Searched for: author%3A%22Willems%2C+J.H.B.M.%22
(1 - 20 of 26)

Pages

document
Willems, J.H.B.M. (author), Koten, J.W. (author), Croon, N.H.T. (author)
Dit onderdeel van het Handboek Arbeid en Belastbaarheid biedt een historisch overzicht van de ontwikkelingen rond de structurering van het Nederlandse arbeidsomstandighedenbeleid. Aandacht wordt besteed aan de industrialisatie in Nederland, aanzetten tot arbobeleid en sociale zekerheid, de ontwikkeling van het Nederlandse sociaal...
bookPart 2009
document
TNO Arbeid (author), de Boer, W.E.L. (author), van Deynen, R.L.M. (author), Hofstee, W.K.B. (author), Kroneman, H. (author), Mulders, H.P.G. (author), Nijhuis, F.J.N. (author), Willems, J.H.B.M. (author)
De projectgroep Innovatie van Sociaal-Medische Beoordeling van Arbeidsvermogen (SMBA) beveelt haar eindverslag graag in de aandacht aan van iedere betrokkene bij dit onderwerp: De onderzoekers, gedurende het project de primaire gesprekspartners van de projectgroep, die aan geleverde ontwerpen voor innovatie verder gestalte zullen moeten geven,...
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Boer, W.E.L. (author), Donceel, P. (author), Brage, S. (author), Rus, M. (author), Willems, J.H.B.M. (author)
Background. Decisions on disability pensions are based, among others, on medical reports. The way these medical assessments are performed is largely unclear. The aim of the study was to determine which grounds are used by social insurance physicians (SIPs) in these assessments and to determine if the identification of these grounds can help...
article 2008
document
de Boer, W.E.L. (author), Besseling, J.J.M. (author), Willems, J.H.B.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2007
document
de Raad, J. (author), Nijhuis, F.J.N. (author), Willems, J.H.B.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In 1998, the Royal Netherlands Army introduced a new examination system (abbreviated as BMEKL), which was based on the "workload-capability" model, to replace the old system (abbreviated as PULHEEMS), which focused on diagnosis and was based solely on the detection of diseases and infirmities. To discern differences under operational conditions...
article 2005
document
Willems, J.H.B.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Various symptoms can arise during a stay in high altitude areas (above 2500 m), such as tissue hypoxia and in particular pulmonary and brain oedema. Patients with existing health problems can expect to develop more complaints or more severe complaints at an earlier stage. For a number of these patients a stay in high altitude areas should be...
article 2004
document
Willems, J.H.B.M. (author), Kroneman, H. (author)
Sinds de WAO in 1967 werd ingevoerd, is deze wet regelmatig onderhevig geweest aan bijstellingen en ingrepen die tot doel hadden het almaar stijgende aantal WAO'ers te beperken. Ook dit jaar staat een ingrijpende verandering van de WAO voor de deur. Het zich steeds weer moeten aanpassen aan veranderingen in wet- en regelgeving stelt hoge eisen...
article 2003
document
Willems, J.H.B.M. (author)
The Health Council of the Netherlands has published its advisory report on Repetitive Strain Injury (RSI). The report provides clear information on the state of this syndrome, including the definition of the problem, the epidemiology, various hypothetical pathophysiological mechanisms, occupational and personal risk factors, and possible methods...
article 2002
document
Willems, J.H.B.M. (author)
Sociaal geneeskundigen vervullen een belangrijke rol op het grensvlak van curatief werkende artsen en niet-medici zoals arbeidshygiënisten en psychologen. Zij nemen een geheel eigen plaats in in het veld van arbeid en gezondheid. Het College voor Sociale Geneeskunde heeft ter verhoging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening initiatieven...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), Willems, J.H.B.M. (author)
