Searched for: author%3A%22Wildeman%2C+I.%22
(1 - 17 of 17)
document
Vink, R.M. (author), Bartelink, C. (author), Wildeman, I. (author), Paulo, R. (author), van der Ploeg, M. (author), Straver, M. (author)
Professionals die werken met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen dit zelf ook hebben meegemaakt. Waarschijnlijk zijn deze professionals zelfs oververtegenwoordigd in de sector, blijkt uit de literatuur. Dit gegeven roept de vraag op hoe daar in de praktijk mee om te gaan. Met dit onderzoek, gesubsidieerd door ZonMw,...
report 2023
document
Wezenberg, M. (author), Wildeman, I. (author), Pannebakker, F. (author), Klein Velderman, M. (author)
Jaarlijks gaan in veel gezinnen ouders uit elkaar. Na een scheiding komt het ouderschap vaak onder druk te staan. Kinderen profiteren van een coöperatieve relatie tussen ouders, maar door spanning en conflict tussen die ouders is dat niet altijd mogelijk. Voor deze ouders kan parallel ouderschap een uitkomst bieden. Daarbij functioneren de...
article 2022
document
Speelman, L. (author), Matti, L.I. (author), Visser, J. (author), Mook, L. (author), Vink, R.M. (author), Stam, J. (author), Wildeman, I. (author), Reeskamp. T., (author), van Sint Fiet, A. (author), Griede, E. (author), Kühlman, L. (author), Soydas, S. (author)
report 2022
document
Huurman, A.D. (author), Wildeman, I. (author), Pannebakker, F. (author), Klein Velderman, M. (author)
Conflicten tussen ouders kunnen schadelijke gevolgen hebben voor kinderen, zoals gedragsproblemen, slaapproblemen en slechte schoolprestaties. De manier waarop conflicten tussen ouders benaderd worden lijkt hierin een belangrijke rol te spelen. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen destructieve en constructieve conflicthantering. Bij...
article 2022
document
van Zoonen, R. (author), van Dommelen, P. (author), Beek, D. (author), Wildeman, I. (author), Verkerk, P. (author), Schönbeck, Y. (author)
Aims The Dutch Development Instrument (DDI) measures child development with milestones. Videos were developed that allow caregivers to assess these developmental milestones for their child before they go to youth health care (YHC). By involving caregivers in their child's development, they are likely to be better prepared for the visit. The aim...
conference paper 2022
document
Wezenberg, M. (author), Wildeman, I. (author), Klein Velderman, M. (author), Pannebakker, F.D. (author)
public lecture 2022
document
Wildeman, I. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Pannebakker, F.D. (author), Klein Velderman, M. (author)
public lecture 2022
document
van Dommelen, P. (author), Beek, D. (author), van Zoonen, R. (author), Wildeman, I. (author), Verkerk, P.H. (author), Schönbeck, Y. (author)
Inleiding: Korte filmpjes van de Van Wiechenkenmerken zijn ontwikkeld, zodat ouders deze kenmerken met hun kind kunnen uitvoeren. Door ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en het ontwikkelingsonderzoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) komen ze beter voorbereid op het consult en zijn ze tijdens het consult meer...
article 2022
document
van der Pal, S.M. (author), Wildeman, I. (author), Otten, W. (author)
Uit de laatste borstvoedingspeiling blijkt dat het advies om pasgeborenen ten minste zes maanden borstvoeding te geven niet altijd opgevolgd wordt. Op basis van diverse inzichten zijn tien ontwerpelementen ontwikkeld met adviezen voor de informatievoorziening over borstvoeding, zoals het aansluiten bij verwachtingen, borstvoedingswensen, de...
article 2021
document
van der Pal, S. (author), Otten, W. (author), Wildeman, I. (author), Rijnders, M. (author)
Dit is een blog artikel. https://bernardvanleer.org/blog/10-design-elements-help-women-to-make-informed-breastfeeding-decisions/
article 2021
document
Wildeman, I. (author), Klein Velderman, M. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
Schoolsluitingen hebben grote impact op werkende ouders. Ondersteuning is van belang voor hun gezondheid, voor de kwaliteit van onderwijs én voor de ontwikkelkansen van kinderen, schrijven vier onderzoekers.
article 2021
document
Wildeman, I. (author), de Vroome, E. (author), Klein Velderman, M. (author)
In 2019, half of the Dutch employees reported absent from work for at least one day. Various causes may underlie this. One of the possible causes is a personal life event, such as divorce. In addition to affecting the home situation, such life events also affect other domains in a person’s life, such as functioning at work. This cross-sectional...
article 2021
document
van Kesteren, N. (author), Wildeman, I. (author), Oprins-van Liempd, F. (author), van Harten, L. (author)
Binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) stijgt de vraag naar digitale zorg en hulpverlening (eHealth). Een voorbeeld hiervan is blended care, wat verwijst naar een combinatie van online en offline behandelingen en contacten. Na beperkte resultaten in het gebruik van blended care-modules rondom excessief huilen en pesten is onderzocht welke...
article 2020
document
Veldhuis, G.A. (author), Deuten, S. (author), Vink, R.M. (author), Wildeman, I. (author), Lanting, C.I. (author), Bannenberg, L.W.P. (author)
A policy theory is based on the underlying assumptions concerning the input, activities, output and outcomes of a policy. TNO and the Dutch ministry of Justice and Security have identified a need for new methodology to formulate public policy theory for multi-sectoral challenges. A focus point lies on integrating knowledge from within and...
conference paper 2020
document
de Wolff, M. (author), Wildeman, I. (author)
Deze richtlijn gaat over kinderen en jongeren die een problematische gehechtheidsrelatie hebben met hun (pleeg/adoptie) ouders. Onveilig gehechte jeugdigen ontlenen geen of onvoldoende emotionele veiligheid aan de relatie met hun ouder(s). Problematische gehechtheidsrelaties kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het...
report 2020
document
Wildeman, I. (author), van Harten, L. (author), Oprins, F. (author), van Kesteren, N. (author)
Blended care is een combinatie van on- en offline zorg en contactmomenten, waarmee een deel van het reguliere offline contact in de zorg wordt vervangen. Hoewel blended care in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) nog niet veel wordt ingezet, experimenteert de JGZ van GGD Hart voor Brabant (HvB) al enkele jaren met deze innovatieve werkwijze.
other 2019
document
van Keulen, H. (author), Pot, M. (author), Wildeman, I. (author), Paulussen, T. (author), Mollema, L. (author), Rikkengaa, E. (author), Ruiter, R. (author)
TNO en de Universiteit Maastricht hebben een nieuwe, persoonlijke manier van communiceren ontwikkeld over de HPV-vaccinatie. Dit is een online keuzehulp waarin ouders advies-op-maat krijgen van twee virtuele assistenten.
other 2019
Searched for: author%3A%22Wildeman%2C+I.%22
(1 - 17 of 17)