Searched for: author%3A%22Voogt%2C+M.H.%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Eijk, A.R.A. (author), Voogt, M.H. (author)
report 2016
document
Jacobs, P. (author), Voogt, M.H. (author)
People are more than 80% of their time indoors. However, in contrast to ambient air, no (legal) limits for indoor particulate matter exist. This paper describes a measurement protocol to determine the yearly averaged indoor PM2,5 concentration and gives reference values for five quality classes: <2,5 μg/m3 (A+), <10 μg/m3 (A: WHO annual advisory...
conference paper 2015
document
Voogt, M.H. (author)
De komende jaren is roet (EO) een goede aanvullende indicator om de bijdrage van lokale verkeersmaatregelen aan schonere lucht en een betere gezondheid inzichtelijk te maken. De roetindicator vormt een praktische schakel tussen het ‘normdenken’ in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het afwegen van maatregelen voor het...
article 2015
document
de Voogd, M. (author), Weijtmans, E. (author), Voogt, M.H. (author)
Luchtbeleid moet de gezondheid van inwoners beschermen. Normen zijn een werkbaar middel om dat doel te bereiken, maar niet meer dan dat. Er is meer nodig voor een gezonde stad, te meer daar concentraties per stad en wijk behoorlijk verschillen. Daarom moet elke stad een eigen, werkbare aanpak ontwikkelen. Het schadelijke stofje roet informeert...
article 2015
document
Jacobs, P. (author), Voogt, M.H. (author)
TNO heeft begin dit jaar samen met de VLA een meetprotocol voor de bepaling van fijnstof (PM2.5) ontwikkeld. Het protocol beschrijft hoe met optische deeltjestellers op basis van een week meten een schatting voor de jaargemiddelde fijnstofconcentratie in kantoorruimten kan worden gemaakt. Met de uitkomsten van zo'n meting is de afweging...
article 2014
document
Jacobs, P. (author), Phaff, J.C. (author), Voogt, M.H. (author)
An intervention study with a decentral electrostatic filter has been carried out in a nursery. The field study shows that it is possible to reach a reduction up to 80% of ultra-fine (<0.1 μm) and up to 68% for the PM1 and PM2,5-PM1 fractions at a relatively low energy consumption. These particle fractions were mostly determined by the outdoor...
conference paper 2014
document
Keuken, M.P. (author), Voogt, M.H. (author), van den Elshout, S. (author)
Een terug- en vooruitblik vanwege herziening van de Europese richtlijn luchtkwaliteit
article 2014
document
Klok, E.J. (author), van Ratingen, S.W. (author), Voogt, M.H. (author), van der Mark, P.J. (author)
De kortdurende blootstelling aan hoge concentraties luchtvervuilende stoffen bij drukke wegen kan worden verminderd door het nemen van realtimebeslissingen. TNO ontwikkelt het CAR-uurmodel waarmee de actuele luchtkwaliteit langs iedere weg inzichtelijk gemaakt kan worden. Dat biedt mogelijkheden om realtimebeslissingen te nemen
article 2014
document
Voogt, M.H. (author), Eijk, A.R.A. (author)
report 2014
document
Voogt, M.H. (author), Verhagen, H.L.M. (author)
report 2014
document
Keuken, M.P. (author), Moerman, M.M. (author), Voogt, M.H. (author)
The contribution of regional, urban and traffic sources to PM2.5 and PM10 in an urban area was investigated in this study. The chemical composition of PM2.5 and PM10 was measured over a year at a street location and up- and down-wind of the city of Rotterdam, the Netherlands. The 14C content in EC and OC concentrations was also determined, to...
article 2013
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), Meijer, E.W. (author), Voogt, M.H. (author)
report 2013
document
Keuken, M.P. (author), Voogt, M.H. (author), Moerman, M.M. (author), van den Elshout, S. (author)
Aanvullend onderzoek laat zien dat er binnen steden grote ruimtelijke concentratieverschillen zijn voor roet en zware metalen
article 2013
document
Voogt, M.H. (author), Westrate, J.H. (author), van Baalen, J. (author), Stelwagen, U. (author), de Koning, A. (author), Turksma, S. (author)
Lokale luchtkwaliteitsmetingen kunnen worden gebruikt als input voor een dynamisch verkeersmanagementsysteem. Zo wordt het mogelijk om emissiereducerende maatregelen juist dan in te zetten wanneer deze nodig zijn. Dit concept is door TNO en Peek gedemonstreerd in het EcoFlex project.
article 2012
document
Jacobs, P. (author), Voogt, M.H. (author), Vons, V.A. (author)
report 2012
document
Voogt, M.H. (author), Keuken, M.P. (author), Zandveld, P.Y.J. (author), Eijk, A.R.A. (author)
article 2011
document
Voogt, M.H. (author), Eijk, A.R.A. (author), Keuken, M.P. (author), Zandveld, P.Y.J. (author)
Even when European standards on air quality are met, health effects occur near busy roads because of the increased exposure to tailpipe emissions. For a proper assessment of these effects, an additional indicator is available: elemental carbon (EC). This is a sensitive indicator for particulate matter from combustion emissions by road traffic....
conference paper 2011
document
Keuken, M.P. (author), Voogt, M.H. (author), van den Elshout, S. (author), Hoek, G. (author), Janssen, N. (author)
article 2011
document
Keuken, M.P. (author), de Lange, R. (author), Hensema, A. (author), Denier van der Gon, H.A.C. (author), Jonkers, S. (author), Voogt, M.H. (author), Jedynska, A.D. (author), de Jonge, D. (author)
In opdracht van het Ministerie van I&M heeft TNO in samenwerking met het RIVM, DCMR en GGD-Amsterdam een roetindicator geoperationaliseerd. De roetindicator is gebaseerd op elementair koolstof (EC) concentraties in de buitenlucht. Met deze indicator kunnen lokale overheden gezondheidsaspecten meewegen in besluitvorming over verkeersmaatregelen.
report 2011
document
Keuken, M.P. (author), Voogt, M.H. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2008
Searched for: author%3A%22Voogt%2C+M.H.%22
(1 - 20 of 25)

Pages