Searched for: author%3A%22de+Gids%2C+W.F.%22
(21 - 40 of 45)

Pages

document
op 't Veld, P. (author), de Gids, W.F. (author), TNO Bouw (author)
Hoewel tot nu toe de beslissing om een bepaald ventilatiesysteem toe te passen in de praktijk vrijwel altijd werd bepaald door de regelgeving én de kosten blijkt er meer en meer behoefte te bestaan aan objeCtieve en simpel toepasbare beoordelingsmethoden om de kwaliteit, de eigenschappen en de prestaties van de ver-schillende ventilatiesystemen...
article 1999
document
de Gids, W.F. (author), TNO Bouw (author)
Ventilatie wordt relatief steeds belangrijker omdat het energiegebruik dat nodig is om de noodzakelijke ventilatielucht op te warmen relatief een steeds groter deel gaat uitmaken van het energiegebruik van gebouwen. De verscherping van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) per 1 januari 2000 is zeker ook aanleiding geweest om de ontwikkeling...
conference paper 1999
document
TNO Bouw (author), Kornaat, W. (author), de Gids, W.F. (author)
report 1998
document
de Gids, W.F. (author)
In het kader van het Internationale Energie Agent-schap (IEA) werkt Nederland samen met zeven an-dere landen aan zo objectief mogelijke, eenvoudige toetsingsmethoden voor toepassing van ventilatie-systemen in de woningbouw. Energiebesparing in de woningbouw is dus de aanleiding, maar tegelij-kertijd wordt aandacht besteed aan allerlei andere...
article 1997
document
Phaff, J.C. (author), de Gids, W.F. (author)
Nieuwe energiebesparende maatregelen in woningen zijn steeds moeilijker te realiseren. Toch zou het energiegebruik nog aanzienlijk zijn terug te brengen met maatregelen tot beheersing van de ventilatiestromen en optimale voorverwarming van ventilatielucht met warmterugwinning uit ventilatie. Het wachten is op proefprojecten
article 1997
document
Cornelissen, H.J.M. (author), de Gids, W.F. (author)
Bij TNO Bouw is een bestand opgebouwd met gegevens omtrent de luchtdoorlatendheid van wonin-gen. Met het bestand zijn relaties af te leiden tussen luchtdoorlatendheid en bijvoorbeeld woningtype, toegepast ventilatiesystemen en bouwjaar. Kennis hieromtrent kan van belang zijn voor het beleid van de overheid en voor de bouwwereld. De gegevens...
article 1996
document
de Gids, W.F. (author)
In de jaren voor 1970 werden steenachtige kanalen in woningen gebruikt voor de afvoer van rookgas en ventilatie. Behalve afzonderlijke kanalen was ook het zogenaamde shuntsysteem speciaal in middel-hoog- en hoogbouw zeer in trek vanwege ruimte- en kostenbesparingen. Er zijn een aantal ontwikkelin-gen gaande, die de hernieuwde aandacht voor...
article 1996
document
Phaff, J.C. (author), de Gids, W.F. (author)
Train tunnels and subways are an interesting field of ventilation. Trains move air through tunnels at rates of 600 m3/s (over 2 x 106 m3 per hour) which is much more than flow rates in buildings. Air pressures can vary up to some 3000 Pa leading to air velocities in the range of 10 to 50 m/s. This can lead to unsafe situations and thermal...
conference paper 1996
document
de Gids, W.F. (author)
Het meest voorkomende probleem met open haarden in woningen is wellicht de afvoer van rook. Maar ook onvoldoende toevoer van lucht kan de werking belemmeren. Daarnaast zorgen de afvoeren buiten-daks voor veel hinder en problemen. Om de juiste weg te vinden in de regelgeving en een goede oplos-sing te kiezen, is kennis van het Bouwbesluit en van...
article 1996
document
de Gids, W.F. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
In de afgelopen jaren is bij renovatie en nieuwbouw van flats steeds vaker de afweging gemaakt om balkons en galerijen glasdicht te maken. Met deze bouwkundige aanpassingen zijn belangrijke comfortverbeteringen te bereiken, is energie te besparen en kan geluidoverlast worden teruggedrongen. Maar hoe moet het dan met de ventilatie, met de toevoer...
article 1995
document
Knoll, B. (author), Phaff, J.C. (author), de Gids, W.F. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
A computer program has been developed to predict the wind pressure coefficients Cp on facades and roofs of block shaped buildings. The program is based on fits of measured data, including wind shielding by obstacles and terrain roughness. Main advantages of the program are: it needs no expertise of its users on wind pressures; the input is...
conference paper 1995
document
de Gids, W.F. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Volgens de nieuwbouw-eisen zijn shunt-kanalen voor gebouwen hoger dan vier verdiepingen niet meer toegestaan. Maar in veel flatgebouwen van vóór 1975 zijn ze wél aanwezig. Wat nu te doen bij de renovatie van deze flats, waarbij moet worden voldaan aan de nieuwbouweisen voor ventilatie-voorzieningen? Er zijn verschillende oplossingen, waarbij een...
article 1995
document
de Gids, W.F. (author), Phaff, J.C. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
De toe- en afvoervoorzieningen zijn veelal te klein gedimensioneerd en niet goed op elkaar afgestemd. Ze worden ook vaak verkeerd gebruikt, waardoor tochtklachten ontstaan. En andere openingen beïnvloeden de ventilatie. Met enige aandacht zijn deze meest voorkomende problemen bij natuurlijke ventilatie van kleine kantoorgebouwen goed op te...
article 1995
document
TNO Bouw (author), de Gids, W.F. (author), Scholten, N.P.M. (author)
report 1995
document
TNO Bouw (author), de Gids, W.F. (author)
report 1995
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Kornaat, W. (author), de Gids, W.F. (author)
report 1995
document
TNO Bouw (author), van Dijk, H.A.L. (author), de Gids, W.F. (author), Oldengarm, J. (author)
report 1993
document
TNO Bouw (author), de Gids, W.F. (author)
report 1992
document
Oldengarm, J. (author), de Gids, W.F. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author)
Within the framework of the Dutch participation in the IEA Annex XIV “Condensation” field experiments have been carried out to study airbome moisture transport in realistic circumstances. The experiments were done in an unoccupied 3-story dwelling in Leidschendam in the Netherlands. Some of the results will be discussed in this paper.
conference paper 1990
document
Crommelin, R.D. (author), de Gids, W.F. (author), Molenaar, J. (author), Phaff, J.C. (author), Instituut voor milieuhygiëne en gezondheidstechniek TNO (author)
report 1983
Searched for: author%3A%22de+Gids%2C+W.F.%22
(21 - 40 of 45)

Pages