Searched for: author%3A%22Zoomer%2C+T.%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Dhondt, S. (author), Eekhout, I. (author), Kraan, K. (author), Goudswaard, A. (author), Zoomer, T. (author)
Frey en Osborne (2017) ontwikkelden een methode om de automatiseringskans van beroepen af te leiden uit de huidige taaksamenstelling van die beroepen. Daarmee voorspellen ze welke beroepen door technologie op termijn zullen groeien of verdwijnen. De vraag is wat de voorspellende waarde van de Frey en Osborne Index (FOI) is. Een vergelijking met...
article 2023
document
Confurius, D. (author), Zoomer, T. (author), Peijen, R. (author)
Skills informatie wordt vaak gebmikt om de overlap tussen beroepen op basis van vaardigheden ('skills') te duiden. Werkgevers rekruteren echter voornamelijk op basis van werkervaring en opleiding, terwijl een skillsgerichte benadering wellicht meer arbeidsmarkttransities mogelijk maakt. TNO onderzocht of meer kijken naar de vaardigheden de...
article 2023
document
Zoomer, T. (author), Hooftman, W.E. (author)
Veel werknemers vinden dat hun werk verandert. Maar welke taken veranderen er precies? Want zo kunnen we trends en mogelijke nieuwe arborisico’s herkennen. TNO zet ze op een rij. Vakmedianet
article 2022
document
van Gulijk, C. (author), van der Beek, D. (author), Zoomer, T. (author), Kwantes, J.H. (author)
public lecture 2022
document
van den Tooren, M. (author), Westbeek, E. (author), Zoomer, T. (author), van de Ven, H. (author), Geuskens, G. (author)
In this study, we investigate if there is a relationship between the extent to which platform workers in the Netherlands work via digital platforms and their quality of work and sustainable employability. For this, we use cross-sectional data from the Self-employed Labour Survey (in Dutch: ZEA) 2021 of TNO and CBS (N = 267). In general, we find...
article 2022
document
van Gulijk, C. (author), van der Beek, D. (author), Zoomer, T. (author), Kwantes, J.H. (author)
public lecture 2022
document
Zoomer, T. (author), van der Beek, D. (author), van Gulijk, C. (author), Kwantes, J.H. (author)
De vierde industriële revolutie heeft het domein van arbeidsveiligheid niet onberoerd gelaten. Geavanceerde data-gedreven technieken, zoals Predictive Based Safety, kunnen van grote waarde zijn in het voorkomen van arbeidsongevallen. Data-gedreven technieken kunnen echter ook op de werkvloer worden ingezet om management taken te automatiseren en...
article 2022
document
Wiezer, N. (author), Oude Hengel, K.M. (author), Zoomer, T. (author), Hooftman, W. (author)
public lecture 2021
document
Oude Hengel, K.M. (author), Hooftman, W. (author), van der Feltz, S. (author), Zoomer, T. (author), in der Maur, M. (author)
De COVID-19 pandemie veranderde het afgelopen jaar het leven van bijna iedere werkende in Nederland. Dit rapport beschrijft die veranderingen op basis van het NEA-COVID-19 onderzoek. In dit onderzoek zijn vier metingen uitgevoerd, namelijk eind 2019, medio 2020, eind 2020 en begin 2021. De laatste meting vond plaats in maart 2021 – ten tijde van...
report 2021
document
Oude Hengel, K.M. (author), Kathmann, K. (author), Bouwens, L. (author), Zoomer, T. (author), Hooftman, W. (author)
TNO en het CBS monitoren jaarlijks de arbeidssituatie van werkenden in Nederland door middel van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA is een jaarlijkse meting bij een nieuwe groep representatieve werknemers in Nederland. De NEA volgt veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van Nederlanders en de gevolgen ervan voor...
report 2021
document
Oude Hengel, K. (author), Bouwens, L. (author), Zoomer, T. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
TNO en het CBS monitoren jaarlijks de arbeidssituatie van werkenden in Nederland door middel van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA is een jaarlijkse meting bij een nieuwe groep representatieve werknemers in Nederland. De NEA volgt veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van Nederlanders en de gevolgen ervan voor...
report 2021
document
Oude Hengel, K. (author), Bouwens, L. (author), Zoomer, T. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
De COVID-19 pandemie veranderde in 2020 het werkende leven van nagenoeg iedere werkende in Nederland. Dit rapport beschrijft die veranderingen. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de 2e meting van het NEA-COVID-19 onderzoek dat in november 2020 – ten tijde van de tweede golf – is uitgevoerd onder werknemers die eind 2019 aan de...
report 2021
document
van den Heuvel, S.G. (author), Bouwens, L. (author), Rosenkrantz, N. (author), Zoomer, T. (author), Wiezer, N. (author)
Door technologische ontwikkelingen is het steeds gemakkelijker geworden om veel taken vanaf huis te doen. Dat heeft voor zowel werknemer als werkgever voordelen. Door de pandemie was het thuiswerken noodgedwongen, maar de verwachting is wel dat het deels thuiswerken zal blijven. Dat betekent dat ‘thuis’ een onderdeel wordt van de reguliere...
report 2021
document
Zoomer, T. (author), Bouwens, L. (author), van de Ven, H. (author), Beckers, D. (author), Hooftman, W. (author), Oude Hengel, K. (author)
Working from home during COVID-19: a descriptive study on the changes in working conditions and health. This study provides an overview of the changes in working conditions and health of home workers in the Netherlands between 2019 (pre COVID-19) and July 2020 (during the COVID-19 pandemic). Moreover, this descriptive study examined if these...
article 2021
document
Dhondt, S. (author), Eekhout, I. (author), Kraan, K, (author), Goudswaard, A. (author), Zoomer, T. (author)
Frey & Osborne (2013/17) developed a method to estimate the automation probability of occupations. With this method, they predict which occupations will grow and/or disappear in the long run. The question is how the predictive value of this method compares to two other methods: the Labouring Capacity Index (Pfeiffer & Suphan, 2015) and the MST...
report 2021
document
Zoomer, T. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Doel van dit onderzoek is het identificeren van risicogroepen op het gebied van mentale gezondheid onder werknemers tijdens de corona pandemie op basis van het NEA-COVID-19 cohort. Dit cohort betreft een steekproef van de Nederlandse werknemerspopulatie die in het najaar van 2019 in het kader van de reguliere NEA 2019 meting zijn bevraagd en die...
report 2021
document
Zoomer, T. (author), Hooftman, W. (author)
article 2021
document
Houtman, I. (author), Hooftman, W. (author), Oude Hengel, K. (author), Zoomer, T. (author)
public lecture 2021
document
van den Heuvel, S.G. (author), Zoomer, T. (author), de Vroome, E. (author)
Op grond van de vergelijking op vestigingsgrootte van diverse Arbo-kengetallen kunnen we concluderen dat de verschillen niet heel groot zijn. Wel zien we een groot verschil in het nemen van maatregelen. Grote vestigingen (met 100 of meer werknemers) nemen meer maatregelen om arbeidsrisico’s tegen te gaan. Tegelijkertijd is in deze vestigingen de...
report 2021
document
van den Heuvel, S. (author), Bouwens, L. (author), Eekhout, I. (author), Zoomer, T. (author), Hooftman, W. (author), Oude Hengel, K. (author)
The COVID-19 pandemic and associated measures immediately caused major changes in March 2020. There are signs that these changes have a negative effect on well-being. However, some studies contradict this, particularly those among the working population. The pandemic may actually turn out favorably for some groups, distorting the overall picture...
article 2021
Searched for: author%3A%22Zoomer%2C+T.%22
(1 - 20 of 25)

Pages