Searched for: author%3A%22de+Gids%2C+W.F.%22
(1 - 20 of 45)

Pages

document
Jacobs, P. (author), Borsboom, W.A. (author), de Gids, W.F. (author)
Various studies show a deterioration in indoor air quality after renovation and energy saving measures. NZEB dwellings are at the moment at an airtightness level, that the old slogan make buildings airtight and ventilate right is an very import solution for a good IAQ, but not without source control. The first step in controlling indoor air...
conference paper 2019
document
de Gids, W.F. (author)
Goede ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenmilieu. Het bouwbesluit stelt daarom eisen aan de capaciteit van de luchtverversing. Hoewel de overheid de laatste jaren veel doet aan voorlichting is het onjuiste gebruik van ventilatievoorzieningen een van de grootste oorzaken van klachten over het binnenmilieu. Niettemin worden...
article 2007
document
Jacobs, P. (author), de Gids, W.F. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
De rook behoeften in de horeca en zorginstellingen beperken de mogelijkheden voor rookvrije werkplekken. In opdracht van het Ministerie van VWS is onderzocht in hoeverre ventilatie en luchtreiniging de blootstelling aan tabaksrook kan reduceren. Naast een literatuurstudie en praktijktest is er ook simulatie gebruikt om de reductie van de...
article 2006
document
Jacobs, P. (author), de Gids, W.F. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
A new concept for aircraft cabin climatisation has been developed in which the seat is the main Indoor Air Quality (IAQ) and temperature control system for the passengers containing provisions for local supply and local exhaust of air. Direct supply of clean outside air in the breathing zone, through the headrest of the seat, yields a high...
article 2006
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), de Gids, W.F. (author), van Oel, C.J. (author), Phaff, J.C. (author)
Binnen het actieprogramma Gezondheid en Milieu is de wens geformuleerd om meer inzicht te verkrijgen in de prestaties van leerlingen onder vraaggestuurde ventilatie als alternatief voor het handmatige gebruik van de gangbare ventilatievoorzieningen. Doel van het hier beschreven onderzoek was om na te gaan of basisschoolleerlingen betere...
report 2006
document
de Gids, W.F. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
public lecture 2005
document
TNO Bouw (author), de Gids, W.F. (author), Opperhuizen, A. (author)
Naar aanleiding van het beleid van de rijksoverheid om het tabaksgebruik te verminderen en de niet-roker te beschermen, wordt in dit rapport beschreven in welke mate ventilatie en luchtzuivering kunnen bijdragen aan vermindering van de blootstelling aan omgevingstabaksrook in de horeca. Allereerst is onderzocht hoe omgevingstabaksrook is...
report 2004
document
de Gids, W.F. (author)
article 2004
document
Jacobs, P. (author), de Gids, W.F. (author), TNO Bouw (author)
conference paper 2003
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), de Gids, W.F. (author), op 't Veld, P.J.M. (author)
Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de bestaande situatie in woningen met betrekking tot de luchtkwaliteit en het energiegebruik in relatie tot de gezondheid van de bewoners. Dit om inzicht te verkrijgen in: •optredende luchtkwaliteit in woningen •de relatie luchtkwaliteit en het gebruik van de woning inclusief ventilatie voor...
report 2003
document
de Gids, W.F. (author), TNO Bouw (author)
De ruimte onder het dak in Nederlandse woningen is veelal groot genoeg om er een bed en/of een bureau neer te zetten. Zodra dat kan, wordt er in het dak een dakraam (kantelraam) geplaatst en ontstaat er een mooie slaapkamer met voldoende lichtinval. Maar zijn deze dakramen in de zin van het Bouwbesluit aan te merken als voorzieningen voor toe-...
article 2002
document
de Gids, W.F. (author), TNO Bouw (author)
