Searched for: author%3A%22de+Boer%2C+W.E.L.%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
de Boer, W.E.L. (author), Rijkenberg, A.M. (author), Donceel, P. (author)
Background: Assessments of long-term work disability are carried out by social insurance physicians (SIPs) and are little supported with evidence or instruments. Guidelines are hardly ever used in social insurance medicine. Developments in social insurance medicine might be slow as insurance is different from clinical medicine. Aims: We explored...
article 2011
document
Kremer, A.M. (author), de Boer, W.E.L. (author), Besseling, J.B. (author), Schaafsma, J.B.T. (author)
In een pilotonderzoek is onderzocht of vermijdbaar verzuim achteraf is te signaleren bij werknemers die een jaar verzuimen. Hiertoe hebben 13 bedrijfsartsen over 72 werknemers met één jaar verzuim een vragenlijst ingevuld. Ook 65 werknemers deden dat en van 55 casus was er zowel informatie van de bedrijfsarts als van de werknemer. Werknemers en...
article 2011
document
van Rijssen, H.J. (author), Schellart, A.J.M. (author), Anema, J.R. (author), de Boer, W.E.L. (author), van der Beek, A.J. (author)
Background Physicians require specific communication skills, because the face-to-face contact with their patients is an important source of information. Although physicians who perform work disability assessments attend some communication-related training courses during their professional education, no specialised and evidence-based...
article 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Muijzer, A. (author), Groothoff, J.W. (author), de Boer, W.E.L. (author), Geertzen, J.H.B. (author), Brouwer, S. (author)
Background: Assessment of efforts to promote return-to-work (RTW) includes all efforts (vocational and non-vocational) designed to improve the work ability of the sick-listed employee and increase the chance to return to work. Aim of the study was to investigate whether in 13 European countries these RTW efforts are assessed and to compare the...
article 2010
document
Muijzer, A. (author), Geertzen, J.H.B. (author), de Boer, W.E.L. (author), Groothoff, J.W. (author), Brouwer, S. (author)
Presented in Symposium: Interventions for reducing work absence for workers with musculoskeletal disorders
conference paper 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Boer, W.E.L. (author)
Het onderzoek concentreerde zich op drie vragen: Wat wordt beoordeeld bij de beoordeling van langdurige arbeidsongeschiktheid? Wat is de kwaliteit van die beoordelingen? En hoe kan de kwaliteit van de beoordelingen van langdurige arbeidsongeschiktheid worden geborgd? De Boer keek daarbij zowel naar de situatie in Nederland als in andere landen....
doctoral thesis 2010
document
TNO Arbeid (author), de Boer, W.E.L. (author), van Deynen, R.L.M. (author), Hofstee, W.K.B. (author), Kroneman, H. (author), Mulders, H.P.G. (author), Nijhuis, F.J.N. (author), Willems, J.H.B.M. (author)
De projectgroep Innovatie van Sociaal-Medische Beoordeling van Arbeidsvermogen (SMBA) beveelt haar eindverslag graag in de aandacht aan van iedere betrokkene bij dit onderwerp: De onderzoekers, gedurende het project de primaire gesprekspartners van de projectgroep, die aan geleverde ontwerpen voor innovatie verder gestalte zullen moeten geven,...
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Boer, W.E.L. (author), Donceel, P. (author), Brage, S. (author), Rus, M. (author), Willems, J.H.B.M. (author)
Background. Decisions on disability pensions are based, among others, on medical reports. The way these medical assessments are performed is largely unclear. The aim of the study was to determine which grounds are used by social insurance physicians (SIPs) in these assessments and to determine if the identification of these grounds can help...
article 2008
document
de Boer, W.E.L. (author), Heemskerk, F.P.M. (author)
Gedrag is een factor die herstel sterk kan bevorderen en ziekteverzuim kan bekorten. Het beïnvloeden van re-integratiegedrag is dan ook een van de kernactiviteiten van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Het leveren van een positieve bijdrage aan het herstelgedrag is niet alleen goed voor het individuele welzijn van de cliënt, maar ook voor...
