are suitable as indicators for regrowth in distribution systems that receive unchlorinated drinking water in the Netherlands. Treated water and distributed water at two locations in the distribution system of 28 treatment plants were analyzed for a range of biological...
article 2016
document
Roeselers, G. (author), Coolen, J. (author), van der Wielen, P.W. (author), Jaspers, M.C. (author), Atsma, A. (author), de Graaf, B. (author), Schuren, F. (author)
In this study, we collected water from different locations in 32 drinking water distribution networks in the Netherlands and analysed the spatial and temporal variation in microbial community composition by high-throughput sequencing of 16S rRNA gene amplicons. We observed that microbial community compositions of raw source and processed water...
article 2015
document
Oeij, P.R.A. (author), de Looze, M.P. (author), ten Have, K. (author), van Rhijn, J.W. (author), de Graaf, B. (author)
public lecture 2012
document
Oeij, P.R.A. (author), de Looze, M.P. (author), ten Have, K. (author), van Rhijn, J.W. (author), de Graaf, B. (author)
conference paper 2012
document
van den Broek, J. (author), van Vliet, H. (author), de Graaf, B. (author), van Trijp, S. (author)
report 2012
document
Vaas, F. (author), de Graaf, B. (author), Oeij, P. (author), Mayer, M. (author), Koningsveld, E. (author)
report 2012
document
Cremer, H. (author), Schuren, F.H.J. (author), de Graaf, B. (author), van der Wal, B. (author)
ln 2010 begon het project Hydrochip met als doel een DNA-chip te ontwikkelen waarmee men de biodiversiteit van aquatische habitats snel en objectief kan analyseren. De chip wordt initieel ontwikkeld voor kiezelalgen. Van ongeveer 80 soorten kiezelalgen zijn unieke DNA-fragmenten verwerkt in een eerste prototype van de chip. De eerste resultaten...
article 2012
document
Oeij, P. (author), van Rhijn, J.W. (author), de Graaf, B. (author), de Looze, M. (author), ten Have, K. (author)
Voor het verbeteren van de productiviteit in organisaties zijn velen al langere tijd op zoek naar methoden om dit begrip goed te meten. Het blijkt een lastige zoektocht, met weinig consensus en, belangrijker, de praktijk zit er vaak niet op te wachten. Dit is met name het geval in de dienstverlening en de non-profitsector. Niet dat men daar het...
article 2012
document
van den Broek, J. (author), van Vliet, H. (author), de Graaf, B. (author), van Trijp, S. (author)
Vanuit het TNO Programma Veilige Maatschappij is dit jaar een verkenning uitgevoerd naar de manier waarop TNO met haar toepassingsgericht sociaalwetenschappelijk en technisch onderzoek kan bijdragen aan het realiseren van de innovatie- en ontwikkelagenda van de politieorganisatie. Met dit initiatief willen we nadrukkelijk aansluiten bij de visie...
other 2012
document
de Graaf, B. (author), Goudswaard, A. (author), Verbiest, S. (author), Vaas, F. (author), de Leede, J. (author)
Individueel roosteren betekent dat medewerkers binnen bedrijfsspecifieke kaders meer zeggenschap over de eigen werktijden hebben dan bij traditionele roostermethoden, waarbij een roosteraar op basis van cao-afspraken vaststelt wie wanneer verwacht wordt te werken. Medewerkers kunnen hierdoor werk en privé beter op elkaar afstemmen. Aan de andere...
other 2012
document
Smit, A. (author), de Graaf, B. (author), Verweij, E. (author), Brouwer, P. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de knelpunten die sociale ondernemingen ervaren en maatregelen ter bevordering van sociaal ondernemerschap. Het gaat hierbij om sociale ondernemingen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden bieden voor werk.
report 2011
document
Starren, A. (author), ten Have, K. (author), van der Beek, D. (author), de Graaf, B. (author), Visser, R. (author), van Kampen, J. (author)
report 2011
document
de Graaf, B. (author), Dhondt, S. (author), den Hengst, M. (author)
Dit zijn: een goede voorlichting aan de cliënt over zijn rechten en plichten; een groot fraudebewustzijn van medewerkers die met cliënten en beoordelingen in aanraking komen; monitoring van en controle op signalen; uitvoeren van controles, met name daar waar de frauderisico’s het hoogst zijn. De handreiking ‘Analysegestuurde dienstverlening’...
book 2011
document
Bles, W. (author), Wentink, M. (author), Mayrhofer, M. (author), de Graaf, B. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
article 2007
document
Theunissen, N.C.M. (author), Six, C. (author), Sluimer, R.R. (author), de Graaf, B. (author), Veltman, C.M.N. (author), Coppens, A.E.M. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
During the first minutes of an emergency, when no professional rescue workers have arrived yet, citizens are mainly thrown on their own resources. As a result, their self-management capabilities directly influence health outcomes of terrorist attacks or (natural) disasters. Governments acknowledge the importance of self-management of citizens...
conference paper 2007
document
de Graaf, B. (author), Bles, W. (author), Wentink, M. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
Rationale: Due to costs and penalties the ratio between ground based training and flying hours will soon drastically change. Evidence based arguments are needed to support proper decisions on what to train where.
conference paper 2006
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), de Graaf, B. (author)
report 2006
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), van Veen, H.A.H.C. (author), de Graaf, B. (author), Essens, P. (author)
SimNEC is TNOÆs grand scheme for experimentally studying human factors issues related to NEC/NCW. The research platform SimNEC consists of multidisciplinary expert teams, long-term research programmes, and a local network of state-of-the-art simulator modules. SimNEC does not focus on technology, but is purposely designed to study the...
conference paper 2006
document
Groen, E.L. (author), de Graaf, B. (author), Bles, W. (author), Bos, J.E. (author), Kooi, F. (author), TNO Technische Menskunde (author)
In this paper we give an outline of the ground course on spatial disorientation that TNO Human Factor provides for military student aviators of the Royal Netherlands Airforce. During this one-day course a variety of laboratory equipment is used to let students experience and understand different disorienting phenomena and to make them aware of...
conference paper 2003
document
TNO Technische Menskunde (author), Bos, J.E. (author), Bles, W. (author), de Graaf, B. (author)
Background: In the search for parameters to predict motion sickness that can be measured in the laboratory, we performed a longitudinal investigation in aviators. Since the vestibular system is involved in the generation of motion sickness as well as eye movements, vestibulo-ocular reflex (VOR) parameters seemed relevant. We investigated three...
article 2002
Searched for: author%3A%22de+Graaf%2C+B.%22
(1 - 20 of 37)

Pages