Searched for: author%3A%22Wevers%2C+C.%22
(41 - 44 of 44)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Wevers, C. (author), Zwinkels, W. (author), van Eekert, P. (author), Donders, P. (author), van Laarhoven, K. (author), Dorscheidt, E. (author)
Sinds de invoering van SUWI in 2002 is de reïntegratiemarkt geprivatiseerd en is er sprake van een grootschalige aanbesteding van reïntegratiecontracten door UWV. In de loop der tijd is er veel veranderd, zowel rondom de aanbestedingsprocedure als ontwikkelingen op de reïntegratiemarkt, zoals de IRO en de reïntegratiecoach. UWV wil hier graag op...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wevers, C. (author), van Genabeek, J. (author)
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Putten, D. (author), Wevers, C. (author)
Het kabinet gaat de (financiële) verantwoordelijkheid voor gezondheid en bestaanszekerheid meer bij werkgever en werknemer neerleggen. Enerzijds door verder te gaan met het privatiseren van het huidige 'zorg en zekerheid'-stelsel en anderzijds door het beperken van de toegang voor regelingen als de WAO. Verzekeraars en dienstverleners spelen...
article 2005
document
Wevers, C. (author), TNO Arbeid (author)
In dit hoofdstuk worden de achtergronden beschreven en wordt ingegaan op huidige en toekomstige ontwikkelingen. De indeling is als volgt. Eerst komen de definiëring van een chronische aandoening, de arbeidsdeelname van mensen met een chronische aandoening en de ontwikkelingen in de laatste 5 jaar aan de orde. Vervolgens gaat het over het aan het...
bookPart 1999
Searched for: author%3A%22Wevers%2C+C.%22
(41 - 44 of 44)

Pages