Searched for: author%3A%22Vonk%2C+W.A.%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Ligterink, N.E. (author), van Eijk, E. (author), van Mensch, P. (author), Vonk, W.A. (author), Vermeulen, R.J. (author)
article 2021
document
Vonk, W.A. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author), Smokers, R.T.M. (author), Ligterink, N.E. (author), Verbeek, R.P. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Harmsen, J. (author), van Eijk, E. (author), Hoen, A. (author), Kleijn, A. (author), Nielsen, D. (author), van Wijngaarden, L. (author), Geilenkirchen, G. (author)
Dit rapport is een achtergronddocument bij de analyse van PBL van maatregelen voorgesteld door het Kabinet om kosteneffectief de stikstofdepositie te verlagen. In dit rapport worden in aparte factsheets de effecten en kosten voor vijf maatregelen voor de sector mobiliteit gepresenteerd (hoofdstuk 6 uit de koepelnotitie van PBL). De analyse is...
report 2020
document
Ligterink, N.E. (author), de Ruiter, J.M. (author), Dellaert, S.N.C. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Verbeek, R.P. (author), Vonk, W.A. (author)
Wegvoertuigen, schepen, mobiele werktuigen, en andere bronnen binnen de sector Verkeer en Vervoer, zoals vliegtuigen en treinen, leveren schadelijke emissies. TNO is verantwoordelijk voor het bijhouden van de laatste inzichten op dit gebied. Deze worden onder meer verkregen door het doen van metingen van praktijkemissies en via internationale...
report 2020
document
Ntziachristos, L. (author), Vonk, W.A. (author), Papadopoulos, G. (author), van Mensch, P. (author), Geivanidis, S. (author), Mellios, G. (author), Papadimitriou, G. (author), Steven, H. (author), Elstgeest, M. (author), Ligterink, N.E. (author), Kontses, A. (author), Heinz, S. (author)
report 2017
document
Vermeulen, R.J. (author), Vonk, W.A. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Buskermolen, E.G. (author)
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voert TNO het steekproefcontroleprogramma voor vrachtwagens en bussen uit. In dit programma meet TNO, op regelmatige basis, de uitlaatgasemissies van deze voertuigen om te onderzoeken hoe schoon ze in de praktijk zijn en of zij aan de Europese normen voldoen. In dit rapport wordt...
report 2016
document
Kadijk, G. (author), Ligterink, N.E. (author), van Mensch, P. (author), Spreen, J.S. (author), Vermeulen, R.J. (author), Vonk, W.A. (author)
In real-world conditions, modern Euro VI heavy-duty vehicles produce an average of ten times less nitrogen oxide (NOx)emissions than previous generations of Euro IV and Euro V heavy-duty vehicles. However, Euro 6 passenger cars and light commercial vehicles present an entirely different picture since, despite a continual tightening of European...
report 2015
document
Kadijk, G. (author), Ligterink, N.E. (author), van Mensch, P. (author), Spreen, J.S. (author), Vermeulen, R.J. (author), Vonk, W.A. (author)
Moderne zware Euro VI vrachtwagens stoten in de praktijk gemiddeld een factor 10 minder stikstofoxiden (NOx) uit dan eerdere generaties Euro IV en Euro V vrachtwagens. De emissies van Euro 6 dieselpersonen- en bestelwagens laten echter een heel ander beeld zien. Ondanks voortdurende aanscherping van Europese emissielimieten blijft namelijk de...
report 2015
document
Vermeulen, R.J. (author), van Goethem, S. (author), Baarbe, H.L. (author), Zuidgeest, L.W.M. (author), Spreen, J.S. (author), Vonk, W.A. (author)
NOx emissions of heavy-duty and light-duty diesel vehicles depend strongly on the driving conditions. The introduction of combined emission reduction technologies in Euro VI vehicles have demonstrated that NOx emissions become less predictable when the data is based on relatively short test cycles. Due to the decreased predictability with the...
conference paper 2014
document
Spreen, J.S. (author), Vonk, W.A. (author), Vermeulen, R.J. (author)
report 2014
document
Vermeulen, R.J. (author), Spreen, J.S. (author), Ligterink, N.E. (author), Vonk, W.A. (author)
report 2014
document
Vermeulen, R.J. (author), Vonk, W.A. (author)
report 2013
document
Vonk, W.A. (author), van Mensch, P. (author), Verbeek, R.P. (author)
In het demonstratieprogeamma 'Truck van de Toekomst' zijn diverse marktrijpe maatregelen onderzocht waarmee ondernemers binnen de transportsector brandstof kunnen besparen. Deze TNO rapportage kwantificeert de resultaten, zich richtend op brandstofbesparing, terugverdientijd en ervaringen van gebruikers in de praktijk
report 2013
document
Vermeulen, R.J. (author), Vonk, W.A. (author), Ivens, T.W.T. (author), Ligterink, N.E. (author)
report 2013
document
Vermeulen, R.J. (author), Vonk, W.A. (author), Ligterink, N.E. (author), Ivens, T.W.T. (author)
report 2013
document
Koornneef, G.P. (author), Vonk, W.A. (author)
Voor transporteurs is het goed om te weten dat CO2 beperkende maatregelen geld kunnen opleveren. Met het demonstratieprogramma 'Truck van de toekomst' willen TNO en de Nederlandse overheid de sector hiervoot enthousiast maken
other 2013
document
Vermeulen, R.J. (author), Ligterink, N.E. (author), Vonk, W.A. (author), Baarbe, H.L. (author)
At the request of the Dutch Ministry of Infrastructure and Environment a smart measurement system was developed to judge the real world NOx emission of heavy-duty vehicles. The measurement system uses a NOx - O2 sensor for the measurement of the tail pipe concentration of NOx and to estimate the tail pipe concentration of CO2 for diesel engines....
conference paper 2012
document
Vermeulen, R.J. (author), Dekker, H.J. (author), Vonk, W.A. (author)
report 2012
document
Kuiper, E. (author), Eijk, A.R.A. (author), van Mensch, P. (author), Stelwagen, U. (author), Vonk, W.A. (author)
report 2012
document
Vermeulen, R.J. (author), Eijk, A.R.A. (author), Vonk, W.A. (author), Kraan, T.C. (author)
report 2012
document
TNO Industrie en Techniek (author), Vonk, W.A. (author), Verbeek, R.P. (author)
report 2010
Searched for: author%3A%22Vonk%2C+W.A.%22
(1 - 20 of 21)

Pages