Searched for: author:"Vooijs, M."
(1 - 7 of 7)
document
Vooijs, M. (author), van Kesteren, N. (author), Hazelzet, A.M. (author), Otten, W. (author)
Background: Work participation is an important determinant of public health; being unemployed leads to a decrease in an individual's health. In the Netherlands, people with a work disability can apply for disability benefits, in which people also receive support to return to work (RTW). A method, currently used in the medical sector, that can...
article 2021
document
Wiezer, N. (author), van der Klauw, M. (author), van Egmond, M. (author), Vooijs, M. (author), van der Zwaan, L. (author)
Aan deze notitie hebben bijgedragen: dr. Linda Battes (UWV), prof. dr. Cecile Boot (Amsterdam UMC), prof. dr. Niels Chavannes (LUMC), Gerben Hoogsteen (UWV), dr. Kees de Kock (huisarts), Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis), dr. Tessa Kouwenhoven (Erasmus MC), dr. Giny Norder (Arbo Unie), prof. dr. Mattijs Numans (LUMC), Jurriaan Penders (Human...
book 2020
document
van der Klauw, M. (author), Vooijs, M. (author), Cranen, N. (author), van Blijswijk, M.M.W. (author), Blonk, R. (author)
Deze Blauwdruk vormt het plan van uitvoering voor de Motor. Een plan waarmee we op Zuid met veel partners werk maken van de door- en instroom van praktisch geschoolden werknemers en werkzoekenden. Het bevat een inventarisatie van alle bestaande partijen, innovaties, problemen én oplossingen en mogelijkheden die er zijn om talentontwikkeling en...
report 2020
document
Hazelzet, A.M. (author), Otten, W. (author), Vooijs, M. (author), van Kesteren, N. (author)
Een re-integratietraject, waarbij een werkloze wordt ondersteund om zo regulier mogelijk werk te vinden, bevat vele keuzemomenten. Het is de klantmanager die deze keuzes maakt, al dan niet in samenspraak met de werkzoekende. In dit artikel exploreren we het begrip samen beslissen. Wat betekent het en waarom is het kansrijk in het domein van werk...
article 2019
document
Vooijs, M. (author), Putnik, K. (author), Hermans, L. (author), Fermin, B. (author), Hazelzet, A. (author), van Genabeek, J. (author)
Het doel van deze studie is om aan de hand van literatuur en goede praktijkvoorbeelden kennis aan te dragen over de wijze waarop reguliere bedrijven de duurzame plaatsing en inzetbaarheid kunnen bevorderen van mensen met een arbeidsbeperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Om uiteenlopende praktijkvoorbeelden in dit onderzoek aan bod te...
report 2019
document
Vooijs, M. (author), Siemonsma, P.C. (author), Heus, I. (author), Sont, J.K. (author), Rövekamp, T.A. (author), van Meeteren, N.L. (author)
Objective: Our aim was to determine the effectiveness of supervised physical exercise training on exercise capacity in patients with chronic obstructive pulmonary disease taken into consideration indices such as therapeutic validity of interventions, methodological quality of studies, and exercise volume. Data resources: MEDLINE, Cochrane...
article 2016
document
Vooijs, M. (author), Alpay, L.L. (author), Snoeck-Stroband, J.B. (author), Beerthuizen, T. (author), Siemonsma, P.C. (author), Abbink, J.J. (author), Sont, J.K. (author), Rövekamp, T.A. (author)
Background: The importance of regular physical activity for patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is well-established. However, many patients do not meet the recommended daily amount. Accelerometers might provide patients with the information needed to increase physical activity in daily life. Objective: Our objective was to...
article 2014
Searched for: author:"Vooijs, M."
(1 - 7 of 7)