Searched for: author%3A%22de+Boer%2C+W.%22
(1 - 7 of 7)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), de Boer, W. (author)
article 2009
document
Zuiderwijk-Sick, E.A. (author), van der Putten, C. (author), Bsibsi, M. (author), Deuzing, I.P. (author), de Boer, W. (author), Persoon-Deen, C. (author), Kondova, I. (author), Boven, L.A. (author), van Noort, J.M. (author), 't Hart, B.A. (author), Amor, S. (author), Bajramovic, J.J. (author), TNO Defensie en Veiligheid TNO Kwaliteit van Leven (author)
Activated microglia are found in a variety of neuroinflammatory disorders where they have attributed roles as effector as well as antigen-presenting cells (APC). Critical determinants for the multifaceted role of microglia are the differentiation potential of microglia and their mode of activation. In this study, we have investigated the effects...
article 2007
document
de Boer, W. (author)
De problemen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid worden in de publieke opinie vaak gezien als typisch Nederlandse verschijnselen. Dit wordt veelal samengevat in de evocatie "Nederland is ziek". De problemen die Nederland ervaart op het gebied van de WAO-keuring zijn echter niet uniek, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Uit een korte...
article 2004
document
de Boer, W. (author), Brenninkmeijer, V. (author), de Groot, M.D. (author)
Slovenië is een klein land maar ook in een klein land raken werkende mensen arbeidsongeschikt. Het Joegoslavische land kent een regeling om arbeidsongeschikten schadeloos te stellen. Hoe de beoordeling van arbeidsongeschikten er plaatsvindt, hebben Marivonne de Groot en Wim Otto tijdens hun bezoek aan Slovenië in kaart gebracht. Een bezoek in...
article 2003
document
Besseling, J.J.M. (author), de Boer, W. (author), Fermin, B. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Van de langdurig arbeidsongeschikten hervat het merendeel het werk geleidelijk. De indruk bestaat dat geleidelijke werkhervatting als reïntegratie-instrument op gespannen voet staat met de regels van de WAO-claimbeoordeling.
article 2003
document
Hazelzet, A. (author), de Boer, W. (author)
Vorig jaar is de discussie opgelaaid over het voortbestaan van de WIW- en ID-banen. Het kabinet-Balkenende I was voornemens fors te bezuinigen op de gesubsidieerde arbeid door het aantal WIW- en ID-banen terug te brengen naar respectievelijk 27.000 en 45.500. De plannen brachten behoorlijk wat commotie teweeg. Met het sluiten van een convenant...
article 2003
document
Zuidam, W. (author), Cremer, R. (author), Brenninkmeijer, V. (author), de Boer, W. (author)
In het kader van een studie naar verschillende vormen van claimbeoordeling in 14 landen bezochten Wendy Zuidam en Roel Cremer Engeland om daar de privaat uitgevoerde arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in kaart te brengen. In dit artikel wordt verslag gedaan van hun bevindingen.
article 2003
Searched for: author%3A%22de+Boer%2C+W.%22
(1 - 7 of 7)