Dit rapport over de professionalisering van de verzekeringsgeneeskundigen is gericht op de uitvoering van twee onderzoeksopdrachten: (1) schets de inhoud van de huidige opleiding tot verzekeringsarts, analyseer hoe de kwaliteit van de opleiding zich verhoudt met de gestelde functie-eisen en geef aan op welke punten de opleiding moet worden...
book 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Willems, J.H.B.M. (author)
Een onderzoek in 1996 naar ervaringen van verzekerings- en bedrijfsartsen met de privatisering van de Ziektewet werd eind 1997 herhaald (zie artikel "Privatisering van de Ziektewet" in Sociaal Maandblad nr. 10 1997). De enquête werd door 610 bedrijfsartsen en 338 verzekeringsartsen ingevuld. De resultaten laten zien dat over het algemeen...
article 1998
document
Willems, J.H.B.M. (author)
De medische inbreng in het keuringsregime kan worden verbeterd, maar hoeft niet ten principale te veranderen. Te veronderstellen dat het politieke vraagstuk van onredelijk uitwerkende WAO-regels - arbeidsongeschikten die kansloos zijn op de arbeidsmarkt worden (gedeeltelijk) goedgekeurd - via medicalisering kan worden opgelost, is een onjuiste...
article 1995
document
Willems, J.H.B.M. (author)
In april vorig jaar stelde de President van de Rechtbank in Breda een werkneemster in het gelijk die een algeheel rookverbod op haar werkplek eiste. Opmerkelijk, omdat hij daarmee een voorschot nam op de formele wetgeving rond gezondheidsrisico's op het werk. Goed nieuws voor de werknemers die in de toekomst een rookvrije plek bij de werkgever...
article 1995
document
Ekkers, C.L. (author), Willems, J.H.B.M. (author)
article 1993
document
Willems, J.H.B.M. (author)
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Draaisma, D. (author), de Winter, C.R. (author), Dam, J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Willems, J.H.B.M. (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten van het tweede deel van een onderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van bedrijfsgezondheidszorg (BGZ), vanuit het gezichtspunt van de afnemers van bedrijfsgezondheidszorg ; werknemers zelf, hun vertegenwoordigers (ondernemingsraden en VGW-commissies), personeelsafdelingen, het bedrijfskader en directies...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Willems, J.H.B.M. (author)
De inaugurele rede vangt aan met een stand van zaken van de sociale verzekeringsgeneeskunde, gevolgd door historische beschouwingen. Daarbij wordt ook de wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid behandeld en de instrumenten, waarvan de verzekeringsgeneeskundige zich kan bedienen, zoals controle en preventie. Tot slot schetst de nieuwe...
public lecture 1993
document
Willems, J.H.B.M. (author)
De brede maatschappelijke en politieke discussie over het beroep op de arbeidsongeschiktheidswetten heeft uiteindelijk geleid tot nieuwe (voorgenomen) wetgeving. In het kort worden de volgende wetsvoorstellen en wetten samengevat: De Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume, De Wet terugdringing ziekteverzuim, De Wet Terugdringing Beroep...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), van Putten, D.J. (author), Draaisma, D. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Smulders, P.G.W. (author), Willems, J.H.B.M. (author)
Verslag van een vragenlijstonderzoek onder alle bedrijfsgezondheidsdiensten (BGD'en) in Nederland. Doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de bedrijfsgezondheidszorg gedurende 1991. Het gaat daarbij in het bijzonder om de (toename van) aantallen verzorgde werknemers, de bedrijfstakken waarin zij werkzaam zijn en de...
report 1992
document
Willems, J.H.B.M. (author), Smulders, P.G.W. (author)
De laatste jaren is in toenemende mate belangstelling ontstaan voor de 'vergrijzingsproblematiek'. Ook de gezondheidkundige consequenties van een ouder wordend Nederland krijgen veel aandacht. Van overheidszijde wordt gesteld dat veroudering gepaard moet gaan met gericht beleid. Enerzijds ter preventie van te verwachten gezondheidsproblemen,...
article 1991
Searched for: author%3A%22Willems%2C+J.H.B.M.%22
(1 - 20 of 26)

Pages