Hybride ventilatiesystemen maken gebruik van zowel natuurlijke als mechanische ventilatie om bepaalde prestaties te leveren ten aanzien van binnenluchtkwaliteit en thermisch comfort. Weliswaar is de ervaring met en kennis van hybride ventilatiesystemen nog beperkt en ontbreken ontwerpregels en de juiste middelen nog. Toch verwachten deskundigen...
article 2002
document
de Gids, W.F. (author), TNO Bouw (author)
Over het begrip hybride ventilatie blijken in de praktijk misverstanden en de nodige verwarring te bestaan. In de literatuur wordt tot nu toe een klassering gebruikt waarin geen onderscheid wordt gemaakt naar de mate waarin vraagsturing en optimalisatie in het ventilatiesysteem is betrokken. Een genuanceerde schaal met negentien niveaus lijkt...
article 2002
document
de Gids, W.F. (author), van der Aa, A. (author), TNO Bouw (author)
Hybride ventilatie is toe te passen in nieuwbouw, maar er zijn ook voorbeelden bekend, waarbij een klassiek gebouw is gerenoveerd met hybride ventilatie. De relatie tussen het klimatiseringssysteem en het gebouw met zijn specifieke gebruik speelt een belangrijke rol. Maar ook de investerings- en bedrijfskosten moeten bij de afwegingen worden...
article 2002
document
TNO Bouw (author), Bluyssen, P.M. (author), Bakker, L.G. (author), Cox, C.W.J. (author), de Groot, E.H. (author), de Gids, W.F. (author), Moons, A.M.M. (author), Loomans, M.G.L.C. (author), Opstelten, I.J. (author)
De arbeidsomstandigheden in kantoren zijn aan het veranderen. Niet alleen de manier van werken, maar ook de inrichting van werkplekken is aan verandering onderhevig. Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande waaraan deze veranderingen kunnen worden gekoppeld. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: - flexibiliteit in werken (thuiswerken, telewerken...
article 2002
document
de Gids, W.F. (author), op 't Veld, P. (author)
Ventilatie speelt een belangrijke rol in het waarborgen van een optimale binnenluchtkwaliteit en thermisch comfort in woningen en gebouwen. De keuze voor een ventilatiesysteem, de componenten en het ontwerp wordt door vele factoren bepaald. Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn de luchtdichtheid van de gebouwschil, de emissie van...
article 2000
document
de Gids, W.F. (author), op 't Veld, P. (author)
Hoewel tot nu toe de beslissing om een bepaald ventilatiesysteem toe te passen in de praktijk vrijwel altijd werd bepaald door de regelgeving èn de kosten blijkt er meer en meer behoefte te bestaan aan objectieve en simpel toepasbare beoordelingsmethoden om de kwaliteit, de eigenschappen en de prestaties van de verschillende ventilatiesystemen...
article 2000
document
de Gids, W.F. (author), op 't Veld, P. (author)
IEA Annex 27 geeft een aantal simpele beoordelingsinstrumenten waarmee inzicht kan worden verkregen in de eigenschappen van woningventilatiesystemen in relatie tot een aantal belangrijke as-pecten zoals binnenluchtkwaliteit, comfort, geluid, energie, kosten en betrouwbaarheid. In drie artikelen wordt in deze uitgave nader ingegaan op de re...
article 2000
document
de Gids, W.F. (author), op 't Veld, P. (author)
IEA Annex 27 geeft een aantal simpele beoordelingsinstrumenten waarmee inzicht kan worden verkregen in de eigenschappen van woningventilatiesystemen. In drie artikelen wordt nader ingegaan op de resultaten van Annex 27. In het eerste artikel (pagina 10 van deze uitgave) worden de opzet en achtergronden van Annex 27 alsmede de toepassingen in...
article 2000
document
op 't Veld, P. (author), de Gids, W.F. (author), TNO Bouw (author)
IEA Annex 27 geeft een aantal simpele beoordelingsinstrumenten waarmee inzicht kan worden verkregen in de eigenschappen van woningventilatiesystemen in relatie tot een aantal belangrijke aspecten zoalsrbinnen-luchtkwaliteit, comfort, geluid, energie, kosten en betrouwbaarheid. In een drietal artikelen wordt nader ingegaan op de resultaten van...
article 1999
Searched for: author%3A%22de+Gids%2C+W.F.%22
(1 - 20 of 45)

Pages