Searched for: author%3A%22Weijers%2C+E.P.%22
(1 - 20 of 69)

Pages

document
Wyche, K.P. (author), Cordell, R.L. (author), Smith M, L. (author), Smallbone, K.L. (author), Lyons, P. (author), Hama, S.M.L. (author), Monks, P.S. (author), Staelens, J. (author), Hofman, J. (author), Stroobants, C. (author), Roekens, E. (author), Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Panteliadis, P. (author), Dijkema, M.B.A. (author)
Particulate black carbon has a range of negative impacts on health, the environment and climate, however despite this there are relatively few long-term studies on its ambient distribution as a tropospheric air pollutant. In order to address this lack of data, to help to provide greater insight into the spatio-temporal distribution of...
article 2020
document
Otjes, R.P. (author), Weijers, E.P. (author), Klymko, T. (author), van Dinther, D. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
In Eindhoven wordt op een groot aantal locaties de luchtkwaliteit gemeten met sensorsystemen die door ECN ontwikkeld zijn. Tezamen vormen deze systemen het Innovatie Lucht Meetnet (ILM). Het meetnet is gestart in 2014 en de afgelopen jaren zijn aantallen stations en te bemeten componenten verder uitgebreid. De belangrijkste componenten die nu...
report 2017
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
report 2017
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Plomp, A.J. (author), Rodink, R. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
"In dit rapport worden de resultaten beschreven van een eerste verkennend onderzoek, waarin metingen langs de weg worden uitgevoerd volgende de pluimmethodiek om verschil in stikstofoxide(NOX)emissies van Euro VI-vrachtwagens te kunnen identificeren. Volgens berichtgeving zijn er voor sommige gebruikers redenen om nageschakelde technieken voor...
report 2017
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Rodink, R. (author)
-
article 2017
document
ten Brink, H.M. (author), Otjes, R.P. (author), Weijers, E.P. (author), Henzing, B. (author)
The visibility on New Year's nights in the Netherlands is low during stagnant weather. This is due to the scattering and absorption of light by the aerosol-smoke from the ?reworks. We made an assessment of the responsible aerosol-species. The investigation took place during the New Year's night of 2009. Measurements were made at a regional site...
article 2017
document
Weijers, E.P. (author)
Sensors at work: measuring air quality in Eindhoven
public lecture 2016
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Blom, M.J. (author), Keuken, M.P. (author), Moerman, M. (author), Wesseling, J. (author), Berghmans, P. (author), van Laer, J. (author), Bezemer, A. (author), van Poppel, M. (author)
Steps: Literature search for data on emissions, distribution and concentration distribution of ultrafine particles in the vicinity of airports; Literature search for knowledge in the field of potentially harmful effects of ultrafine particles in the air around airports in relation to effects on health of residents in that area; Exploratory...
public lecture 2016
document
Weijers, E.P. (author), Hoogerbrugge, R. (author), Mooibroek, D. (author), Staelens, J. (author), Panteliadis, P. (author), Monks, P. (author), Cordell, R. (author), Delaunay, T. (author), Vercauteren, J. (author), Dijkema, M. (author), Roekens, E. (author)
"The aim of this study was to identify and quantify sources contributing to particulate matter (PM10) at four urban background sites and an industrial site in North West Europe using a harmonized approach for aerosol sampling, laboratory analyses and statistical data processing. Filter samples collected every 6th day from April 2013 to May 2014...
bookPart 2016
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), van der Zee, S.C. (author), Staelens, J. (author), Roekens, E. (author), Monks, P. (author), Hama, S.M.L. (author), Wyche, K.P. (author), Cordell, R. (author), Smallbone, K.L. (author), Hofman, J. (author), Stroobants, C (author), Zikova, N. (author)
To gain a better understanding on the spatiotemporal variation of ultrafine particles (UFPs) in urban environments, this study reports on the first results of a long-term UFP monitoring network, set up in Amsterdam (NL), Antwerp (BE), Leicester (UK) and London (UK). Total number concentrations and size distributions were assessed during 1e2...
article 2016
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Otjes, R.P. (author), de Groot, G.J. (author), Weijers, E.P. (author), van der Sterren, S. (author), Close, J.-P. (author), d. Groot, E. (author)
-
article 2016
