Searched for: author%3A%22Willems%2C+M.P.J.%22
(1 - 9 of 9)
document
van Bree, M.W. (author), Speijer, F. (author), Suurs, R.A.A. (author), Willems, M.P.J. (author)
De regie voor het ontwikkelen, ondersteunen en richting geven aan innovatieprocessen ligt steeds meer bij partijen die op regionaal niveau hun krachten bundelen. Ingegeven door een meer missiegedreven aanpak in het innovatiebeleid, gaat de aandacht daarbij in toenemende mate uit naar gezamenlijke innovatieprocessen in regionale innovatie...
report 2021
document
van Bree, M.W. (author), Speijer, F. (author), Suurs, R.A.A. (author), Willems, M.P.J. (author)
report 2021
document
van Bree, M.W. (author), Speijer, F. (author), Suurs, R.A.A. (author), Willems, M.P.J. (author)
report 2020
document
Geerdink, T.R.A. (author), Bruss, C.V. (author), Willems, M.P.J. (author), van Meerwijk, A. (author), de Boer, S. (author)
In 2006, public and private parties parties (municipality of Ameland, GasTerra, NAM, Eneco) agreed to jointly and individually invest in projects to contribute to the energy transition of Ameland and to stimulate sustainable economic growth and social entrepreneurship with the formalization of convenant Duurzaam Ameland. Between 2006 and 2018...
report 2020
document
Sluijsmans, G. (author), Vonk, T. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Hogema, J.H. (author), Willems, M.P.J. (author), van Kranenburg-Bruinsma, K.J. (author), Malone, K.M. (author), Hof, T. (author)
In 2013 hebben de ministers van Duitsland, Oostenrijk en Nederland een MoU ondertekend om op de corridor Rotterdam – Frankfurt – Wenen een begin te maken met de realisatie van coöperatieve diensten. Het doel van het project is om zodanige ervaring met de uitrol van coöperatieve diensten op te doen, dat het inzichten geeft voor het verdere beleid...
report 2014
document
Idema, R. (author), de Koning, N.M. (author), Willems, M.P.J. (author), de Geus, A. (author), Sloterdijk, S. (author)
book 2014
document
Willems, M.P.J. (author), Bakker, S. (author)
De weg naar schonere productiemethoden is geplaveid met termen uit de wielerwereld. Veelvuldig wordt bijvoorbeeld gesproken over het belang van koplopers. Door hun nek uit te steken laten zijn aan peloton en achterblijvers zien wat er mogelijk is. Het wielrennen leer ons echter ook dat de kolopers van het eerste uur zelden als eerste de finish...
article 2012
document
Suurs, R.A.A. (author), van de Lindt, M.C. (author), Willems, M.P.J. (author)
Het instructiehandboek Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma’s en Innovatiesystemen bevat een instructie voor het opzetten en uitvoeren van Reflectieve Monitoring op basis van de Innovatie Systeem Analyse (ISA). Deze methodiek is speciaal ontwikkeld voor het monitoren van innovatieprogramma’s van overheden die beogen over een lange...
report 2011
document
Willems, M.P.J. (author), van der Vlies, J. (author)
article 2008
Searched for: author%3A%22Willems%2C+M.P.J.%22
(1 - 9 of 9)