Searched for: author%3A%22Wortel%2C+E.%22
(1 - 20 of 35)

Pages

document
de Vries, S. (author), Nauta, A. (author), Wortel, E. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
article 2004
document
de Vries, S. (author), Nauta, A. (author), Wortel, E. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
article 2004
document
Willemsen, M. (author), Wortel, E. (author)
Dit elfde hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden' en gaat over het belang van het meten van medewerkerstevredenheid. In het INK-managementmodel wordt het belang van de waardering door medewerkers...
bookPart 2003
document
Wortel, E. (author), de Vries, S. (author)
Dit eerste hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' is een inleidend hoofdstuk. Eerst wordt Human Resource Management (HRM) in het algemeen behandeld. De doelstellingen en kernidee├źn van HRM, de verschillende HRM-velden en de plaats van HRM in het INK-managementmodel...
bookPart 2003
document
de Vries, S. (author), Nauta, A. (author), Wortel, E. (author)
Dit zeventiende en laatste hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 6 'Van rode draden naar conclusies'. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op vijf thema's die als een soort rode draad door de verschillende hoofdstukken lopen. Dit zijn: de...
bookPart 2003
document
de Vries, S. (author), Wortel, E. (author), Nauta, A. (author), TNO Arbeid (author)
Human Resource Management (HRM) probeert een balans te bereiken tussen organisatiebelangen en belangen van medewerkers. Een goed ontwikkeld HRM leidt tot goede organisatieresultaten. Daarom is het een belangrijk managementinstrument voor zowel HR-adviseurs als lijnmanagers. In dit boek wordt van de belangrijkste HRM-instrumenten aangegeven wat...
book 2003
document
Wortel, E. (author), Nauta, A. (author), Willemsen, M. (author)
In het artikel "Zoeken naar intrinsieke motivatie" in de Gids voor personeelsmanagement legt Rob Vinke uit wat intrinsieke motivatie is. Verschillende medewerkers van TNO Arbeid hebben een aantal praktijkvoorbeelden op dit terrein op een rijtje gezet. Deze voorbeelden laten zien hoe HRM-activiteiten de motivatie van personeelsleden kunnen verhogen.
article 2002
document
Miedema, M.C. (author), Delleman, N.J. (author), van der Grinten, M.P. (author), Heus, R. (author), Punte, P.A.J. (author), van Rhijn, J.W. (author), Urlings, I.J.M. (author), Wortel, E. (author), TNO Arbeid (author)
report 1999
document
Heus, R. (author), van Rhijn, J.W. (author), Wortel, E. (author), TNO Arbeid (author)
report 1999
document
van der Grinten, M.P. (author), Miedema, M.C. (author), Punte, P.A.J. (author), Wortel, E. (author), TNO Arbeid (author)
report 1999
document
Wortel, E. (author)
De concurrentiekracht van ondernemingen is steeds meer afhankelijk van de inzet van het personeel. Deze inzet kan op haar beurt bevorderd worden door een optimalisering van de fysieke werkomgeving. Hierbij gaat het om het zo goed mogelijk op elkaar afstemmen van de elementen mens, (arbeids)organisatie en technologie. In het onderhavige artikel...
article 1998
document
Wortel, E. (author), de Vries, H. (author), de Geus, G.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
A 1-year community campaign was carried out in The Netherlands to reduce home-related injuries of preschool-aged children by 20%. Because health education directed at parents of preschool-aged children was a main instrument in this campaign, several guidelines on behalf of effective health education were considered in campaign development. The...
article 1996
document
Wortel, E. (author), de Geus, G.H. (author), Kok, G. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Home-related injuries are a major threat to pre-school children in the western world. In this study the behavioral determinants of 18 parental safety measures were assessed. To select behavioral determinants, the Attitude-Social influence-Self-efficacy/barriers model was used with the inclusion of variables from the Health Belief Model and the...
article 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Delleman, N.J. (author), Wortel, E. (author)
In deze brochure staat het verminderen van de lichamelijke belasting van werknemers, die werkzaam zijn in de metaal- en elektrotechnische industrie, centraal. In de brochure wordt een aanpak aangereikt om arbeidsgebonden klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat (het stelsel van spieren, botten, banden en gewrichten) op bedrijfsniveau...
other 1995
document
Wortel, E. (author), de Geus, G.H. (author), Kok, G. (author), van Woerkum, C. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Safety education directed at parents of pre-school children may be an important tool in reducing injuries of pre-school children at home. However, many studies on educational programmes directed at parents have shown little evidence of success in terms of changes in parental safety behaviour and childhood injuries. These programmes may have been...
article 1994
document
Lourijsen, E. (author), Wortel, E. (author)
Werkgevers kunnen door gezondheidsbevorderende activiteiten op het werk een bijdrage leveren aan de gezondheid van werkenden. Dit artikel gaat in op het gedrag, in het bijzonder de leefstijl, van werkenden, te weten: lichaamsbeweging, roken, voeding en alcoholgebruik. Na een beschrijving van de omvang van de problematiek en de invloed ervan op...
article 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Wortel, E. (author)
doctoral thesis 1994
document
Boshuizen, H.C. (author), Schaapveld, K. (author), Wortel, E. (author), Venema, A. (author)
bookPart 1993
document
Wortel, E. (author), Vink, P. (author), Urlings, I.J.M. (author)
Het verbeteren van arbeidsomstandigheden in een branche met veel kleine bedrijven is een moeilijke zaak, omdat deze bedrijven moeilijk te benaderen zijn en het effect van advisering gering is. Dit artikel beschrijft een plan van het NIPG-TNO in samenwerking met de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (STIGAS) waarbij bedrijven in de...
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Wortel, E. (author), Dekker, J.T.M. (author), Droog, M.J.E.J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een deelproject uit het meerjarenprogramma, dat tot doel had ondernemers en werknemers uit de glastuinbouw te adviseren via bedrijfsbezoeken. Deze advisering was erop gericht de lichamelijke belasting in het werk te verminderen. De doelstellingen van het project zijn ten eerste het ontwikkelen van een...
book 1993
Searched for: author%3A%22Wortel%2C+E.%22
(1 - 20 of 35)

Pages