Searched for: author%3A%22Ybema%2C+J.F.%22
(21 - 40 of 112)

Pages

document
Ybema, J.F. (author), Preenen, P. (author), Koppes, L. (author), de Vroome, E. (author), Leijten, F. (author)
In dit rapport vergelijken we de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en werknemers in loondienst in Nederland. Dit doen we op basis van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2012 (Ybema et al., 2013) en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2012 (Koppes et al., 2013). Enerzijds hebben...
report 2013
document
de Wind, A. (author), Geuskens, G.A. (author), Reeuwijk, K.G. (author), Westerman, M.J. (author), Ybema, J.F. (author), Burdorf, A. (author), Bongers, P.M. (author), van der Beek, A.J. (author)
article 2013
document
van den Heuvel, S. (author), Ybema, J.F (author), Leijten, F. (author), de Wind, A. (author)
In deze notitie richten we ons op voorspellers van duurzame inzetbaarheid, waarbij we gebruik maken van de resultaten van de eerste twee metingen van STREAM en van een interviewstudie bij deelnemers aan STREAM. Meer specifiek gaan we na hoe personen met gezondheidsproblemen toch productief kunnen blijven en hoe verzuim voorkomen kan worden....
report 2013
document
Geuskens, G.A. (author), Ybema, J.F. (author), van den Heuvel, S.G. (author), de Wind, A. (author), Leijten, M.S. (author), Joling, C.I. (author), van Blatter, B.M. (author), Burdorf, A. (author), van der Beek, A.J. (author), Bongers, P.M. (author)
The objective of the Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation (STREAM) is to acquire knowledge on determinants of healthy and productive work participation among persons aged 45–64 years. A research framework was developed with main outcomes of productivity and transitions in employment (eg, leaving the workforce, entering the...
article 2013
document
de Wind, A. (author), Geuskens, G.A. (author), Ybema, J.F. (author), Blatter, B.M. (author), Burdorf, A. (author), Bongers, P.M. (author), van der Beek, A.J. (author)
Objectives The aim of this study was to investigate the relative contribution of health, job characteristics, skills and knowledge, social factors, and financial factors to the transition from work to early retirement. Methods Employees aged 59–63 years (N=2317) were selected from the Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation ...
article 2013
document
van der Heuvel, S.G. (author), van de Vijfeijke, H. (author), Leijten, F.R.M. (author), Ybema, J.F. (author), Robroek, S.J.W. (author), van der Beek, A.J. (author), Burdorf, A. (author), Taris, T.W. (author)
Objective This study examines whether mental and physical health among older employees relate to work ability and whether coping styles moderate the effects of health. Methods A one-year longitudinal study was conducted among 8842 employees aged 45–64 years from the Study on Transitions in Employment, Ability, and Motivation (STREAM). Online...
article 2013
document
van den Heuvel, S. (author), Ybema, J.F. (author), Geuskens, G. (author), de Wind, A. (author), Leijten, F. (author)
report 2013
document
Ybema, J.F. (author), van der Torre, W. (author), de Vroome, E. (author), van den Bossche, S. (author), Lautenbach, H. (author), Banning, R. (author), Dirven, H.J. (author)
Adviseurs, ict’ers, bouwvakkers en andere zelfstandigen zonder personeel die eigen arbeid of diensten aanbieden, zijn vooral vanwege de uitdaging aan de slag gegaan als zelfstandige. Ook willen deze zogenaamde ‘nieuwe’ zzp’ers vaak zelf hun werktijden kunnen bepalen. Hun tevredenheid daarover is groot. Dit zijn enkele eerste resultaten van de...
report 2013
document
Leijten, F. (author), van den Heuvel, S. (author), Geuskens, G. (author), Ybema, J.F. (author), de Wind, A. (author), Burdorf, A. (author), Robroek, S. (author)
Purpose The goal of this qualitative study was to gain insight into how older employees remain productive at work in spite of health problems. Methods Twenty-six semi-structured telephone interviews were conducted with older employees, 46-63 years of age, who reported a poor health in the Study on Transitions in Employment, Ability, and...
article 2013
document
Venema, A. (author), den Besten, H. (author), van den Klauw, M. (author), Ybema, J.F. (author)
De brochure ‘Arbeidsongevallen in Nederland 2011’ kijkt terug op 10 jaar monitoring van arbeidsongevallen. De brochure bevat een beknopt overzicht van de cijfers over arbeidsongevallen in Nederland in 2011 en de afgelopen tien jaar. Het gaat om aantallen en trends, risicogroepen, werkkenmerken, toedracht en gevolgen. Vanaf 2002 heeft TNO ieder...
other 2013
document
Geuskens, G.A. (author), Hengel, K.M.O. (author), Koppes, L.L.J. (author), Ybema, J.F. (author)
OBJECTIVE: To identify predictors of the willingness and ability of older workers to continue working until the age of 65. METHODS: In this longitudinal study, 4937 employees aged 45 to 63 years included in the Netherlands Working Conditions Cohort Study were studied. Logistic regression analyses were applied. RESULTS: Employees who experienced...
article 2012
document
van der Klauw, M. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Stam, C. (author), Ybema, J.F. (author), Nijman, S. (author), Venema, A. (author)
report 2012
document
Ybema, J.F. (author), Geuskens, G. (author), van den Heuvel, S. (author), de Wind, A. (author), Leijten, F. (author)
report 2012
document
Hooftman, W. (author), van Zwieten, M. (author), Ybema, J.F. (author), van den Bossche, S. (author)
report 2012
document
van den Bossche, S. (author), van der Klauw, M. (author), Ybema, J.F. (author), de Vroome, E. (author), Venema, A. (author)
Het aantal gevallen van agressie op de Nederlandse werkvloer is sinds 2007 nagenoeg stabiel. Er is een stabiele trend voor agressie door klanten, leerlingen, passagiers, patiënten en een heel licht dalende trend voor agressie door collega’s of leidinggevenden. Dit blijkt uit de cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Trend...
report 2012
document
Sanders, J. (author), van Wijk, E. (author), Boneschansker, O. (author), Ybema, J.F. (author)
Langer doorwerken vormt een belangrijke uitdaging voor laagopgeleide 45-plussers. Verandering van baan is daarbij een zinvolle, soms zelfs noodzakelijke, strategie. Vrijwillige externe mobiliteit is echter onder laagopgeleide 45-plussers zeldzaam. In deze bijdrage staat de vraag centraal of de versterking van vertrouwen in eigen kunnen (self...
article 2012
document
Ybema, J.F. (author)
public lecture 2012
document
Bal, P.M. (author), de Lange, A.H. (author), Ybema, J.F. (author), Jansen, P.G. (author), van der Velde, M.E. (author)
The current study investigated the moderating roles of age and trust in the relation of procedural justice with turnover. It was expected that the relation between procedural justice and turnover was weaker for older workers and those with high prior trust in their leader. Older workers are better at regulating their emotions, and focus more on...
article 2011
document
Ybema, J.F. (author)
De arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer zal uiteraard veranderen. Werknemers zullen hun eisen bij moeten stellen. Werkgevers ook. Demotie, bijvoorbeeld het verlagen van salaris, komt nog amper voor. In Scandinavische landen functioneren dergelijke systemen wel. Ik vind overigens wel dat rechtvaardigheid daarbij van belang is. Beloning...
bookPart 2011
document
Ybema, J.F. (author), Geuskens, G. (author)
bookPart 2011
Searched for: author%3A%22Ybema%2C+J.F.%22
(21 - 40 of 112)

Pages