Searched for: author%3A%22Zwinkels%2C+W.%22
(1 - 20 of 26)

Pages

Training for Supervisors to Improve Sustainable Employment of Employees with a work Disability
Training for Supervisors to Improve Sustainable Employment of Employees with a work Disability: A Longitudinal Effect and Process Evaluation from an Intervention Study with Matched Controls
Evaluatie pilot Perspectief op Participatie (POPA) in Amsterdam Zuidoost
Evaluatie pilot Perspectief op Participatie (POPA) in Amsterdam Zuidoost
Social Return – inzet kwetsbare groepen via aanbestedingen
Social Return – inzet kwetsbare groepen via aanbestedingen
Contracteis helpt kwetsbare groepen
Contracteis helpt kwetsbare groepen
Economic incentives to improve occupational safety and health
Economic incentives to improve occupational safety and health: a review from the European perspective
Social return bij het rijk. Effecten op arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid
Social return bij het rijk. Effecten op arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid
Investing in the future of jobs and skills
Investing in the future of jobs and skills: scenarios, implications and options in anticipation of future skills and knowledge needs : sector report chemicals, pharmaceuticals, rubber and plastics products
Omvang, aard en achtergronden van baan-baan-mobiliteit
Omvang, aard en achtergronden van baan-baan-mobiliteit
Conjunctuur en baan-baan-mobiliteit
Conjunctuur en baan-baan-mobiliteit
Handboek meetmethoden voor effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid op persoonsniveau
Handboek meetmethoden voor effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid op persoonsniveau: een handvat voor beleidsmakers en onderzoekers voor het vaststellen van de (netto-)effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid242
De lange weg naar werk
De lange weg naar werk: beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden in de WW en de WWB
Trainen voor een baan
Trainen voor een baan: onderzoek naar de werkwijze Stam BV vergelijkingen en resultaten
Effect re-integratietrajecten op de uitgaven aan sociale zekerheid
Effect re-integratietrajecten op de uitgaven aan sociale zekerheid
Effectiviteit van re-integratie
Effectiviteit van re-integratie: onbenutte potenties van privatisering
De juiste klant op het juiste traject
De juiste klant op het juiste traject: een onderzoek naar de netto-effectiviteit van het Rotterdamse reïntegratiebeleid voor het ontwikkelen van klantprofielen
Evaluatie aanbesteding UWV 2001-2005
Evaluatie aanbesteding UWV 2001-2005
Verzekerd van een effectieve prikkel
Verzekerd van een effectieve prikkel: een verkennend onderzoek naar het effect van private uitvoering van de WGA
Effectieve reïntegratie in Rotterdam
Effectieve reïntegratie in Rotterdam
Buitenlandse ervaringen met aanbesteding van reïntegratie
Buitenlandse ervaringen met aanbesteding van reïntegratie
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de zorgsector
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de zorgsector: een inventarisatie en analyse van oorzaken en maatregelen
Searched for: author%3A%22Zwinkels%2C+W.%22
(1 - 20 of 26)

Pages