Searched for: author%3A%22Zwinkels%2C+W.%22
(21 - 25 of 25)

Pages

document
TNO Arbeid (author), van Genabeek, J. (author), de Vos, E. (author), Zwinkels, W. (author)
Op 1 januari 2004 is de Wet Werk & Bijstand (WWB) ingevoerd. Daarin zijn gemeenten verantwoordelijk voor de arbeidsinschakeling van bijstandsgerechtigden (naar schatting 400.000 personen), niet-uitkeringsgerechtigden (naar schatting 205.000 personen) en rechthebbenden van een ANW-uitkering. Op basis van de WWB beschikken gemeenten in 2004 over...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Zwinkels, W. (author), van Genabeek, J. (author), Fermin, B. (author), de Vos, E. (author)
In het najaar van 2004 is een verkenning verricht naar de mogelijkheden voor misbruik van reïntegratiegelden. Doel van deze verkenning was het in kaart brengen van risico's van binnen de reïntegratiesector. Het gaat hier om een intern werkdocument dat gebruikt wordt door het SIOD om opsporingsonderzoeken voor te bereiden. De verkenning...
report 2004
document
Heyma, A.O.J. (author), Zwinkels, W. (author)
Voor het slimmer indelen van doelgroepen voor reïntegratie-activiteiten kan gebruik worden gemaakt van gegevens over verschillen in arbeidsmarktkansen en verschillen in de netto-effectiviteit van reïntegratie-activiteiten. Daarmee kan de homogeniteit binnen aan te besteden groepen cliënten worden vergroot, waardoor de kans op de inzet van...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Heyma, A. (author), Zwinkels, W. (author), van Seters, J. (author)
Door inzicht vooraf in de vraag voor wie inkoop van bepaalde activiteiten effectief blijkt, kunnen reïntegratie-inspanningen beter gericht worden op mensen voor wie deze inspanningen renderen. De beperkte middelen hoeven dan niet noodzakelijkerwijs voor de gehele populatie ingezet te worden. Het indelen van cliënten in doelgroepen met homogene a...
book 2003
document
Vinke, H. (author), Fermin, B.M.F. (author), van Genabeek, J. (author), Lagerveld, S. (author), Zwinkels, W. (author)
In opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft TNO Arbeid een onderzoek uitgevoerd naar klanttevredenheid over reïntegratiebedrijven. Om na te gaan hoe cliënten en opdrachtgevers denken over de kwaliteit van de dienstverlening van reïntegratiebedrijven is zijn 8 kwaliteitscriteria onderscheiden: doelmatigheid, doeltreffendheid,...
book 2003
Searched for: author%3A%22Zwinkels%2C+W.%22
(21 - 25 of 25)

Pages