Searched for: author%3A%22de+Bes%2C+J.%22
(1 - 6 of 6)
document
de Bes, J. (author), van Rijn, J.A.M. (author), Moeke, D. (author), Ketelaar, N. (author), Grambergen, P. (author), Lintsen, C. (author), Eijkelkamp, W. (author)
De Nederlandse samenleving staat voor de uitdaging om zorg en sociale ondersteuning toegankelijk en betaalbaar te houden. Lokale overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, sociaal werk, welzijns‐, en zorgorganisaties hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze uitdaging het hoofd te bieden. Belangrijke richtinggevende...
report 2022
document
van Ommeren, C.R. (author), Oudenes, L. (author), van Meijeren, J.C. (author), de Bes, J. (author)
Dit rapport omschrijft een poging van het identificeren en kwalificeren van de waarde van (nieuwe) data voor logistieke processen. Specifiek is er gekeken naar het containertransport dat Van Berkel Logistics organiseert en faciliteert tussen de zeeterminals in Rotterdam en Antwerpen en de eigen achterlandterminals in Veghel en Cuijk. De planners...
report 2020
document
de Bes, J. (author), van Merrienboer, S.A. (author), Louman, R. (author), van Ommeren, C.R. (author), Soons, D. (author), Korteweg, A. (author), de Jong, P. (author), Hoeben, G. (author), Maduro, G. (author), Dortland, D. (author)
Het grootschalig toepassen van “smart / big data” is noodzakelijk om belangrijke performance verbeteringen in de logistiek en supply chain mogelijk te maken; zoals kortere wachttijden, betrouwbare transporttijden, hogere bezettingsgraden, minder energieverbruik en CO2 en minder gedoe en oponthoud in de logistieke keten. Vraagstelling is daarbij...
report 2019
document
de Bes, J. (author), Eckartz, S. (author), van Kempen, E. (author), van Merriënboer, S. (author), Ploos van Amstel, W. (author), van Rijn, J. (author), Vrijhoef, R. (author)
De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar nieuwe concepten voor bouwlogistiek en bij negen proeftui-nen in binnenstedelijk gebied is aangetoond dat hier forse winst is te behalen in termen van besparingen op logistieke kosten en bouwtijd, betere doorstroming, minder schadelijke uitstoot en minder hinder voor de omgeving. Zo bleek het mogelijk...
report 2018
document
de Bes, J. (author), Ton, J.T. (author)
het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG) is de overkoepelende ondernemersorganisatie die de veelzijdige belangen behartigt van de Nederlandse groothandel en de daaraan gelieerde internationale handel. Onder het VNG vallen ongeveer 40 brancheverenigingen. Het NVG heeft in 2010 een strategie document opgesteld. Een van de speerpunten van...
bookPart 2012
document
de Bes, J. (author), Ton, J.T. (author)
Mogelijkheden voor groothandelaren voor duurzame logistiek. Het NVG heeft in 2010 een strategie document opgesteld. Eén van de speer punten van het NVG is 'Duurzaamheid'. In een Branche Innovatie Contract met TNO is dit onderwerp in 2011 opgepakt. Om hieraan concreet invulling te kunnen geven is het belangrijk om te weten hoe het begrip...
book 2012
Searched for: author%3A%22de+Bes%2C+J.%22
(1 - 6 of 6)