Searched for: author%3A%22Wilmink%2C+I.R.%22
(21 - 40 of 61)

Pages

document
Immers, L.H. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author)
Het is van belang om het verkeersmanagementproces zo goed mogelijk te doorgronden en op basis van het begrip van dit proces sturingsprincipes te traceren en uit te werken die toegepast kunnen worden bij het (beter) managen van verkeer in een (wegen)netwerk. Eén van de manieren om een beter inzicht te krijgen in het verkeersmanagementproces is...
conference paper 2013
document
Wilmink, I.R. (author), van den Haak, P. (author), Woldeab, Z. (author), Vreeswijk, J. (author)
This paper describes the results of the verification and validation of the ecoStrategic Model, which was developed, implemented and tested in the eCoMove project. The model uses real-time and historical traffic information to determine the current, predicted and desired state of traffic in a network. The model was implemented for the city of...
conference paper 2013
document
Taale, H. (author), Immers, L.H. (author), Wilmink, I.R. (author)
Het is van belang om het verkeersmanagementproces zo goed mogelijk te doorgronden en op basis van het begrip van dit proces sturingsprincipes te traceren en uit te werken die toegepast kunnen worden bij het (beter) managen van verkeer in een (wegen)netwerk. Eén van de manieren om meer inzicht in de processen te krijgen is een vergelijking met...
conference paper 2013
document
Turksma, S. (author), Vreeswijk, J. (author), van Koningsbruggen, P. (author), Bresser, C. (author), Wilmink, I.R. (author), van Katwijk, R.T. (author), van Waes, F. (author)
In het Europese project eCoMove werken 32 partners uit tien landen aan slimme, coöperatieve oplossingen om het verkeer energiezuiniger te maken. Welk concept hanteren de partners? En welke concrete applicaties hebben de eCoMove-partners inmiddels ontwikkeld
article 2013
document
de Goede, M. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Wilmink, I.R. (author), Taale, H. (author)
Er is een continue behoefte aan transport, maar de capaciteit van het wegennet is beperkt en verkeer brengt risico’s met zich mee. Verkeersmanagement is er op gericht om verplaatsingen van personen en goederen zodanig te verdelen over plaats, tijd en locatie, dat de behoefte aan verplaatsing met zomin mogelijk oponthoud en de grootst mogelijke...
report 2013
document
Immers, B. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author), van Katwijk, R.T. (author), Schuurman, H. (author), Hoogendoorn, S. (author), Wilmink, A. (author)
In The Netherlands traffic management is being considered a serious policy option to deal with traffic congestion and its negative impact on safety, economy and livability. Building new roads is often not feasible due to a lack of space, environmental and funding issues. Also, pricing is not an option for the next couple of years due to...
report 2013
document
Immers, B. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author)
TrafficQuest ziet het als een van haar opgaven om het verkeersmanagementproces zo goed mogelijk te doorgronden en op basis van het begrip van het proces sturingsprincipes te traceren en uit te werken die toegepast kunnen worden bij het (beter) managen van verkeer in een wegennetwerk. Eén van de manieren om meer inzicht in de processen te krijgen...
report 2013
document
Wilmink, I.R. (author), van den Haak, P. (author), Chen, Y. (author), Mathias, P. (author), Vreeswijk, J. (author)
This paper presents the eco-Strategic Model (eStraM), one of the core technologies being developed within the eCoMove project (EU 7th Framework). eCoMove aims to tackle the problem of energy efficiency in road transport by applying the latest vehicle-to-infrastructure and vehicle-to-vehicle communication technologies, to create an integrated...
conference paper 2012
document
Hoogendoorn, S. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author), Bertini, R.L. (author), van Katwijk, R.T. (author), Immers, B. (author), Schuurman, H. (author)
In just a few years, traffic management has been transformed from an everyday, passive task for the highway authority to an important policy instrument. This transformation is not without reason. Traffic management has improved the safety and operations on our roadways, while it is relatively inexpensive, flexible and rapidly deployable....
report 2012
document
de Goede, M. (author), Wilmink, I.R. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Taale, H. (author)
public lecture 2012
