Searched for: author%3A%22Ybema%2C+J.F.%22
(61 - 80 of 112)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Stam, C. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Nijman, S. (author), Ybema, J.F. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Ybema, J.F. (author), Jans, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
article 2010
document
Steenbeek, R. (author), Giesen, F.B.M. (author), Ybema, J.F. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
OBJECTIVE: To determine the effect of health on working conditions and outcomes. METHODS: Data were collected in the longitudinal Study on Health at Work (n = 1597 employees), using multiple regression analyses and focusing on three groups of employees: 1) healthy, 2) chronic health complaints without a work handicap, and 3) chronic health...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Schaafsma, T. (author)
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van referentiegegevens voor de verzuimduur naar diagnose. Daarbij worden twee bronnen vergeleken: (1) gegevens van het Peilstation die zijn aangeleverd door getrainde bedrijfsartsen over een beperkt aantal verzuimgevallen; en (2) verzuimgegevens uit de registraties van arbodiensten over grote aantallen...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kompier, M. (author), Ybema, J.F. (author), Janssen, J. (author), Taris, T. (author)
Objectives: The aim of this study was to enhance (i) insight in the relationship between different types of employment contract and the quality of working life, health and well-being, and (ii) our causal understanding of these relationships by comparing employees whose contract type changes across time. Methods: Analyses were based on a two-year...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vermeulen, S.J. (author), Tamminga, S.J. (author), Schellart, A.J.M. (author), Ybema, J.F. (author), Anema, J.R. (author)
Background. In the past decade flexible labour market arrangements have emerged as a significant change in the European Union labour market. Studies suggest that these new types of labour arrangements may be linked to ill health, an increased risk for work disability, and inadequate vocational rehabilitation. Therefore, the objectives of this...
article 2009
document
Ybema, J.F. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author)
In een longitudinaal onderzoek onder 1.013 werknemers met drie jaarlijkse metingen is nagegaan of het gezondheidsbeleid van werkgevers invloed heeft op de toewijding van werknemers. Bovendien is nagegaan of gezondheidsbeleid bijdraagt aan autonomie, sociale steun (van leiding- gevende, van collega’s) en rechtvaardigheid in de organisatie ...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Jettinghoff, K. (author)
In een longitudinaal onderzoek met drie jaarlijkse metingen onder 1.245 werknemers is nagegaan hoe verzuimbeleid en verzuimcultuur van invloed zijn op verzuim en arbeidstevredenheid. Ook is nagegaan of er omgekeerde effecten zijn van verzuim en arbeidstevredenheid op verzuimbeleid en verzuimcultuur. In het onderzoek kwam naar voren dat een...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Geuskens, G. (author), Oude Hengel, K. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W. (author), Ybema, J.F. (author), van den Bossche, S. (author)
Op basis van iemands beroep is het mogelijk om een goede voorspelling te maken van toekomstig langdurig verzuim van werknemers. Beleid ter preventie van ziekteverzuim moet zich daarom ook richten op individuele beroepen.
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Vuuren, T. (author), Ybema, J.F. (author)
Employees who are absent for a prolonged period of time are expected to actively contribute to their own return to work. The present study examines how employers rate the employees' own initiative for return to work following longterm sickness absence and how this initiative affects successful return to work. In this study, a sample of 1294...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author)
A research on the influence of justice on work-related outcomes confirms that employees who experience ‘distributive injustice’ are more likely to develop burnout over time, whereas ‘procedural injustice’ leads to lower job satisfaction. The study was carried out over three years comprising more than 1,500 employees. In addition, the study found...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Piek, P. (author), van Vuuren, T. (author), Ybema, J.F. (author), Joling, C. (author), Huijs, J. (author)
In juli 2006 publiceerde de Raad voor Werk en Inkomen de Re-integratiemarktanalyse 2006: 'de route naar resultaat'. In het rapport zijn een aantal witte vlekken in de kennis over de re-integratiemarkt benoemd, onder meer de re-integratie van "zieke werknemers wier terugkeer in de eigen functie problematisch is. Ten behoeve van verder onderzoek...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Venema, A. (author), Stam, C. (author), Bloemhoff, A. (author), Ybema, J.F. (author), Schoots, W. (author)
De Monitor Arbeidsongevallen 2006 bevat gegevens over dodelijke en ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim in Nederland. De cijfers betreffen schattingen op basis van gegevens uit verschillende bronnen. In 2006 hebben naar schatting 213.000 arbeidsongevallen plaatsgevonden met letsel en verzuim als gevolg. Dit...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Joling, C.I. (author), Blatter, B.M. (author), Ybema, J.F. (author), Bongers, P.M. (author)
Objectives. This study investigated whether work dedication and job resources are longitudinally related to work-related musculoskeletal disorders and whether job resources buffer the impact of job demands on these disorders? Methods. Data were used from a longitudinal three-phase study (2004, 2005, 2006) on health at work among a sample of...
article 2008
document
TNO Arbeid (author), Ybema, J.F. (author), Hooftman, W. (author)
In de Arbobalans 2006 werd naast een algemeen overzicht van (ontwikkelingen in) de arbeidsomstandigheden ook een overzicht van de arbeidsomstandigheden in de verschillende beroepen gegeven. Hieruit is gebleken dat werknemers in beroepen met een hoge blootstelling aan arbeidsrisico's over het algemeen ook een hoog verzuim kennen. Het Ministerie...
report 2008
document
Joling, C.I. (author), Blatter, B.M. (author), Ybema, J.F. (author), Bongers, P.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Sixth International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculosketal Disorders (PREMUS) Boston, USA, 27-30 august 2007.
conference paper 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Ybema, J.F. (author), Stam, C.A. (author)
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Stam, C. (author), Ybema, J.F. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Schoots, W. (author)
In 2001 heeft het ministerie van SZW aan TNO Arbeid en Consument en Veiligheid opdracht gegeven de bestaande bronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee éénduidige en betrouwbare nationale kerncijfers vastgesteld kunnen worden. Deze cijfers moeten onder meer bedrijven en bedrijfstakken in staat stellen...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Jettinghof, K. (author), Bloemhoff, A. (author), Stam, C. (author), van Hooff, M. (author), Ybema, J.F. (author), Schoots, W. (author), Giesbertz, P. (author)
Deze Monitor Arbeidsongevallen bevat gegevens uit 2005 over dodelijke/ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Hoofdstuk 2 bevat een korte beschrijving van de Monitor, inclusief een korte toelichting op de overgang van een nieuwe bron voor arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Daarna worden de resultaten van de...
report 2007
Searched for: author%3A%22Ybema%2C+J.F.%22
(61 - 80 of 112)

Pages