Searched for: author%3A%22Wevers%2C+C.%22
(21 - 40 of 44)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wevers, C. (author)
Vanaf 2010 krimpt de beroepsbevolking - te beginnen buiten de Randstad. Het aantal 70-plussers, voor een deel hulpbehoevend, neemt snel toe. We verwachten krapte op de arbeidsmarkt en het kennisniveau van de beroepsbevolking moet omhoog. Er is onzekerheid over de betaalbaarheid van pensioenen. De internationale concurrentiepositie van Nederland...
other 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wevers, C. (author), van Genabeek, J. (author), Steenbeek, R. (author), Buijs, P. (author)
other 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenbeek, R. (author), Hooftman, W. (author), Geuskens, G. (author), Wevers, C. (author)
Gezondheidsproblemen kunnen leiden tot een verminderde arbeidsparticipatie. Hoeveel kost dit niet-werken vanwege gezondheidsproblemen? En welk bedrag aan gezondheidszorgkosten is daarbij vermijdbaar?
other 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nijhuis, F. (author), Hoefsmit, N. (author), Houkes, I. (author), Wevers, C. (author), Buijs, P. (author), Steenbeek, R. (author), van Genabeek, J. (author), Hooftman, W. (author), Geuskens, G. (author), Berg, M. (author), van Krieken, N. (author), de Smit, S. (author), Maenhout, J. (author)
Dit document is de samenvatting van thema 1 van het onderzoeksprogramma Arbeid en Gezondheidszorg. Thema 1 bestaat uit de volgende deelprojecten: a) Beschrijving van de vraagzijde, ontwikkelingen en uitdagingen (Universiteit Maastricht) b) Beschrijving van de aanbodzijde, ontwikkelingen en uitdagingen (Plexus) c) Objectiveren van de kosten van...
book 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J. (author), Andriessen, S. (author), Wevers, C. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenbeek, R. (author), Hooftman, W. (author), Geuskens, G. (author), Wevers, C. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A. (author), Wevers, C. (author), Kooij-de Bode, H. (author), van der Wolk, J. (author)
We laten zien dat er, ondanks harde concurrentieverhoudingen, ondernemers zijn die willen investeren in personeel dat niet onmiddellijk maximaal inzetbaar is. Afhankelijk van hun aanpak blijkt het goed mogelijk om relatief veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten op schoonmaaklocaties. Bovendien kan de inzet van doelgroepen...
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gründemann, R. (author), Wevers, C. (author)
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven Revalidatie Nederland Revalidatiefonds (author), Wevers, C. (author), van Genabeek, J. (author), Steenbeek, R. (author), Buijs, P. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wevers, C. (author), Sanders, J. (author), Kraan, K. (author), Venema, A. (author), Blatter, B. (author), Joling, C. (author), Goudswaard, A. (author), Geuskens, G. (author), Houtman, I. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gründemann, R. (author), Wevers, C. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wevers, C. (author)
Rond de millenniumwisseling zijn er veel verkenningen verschenen die proberen de toekomst van de arbeid in beeld te brengen. De millenniumwisseling zelf vormde natuurlijk een goede aan-leiding. Bij de vorige dachten veel Europeanen immers nog dat de wereld zou vergaan! Wat 'onze' drempel naar de volgende eeuw zo bijzonder maakte, is de...
bookPart 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J. (author), Andriessen, S. (author), de Vos, E. (author), Wevers, C. (author)
In opdracht van het ministerie van SZW is onderzocht welke participatiemogelijkheden er zijn voor instromers in de Wajong en wat er nodig is om deze maximaal te benutten. Hierbij zijn 4 categorieën arbeidsmogelijkheden gehanteerd: Werken bij een reguliere werkgever, beschut werken, dagbesteding en geen participatie mogelijk. Voor het onderzoek...
report 2008
document
Sanders, J. (author), van den Bossche, S. (author), Wevers, C. (author)
bookPart 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wevers, C. (author), van Genabeek, J. (author)
bookPart 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gründemann, R. (author), van Genabeek, J. (author), Wevers, C. (author)
In deze publicatie wordt een veelkleurig beeld van arbeid in 2020 geschetst. De aandacht gaat daarbij uit naar de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen in internationaal perspectief en de betekenis van ICT voor de arbeidsorganisatie van morgen. Ook de relatie van arbeid met gezondheid komt aan bod, evenals de...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Genabeek, J. (author), Huiskamp, R. (author), Wevers, C. (author)
Onderzoeksrapportage: boekbijdrage.
bookPart 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Wevers, C. (author)
Het moeizaam van de grond komen van begeleid werken in Nederland was voor de Meergroep aanleiding om TNO en TNS/NIPO te vragen hiernaar onderzoek te doen. Het project bestaat uit een case study van het begeleid werken via de Meergroep, een onderzoek onder werkgevers die begeleid werkers in dienst hebben via de Wsw en het voorliggende rapport....
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Wevers, C. (author)
Dit rapport vormt het derde en laatste onderdeel van het project Begeleid Werken dat de Meergroep heeft laten uitvoeren door TNO. Het project bestond uit een internationaal vergelijkende studie naar begeleid werken, een onderzoek onder Nederlandse werkgevers naar hun ervaringen met het begeleid werken en een case study van het begeleid werken...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author), van Genabeek, J. (author), Wevers, C. (author)
Uit een eerste landelijke opgave van aanbieders van de levensloopregeling blijkt dat slechts tien procent van de werknemers deelneemt. Is dat een kwestie van wennen of zit er meer achter? Kunnen werknemers wel de gevraagde keuzes maken? Komen de grenzen aan keuzes maken in zicht? En wat te denken van de levensloopregeling als opstapje naar een...
article 2006
Searched for: author%3A%22Wevers%2C+C.%22
(21 - 40 of 44)

Pages