document
Jonkers, E. (author), Wilmink, I.R. (author), Stoelhorst, H. (author), Schreuder, M. (author), Polderdijk, S. (author)
In the past few years, field trials with dynamic speed limits have been carried out on the Dutch freeway network. This paper discusses the tests at one of the field trial locations. On this location two test were carried out; the speed limit was lowered when there were congestion problems and during heavy rain. The field trial lasted for six...
conference paper 2011
document
Immers, L.H. (author), van Katwijk, R.T. (author), Wilmink, I.R. (author), Taale, H. (author)
TrafficQuest (het Expertisecentrum Verkeersmanagement) is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat DVS, TNO en de TU Delft, met als doel het bundelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over verkeersmanagement. Eén van de taken van TrafficQuest is bijhouden van de stand van zaken van en de ontwikkelingen binnen verkeersmanagement. Om...
conference paper 2011
document
Stoelhorst, H. (author), Schrueder, M. (author), Polderdijk, S. (author), Wilmink, I.R. (author), Jonkers, E. (author)
A comprehensive programme of field trials with several new applications of dynamic (or variable) speed limits on motorways was carried out in The Netherlands in the years 2009- 2010. The objective of the programme was to gain more insight into the impact of dynamic, tailor made speed limits on various policy goals. Innovative solutions were...
conference paper 2011
document
Wilmink, I.R. (author), Schreuder, M. (author)
Deze bijdrage beschrijft de kwantitatieve effecten (rijgedrag, doorstroming, veiligheid, milieu en acceptatie) van de Dynamax-proeven. Op de A1, A12 en A58 DYNAmische MAXimumsnelheids-limieten getest, en is op basis van een uitgebreide set meetdata (AID loggings, lus- en cameradata, weersgegevens, concentraties PM10 en NO2 en geluidsniveaus)...
conference paper 2011
document
Hoogendoorn, S. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author), Immers, L.H. (author)
TrafficQuest (het Expertisecentrum Verkeersmanagement) is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat DVS, TNO en de TU Delft, met als doel het bundelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over verkeersmanagement. De afgelopen tijd heeft TrafficQuest kritisch nagedacht over de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de...
conference paper 2011
document
Hoogendoorn, S. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author), vaan Katwijk, R.T. (author), Immers, B. (author), Schuurman, H. (author)
In de afgelopen decennia heeft het mobiliteitsvraagstuk zich ontwikkeld tot een hardnekkig probleem. De sterke toename van de vraag naar mobiliteit (en capaciteit) van de laatste jaren komt voor een groot deel voor rekening van het personenauto- en vrachtwagenverkeer. De combinatie van autonome groei van het autogebruik en een sterke groei van...
report 2011
document
Hoogendoorn, S. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author), van Katwijk, R.T. (author), Immers, B. (author), Schuurman, H. (author)
Verkeersmanagement is in enkele jaren tijd uitgegroeid van ‘een taak erbij’ voor de wegbeheerder tot een belangrijk beleidsinstrument. Dat is niet zonder reden. Verkeersmanagement heeft de doorstroming en veiligheid op de weg verbeterd, terwijl het toch relatief goedkoop, snel inzetbaar en flexibel is. Verkeerskundigen zijn er bovendien van...
report 2011
document
Wilmink, I.R. (author)
TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen....
report 2011
document
Wilmink, I.R. (author), Immers, L.H. (author), Schuurman, H. (author)
Deze bijdrage geeft een kort overzicht van coöperatieve systemen die (nu dan wel op termijn) ingezet kunnen worden om specifieke (Nederlandse) problemen op te lossen – problemen waar beleidsmakers en wegbeheerders mee worstelen (doorstroming, veiligheid, milieu), maar ook de ergernissen waarmee weggebruikers kampen.
conference paper 2011
document
Benmimoun, A. (author), Benmimoun, M. (author), Regan, M.A. (author), van Noort, M. (author), Wilmink, I.R. (author)
This paper discusses the challenges in analysing the data from the large scale field operational test (FOT) to be conducted within the EC euroFOT project. The euroFOT project aims to investigate the impacts of advanced driver assistance systems (ADAS) and to encourage their deployment. Started within the EC‟s seventh framework programme, the...
conference paper 2010
Searched for: author%3A%22Wilmink%2C+I.R.%22
(21 - 40 of 61)

Pages