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Gerlofs-Nijland, M.E. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Deze studie is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM; DGMI Klimaat, Lucht en Geluid) onder projectnaam ‘Relatie verkeersemissies en oxidatief potentieel’ (2015). Het ECN-projectnummer is 5.3474. De rapportage is gebaseerd op gegevens afkomstig van meetcampagnes uitgevoerd in 2013 respectievelijk 2014 in het...
report 2016
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Rodink, R. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Vooral rondom drukke verkeerswegen is de luchtkwaliteit relatief slecht. Dit wordt grotendeels veroorzaakt wordt door de uitlaatgassen van de passerende voertuigen. Bekend is dat de blootstelling aan dergelijke verontreinigde lucht kan leiden tot gezondheidseffecten op de korte en lange termijn. Op basis van gereguleerde metingen in stedelijk...
report 2016
document
Weijers, E.P. (author), de Vries, B. (author), Bosch, P. (author), van Dinther, D. (author), van der Meulen, S. (author), Gehrels, H. (author), Schasfoort, F. (author), Broslma, R. (author), Geerling, G. (author), Goossens, M. (author), Jacobs, C. (author), de Jong, M. (author), Kok, S. (author), Massop, H. (author), Osté, L. (author), Pérez-Soba, M. (author), Rovers, V. (author), Smit, A. (author), Verweij, P. (author)
There is a growing awareness in cities throughout the world that green and blue infrastructure can offer a wide range of ecosystem services to support a healthy urban environment. For example, landscape architects explore possibilities in their design of the urban landscape to use the potential of green elements for regulating air temperature,...
other 2016
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Blom, M.J. (author), Keuken, M.P. (author), Moerman, M. (author), Berghmans, P. (author), van Laer, J. (author), Fokkens, P.H. (author), Bezemer, A. (author), Wesseling, J.P. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Op verzoek van het RIVM (en in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) is een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de concentraties van ultrafijn stof (UFP) in de omgeving van Schiphol. ECN heeft deze verkennende metingen gecoördineerd. Aan de meetcampagne hebben TNO, VITO en RIVM meegewerkt. Gemeten is op...
report 2015
document
Weijers, E.P. (author), Bosch, P. (author), van der Meulen, S. (author), Perez Soba, M. (author)
Municipalities in Europe are rediscovering the value of green spaces in their urban areas. The main societal functions for which municipalities design green spaces (including surface water elements) are the aesthetic value of green spaces and recreation. There is a growing awareness that green infra can do more to society. For example, the...
conference paper 2015
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), de Groot, G.J. (author), Rocca, S. (author), Verheggen, B. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
"Het ministerie van Infrastructuur en Milieu streeft naar een verdere verlaging van de fijnstofconcentraties. Redenen hiervoor zijn het halen van de EU-grenswaarden en het terugdringen van de blootstelling. Kennis over de samenstelling van het fijnstof en de bijbehorende bronnen is van belang om keuzes te kunnen maken. Organisch koolstof (OC) en...
report 2015
document
Otjes, R.P. (author), Weijers, E.P. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Door nieuwe wetenschappelijke inzichten en innovatieve meettechnieken is een aanpassing van de bestaande monitoring van luchtkwaliteit met een netwerk mogelijk en wellicht gewenst. Toxicologische en epidemiologische studies laten zien dat het meten van andere componenten (dan PM10 en PM2.5) en eigenschappen van fijnstofdeeltjes ook van belang...
report 2015
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Frumau, K.F.A. (author), Staelens, J. (author), Matheeussen, C. (author), Roekens, E. (author), Monks, P. (author), Hofman, J. (author), Hama, S.M.L. (author), Wyche, K.P. (author), Cordell, R. (author), van der Laan, J. (author), Meydam, J. (author), Smallbone, K.L. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Within the Joaquin project, ultrafine particles (UFP) are continuously measured at one urban background location in four cities in NW-Europe (Amsterdam, Antwerp, Leicester and London). The main aims are to investigate the temporal variation in UFP number concentration and size distribution, to assess the added value of UFP data in addition to...
conference paper 2015
document
Weijers, E.P. (author)
public lecture 2014
Searched for: author%3A%22Weijers%2C+E.P.%22
(1 - 20 of 69)

Pages