Searched for: author%3A%22de+Boer%2C+W.E.L.%22
(21 - 25 of 25)

Pages

document
de Boer, W.E.L. (author), van der Krogt, M.P.C. (author), Schippers, A.M. (author)
Tussen sociale zekerheidsvoorziening en zorg ontbreekt tot nu toe de samenhang. Het is evenwel goed denkbaar dat een uitvallend werknemer of een burger met zorgvragen bij de zelfde beoordelaar terechtkomt. Deze moet integraal, objectief en onafhankelijk aanspraken op sociale zekerheid, WVG en door de AWBZ gefinancierde zorg beoordelen. In de...
article 2002
document
Kerstholt, J.H. (author), de Boer, W.E.L. (author), Jansen, E.J.M. (author), Bollen, D. (author), Rasker, P.C. (author), Cremer, R. (author)
In een experiment om te zien hoe verzekeringsartsen tot hun oordeel komen bij het vaststellen van mogelijkheden van mensen die in de WAO tercht lijken te komen, dienden drie ervaren en drie onervaren verzekeringsartsen twee cliënten successievelijk te beoordelen. De cliënten werden gespeeld door acteurs. Het beoordelingsgesprek werd opgenomen op...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), de Boer, W.E.L. (author), Meijers, J.M. (author), Minderhoud, J. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Bij het doen van beoordelingen in het kader van de WAO moest onder meer worden aangegeven wat een cliënt in theorie nog kan verdienen in gangbare arbeid. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een systeem van matching van mogelijkheden en beperkingen van cliënt met vereisten van arbeidssituaties. Dat systeem was jarenlang het zogeheten FIS (Functie...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Gerven, J.H.A.M. (author), de Boer, W.E.L. (author)
In opdracht van STECR heeft TNO Arbeid onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid van de toepassing in Nederland van de uit de Verenigde Staten stammende methodiek de Medical Disability Advisor (MDA). De MDA biedt leidraden voor de verzuimbegeleiding door per diagnose een overzichtelijke weergave van de medische gegevens te geven en door...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), de Boer, W.E.L. (author), Verhoef, M.E. (author), Meijer, J.M. (author)
Bij WOSM is in de loop der jaren gewerkt aan een methodiek voor het voeren van verzekeringsgeneeskundige gesprekken die de naam Multi Causale Analyse (MCA) heeft gekregen. De beoordeling volgt een heuristische aanpak, gebaseerd op de multicausaliteit van verzuim en arbeidsongeschiktheid, op coping en op reïntegratiegerichtheid. WOSM had behoefte...
report 2001
Searched for: author%3A%22de+Boer%2C+W.E.L.%22
(21 - 25 of 25)

Pages