bookPart 2007
document
de Boer, W.E.L. (author), Besseling, J.J.M. (author), Willems, J.H.B.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2007
document
de Boer, W.E.L. (author)
conference paper 2007
document
Kerstholt, J.H. (author), de Boer, W.E.L. (author), Jansen, N.J.M. (author), TNO Defensie en Veiligheid TNO Kwaliteit van Leven (author)
Purpose. To what extent response mode and experience affect the assessment of disability was investigated. Method. An experiment was conducted in which 34 medical doctors (17 inexperienced and 15 experienced) were required to assess disability of a videotaped client. Participants either gave a probability assessment after each piece of...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Boer, W.E.L. (author), Houwaart, E.S. (author)
Geschiktheid gewogen is het resultaat van een zoektocht naar de beoordeling van langdurige arbeidsongeschiktheid bij de sociale verzekering in de afgelopen honderd jaar. Hoe wogen de beoordelaars, artsen en arbeidsdeskundigen de mogelijkheden en beperkingen van de arbeidsongeschikte werknemers? En hoe wegen wij anno 2006 de kennis en de methoden...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Boer, W.E.L. (author), Wijers, J.H.L. (author), Spanjer, J. (author), van der Beijl, L. (author), Zuidam, W. (author), Venema, A. (author)
Het meest gebruikte instrument voor de WAO-beoordeling, het beoordelingsgesprek, is zeer matig ontwikkeld. De druk op een valide en betrouwbare beoordeling zal nog sterker toenemen als de plannen van het kabinet doorgang vinden. Er bestaan wel aanzetten tot de ontwikkeling van een valide instrument in de vorm van modellen voor gespreksvoering....
article 2006
document
de Boer, W.E.L. (author), Steenbeek, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit rapport is gebruikt als materiaal voor het congres "Naar eer en geweten" dat de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) in 2005 heeft georganiseerd. Het raport bevat een onderzoek naar de vraag: "In hoeverre en op welke wijze is de uitvoering van het aangepaste schattingsbesluit (aSB) voor verzekeringsartsen een moreel...
book 2005
document
Brenninkmeijer, V. (author), de Boer, W.E.L. (author), Besseling, J.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Naar aanleiding van de voorgestelde invoering van een nieuw criterium van volledige arbeidsongeschiktheid, dringt zich de vraag op wat er zal worden van de toepassing ervan. Gebruikmakend van een onderzoek naar de uitvoering en sturing van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen in 15 landen wordt in dit land een aantal aandachtspunten geschetst die...
article 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Boer, W.E.L. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Zuidam, W. (author)
In order to promote individuals’ participation in society and to reduce individuals’ dependence on allowances, governments have developed and implemented policies containing elements of income support and reintegration as well as strategies for the prevention of disease and disability. An important element with regard to policies on disability...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author), de Boer, W.E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author)
Geleidelijke werkhervatting is een veel voorkomend verschijnsel. De indruk bestaat dat geleidelijke werkhervatting een succesvol reïntegratietraject is voor werkhervatting bij de eigen werkgever. Van de langdurig arbeidsongeschikten hervat het merendeel via geleidelijke werkhervatting waarbij het onderscheid tussen therapeutische werkhervatting...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), de Boer, W.E.L. (author), Minderhoud, J. (author)
In het kader van de Nederlandse militaire pensioenvoorschriften voor oorlogs- en dienstslachtoffers wordt in de beoordeling gebruik gemaakt van de WPC-schaal. In opdracht van de WPC-commissie van het Ministerie van Defensie is door TNO Arbeid onderzoek gedaan naar invaliditeitsbeoordelingssystemen welke voldoen aan de risicodefinitie van de...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author), de Boer, W.E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author)
Dit rapport is voor TNO Arbeid de afronding van het project 'geleidelijke werkhervatting', waarvoor het Lisv in 2001 subsidie had toegekend. Geleidelijke werkhervatting is een succesvol reïntegratietraject voor werkhervatting bij de eigen werkgever. Betwijfeld werd, onder andere door het Lisv, of de populariteit van dit instrument in verhouding...
report 2003
Searched for: author%3A%22de+Boer%2C+W.E.L.%22
(1 - 20 of 25)

Pages